Xây Dựng Cơ Bản Tiếng Anh Là Gì

     

Nếu chúng ta là người công tác trong nghành nghề xây dựng và đã không biết bắt đầu học giờ Anh chăm ngành từ đâu, thì hãy cùng trung trung tâm anh ngữ sonxe259.vn học bài học về ngành công nghiệp xây dựng cơ bạn dạng bằng tiếng Anh ngay từ bây giờ nhé.

Bạn đang xem: Xây dựng cơ bản tiếng anh là gì

Bạn đang xem: xây dựng cơ phiên bản tiếng anh là gì


*

Tổng quát tháo về ngành công nghiệp xây dừng cơ bản bằng giờ đồng hồ Anh

Exercise 1: Read this text & complete charts A and B. (Đọc bài xích khóa và ngừng biểu đồ A cùng B)

The construction industry in the UK consists of four different sectors. The residential sector đơn hàng with houses & apartments. The industrial sector giao dịch with big projects lượt thích factories & power plant. The infrastructure sector is for projects lượt thích roads, bridges và tunnels. The commercial sector is for things lượt thích schools, hospitals & office blocks. The client pays for the project và hires general contractors to khuyến mãi with subcontractors, equipment and materials.

Chart A

(1)_____ industry in the UK:

– (2)_____ (houses, apartments)

– industrial (factories, power nguồn plants)

– (3)_______ (roads, bridges, tunnels)

– (4) _______ (schools, hospitals, office blocks)

Chart B

Client -> (5)_____ -> subcontractors

Đáp án: (1) construction, (2) residential, (3) infrastructure, (4) commercial, (5) general constractors

Bản dịch

Ngành thành lập ở Anh bao gồm bốn nghành nghề khác nhau. Ngành cư dân xây dựng nhà với căn hộ. Ngành công nghiệp tương quan đến những dự án mập như xí nghiệp và xí nghiệp sản xuất điện. Ngành cửa hàng hạ tầng dành cho các dự án công trình như mặt đường xá, cầu và mặt đường hầm. Ngành yêu đương mại giành cho những công trình xây dựng như ngôi trường học, cơ sở y tế và các khối văn phòng. Người tiêu dùng thanh toán cho dự án công trình và thuê những nhà thầu phổ biến để đảm đương các nhà thầu phụ, thiết bị cùng vật liệu.

Exercise 2: Complete these sentences with the verbs in the box. (Hoàn thành câu với cá rượu cồn từ vào khung)

are consists of giảm giá with hires pays for

1. The general contractor _____ subcontractors.

2. General contractors _____ subcontractors, equipment & materials.

3. The team _____ a site manager, three roofers và a plumber.

1. Roads, bridges & tunnels _____ infrastructure sector projects.

2. The client ____ the project.

Đáp án: 1. Hires; 2. Khuyễn mãi giảm giá with; 3. Consists of; 4. Are; 5. Pays for

Exercise 3: Think about the construction industry in your area. List examples of the following.

1. Clients (khách hàng)

2. General contractors (nhà thầu chung)

3. Subcontractors (nhà thầu phụ)

4. Residential sector projects (các dự án công trình của ngành dân dụng)

5. Infrastructure sector projects (các dự án công trình của ngành đại lý hạ tầng)

6. Commercial sector projects (các dự án của ngành yêu quý mại)

7. Industrial sector projects (các dự án công trình của ngành công nghiệp)

Các vị trí công việc thông dụng trong nghề công nghiệp xây dựng

Electrician (n): thợ điện

Subcontractor (n): công ty thầu phụ

Roofer (n): thợ lợp nhà

Crane operator (n): người tinh chỉnh và điều khiển cần cẩu

Labourer (n): công nhân

Site manager (n): thống trị hiện trường

Building inspector (n): thống kê giám sát tòa nhà

Các bài bác hội thoại mẫu mã về ngành công nghiệp xây dựng

Bài hội thoại 1

Ahmed: Hello. I’m Ahmed. I’m the electrician. From Chestertons.

Tariq: Chestertons, the subcontractors?

Ahmed: Yes, that’s right.

Tariq: Ah, good lớn see you, Ahmed. I’m Tariq. Roofer. This is Jacek. He’s a roofer too.

Ahmed: Hi, Jacek.

Jacek: Hello, Ahmed.

Tariq: và that’s Luis.

Ahmed: What does he do?

Tariq: He’s a crane operator.

Ahmed: OK.

Xem thêm: Đất Có Phản Ứng Kiềm Là Do Đất Có Chứa Các Muối Tan Nacl, Na2So4

Bản dịch bài xích hội thoại 1

Tariq: Chesterton, các nhà thầu phụ?

Ahmed: Vâng, đúng vậy.

Tariq: Ah, siêu vui được gặp mặt anh, Ahmed. Tôi là Tariq. Thợ lợp mái. Đây là Jacek. Anh ấy cũng là 1 trong thợ lợp.

Ahmed: Chào, Jacek.

Jacek: Xin chào, Ahmed.

Tariq: Và đó là Luis.

Ahmed: Anh ta làm gì?

Tariq: Anh ta là 1 trong nhà điều hành và quản lý cần cẩu.

Ahmed: Được rồi.

Bài đối thoại 2

Jun Takahashi: Hi! I’m Jun Takahashi, from the Ministry.

Isabelle Roux: Hi, Mr Takahashi. I’m Isabelle Roux. I’m from France. I’m the architect on this project.

Jun Takahashi: Ah, I’m a building inspector.

Isabelle Roux: Pleased lớn meet you.

Bản dịch bài hội thoại 2

Jun Takahashi: Xin chào! Tôi là Jun Takahashi, từ bỏ Bộ.

Isabelle Roux: Xin chào, ông Takahashi. Tôi là Isabelle Roux. Tôi đến từ Pháp. Tôi là bản vẽ xây dựng sư về dự án này.

Jun Takahashi: Ah, tôi là 1 trong những thanh tra xây dựng.

Isabelle Roux: rất vui được chạm mặt bạn.

Xem thêm: Tội Phạm John Dillinger Là Ai


*

khóa huấn luyện tiếng Anh dành riêng cho nhà làm chủ – VIP 1:1

sonxe259.vn là tổ chức chuyên sâu đào tạo tiếng Anh cho những người đi làm cho duy...