VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HIỆN NAY LÀ AI

     

Sáng 19.4, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định con số thành viên của Ủy ban Kiểm cạnh bên Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao.

Bạn đang xem: Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện nay là ai


Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: chính phủ quốc hội

Trình bày tờ trình, Viện trưởng Viện Kiểm liền kề nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, theo đề nghị số lượng thành viên Ủy ban kiểm gần kề Viện kiểm giáp nhân dân tối cao không thật 15 fan (như chế độ tại Điều 1 nghị quyết số 958/NQ-UBTVQH13).

Về cơ cấu thành viên, ngoại trừ Viện trưởng, những Phó Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao đương nhiên là thành viên Ủy ban kiểm giáp Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện Kiểm gần cạnh nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Ông Lê Minh Trí mang lại biết, số lượng thành viên Ủy ban kiểm gần cạnh Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao là 15 người; bao gồm 6 thành viên theo công cụ định là Viện trưởng, những Phó Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao với cử 9 Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao, nỗ lực thể:

1. Ông hồ nước Đức Anh, sinh ngày 14.11.1975, Kiểm ngay cạnh viên Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3).

2. Ông vương vãi Văn Bép, sinh ngày 10.12.1963, Kiểm tiếp giáp viên Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm tiếp giáp việc giải quyết các vụ, vấn đề dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình (Vụ 9).

3. Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, sinh ngày 5.1.1969, Kiểm gần cạnh viên Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và làm chủ khoa học tập (Vụ 14).

4. Ông Lê Minh Long, sinh ngày 11.6.1967, Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành thực tế quyền công tố với kiểm sát điều tra án riêng biệt tự xóm hội (Vụ 2).

Xem thêm: Đọc Kinh Phật Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về Phật Giáo

5. Ông Lại Viết Quang, sinh ngày 23.12.1967, Kiểm liền kề viên Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố với kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7).

6. Ông Nguyễn Tiến Sơn, sinh ngày 3.8.1969, Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố cùng kiểm sát điều tra án bình an (Vụ 1).

7. Ông Nguyễn Đức Thái, sinh ngày 14.11.1975, Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố với kiểm sát điều tra án tham nhũng, công tác (Vụ 5).

8. Ông Lê Hữu Thể, sinh ngày 3.8.1958, Kiểm ngay cạnh viên Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao (nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao);

9. Ông Lê Tiến, sinh ngày 27.2.1969, Kiểm liền kề viên Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm liền kề việc giải quyết và xử lý các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao cồn và những việc khác theo biện pháp của quy định (Vụ 10).

Chủ nhiệm Ủy ban bốn pháp Lê Thị Nga.

Thẩm tra tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, 9 fan được đề xuất nêu trên mọi đang là Kiểm ngay cạnh viên VKSNDTC, đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật tổ chức VKSND. Vào đó, bao gồm 8 bạn hiện đang giữ chức vụ Vụ trưởng tại các đơn vị thuộc VKSNDTC; 1 người Nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC vẫn thôi giữ công tác lãnh đạo, quản lý.

Xem thêm: Werner Heisenberg Là Ai Cũng Biết Heisenberg Là Một Nhà, Ai Cũng Biết Heisenberg Là Một Nhà

Thường trực Ủy ban tư pháp nhận biết đây hầu hết là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố cùng kiểm sát hoạt động tư pháp. Tất cả đều có công dụng đóng góp chủ kiến vào công tác làm việc xây dựng luật pháp và gây ra ngành Kiểm ngay cạnh nhân dân.

Kết luận nội dung, 100% những Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết trải qua nghị quyết về số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm gần kề Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao.