Về những cốt lõi trong tư tưởng hồ chí minh

     

(TG) -Với quốc gia và dân tộc bản địa ta, quản trị Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Trái tim béo lọc trăm mẫu máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với chũm giới, duy nhất là cùng với nhân dân các nước bị áp bức, ước mong phá xiềng nô lệ, bạn là vĩ nhân. Từ khôn xiết sớm, UNESCO đang vinh danh fan là “Anh hùng giải hòa dân tộc, danh nhân văn hóa truyền thống kiệt xuất”.

Bạn đang xem: Về những cốt lõi trong tư tưởng hồ chí minh


Chủ tịch hồ chí minh trong phòng thao tác của tín đồ tại địa thế căn cứ địa Việt Bắc (năm 1951).

Về với thế giới người hiền độ tuổi 79 (năm 1969), chủ tịch Hồ Chí Minh đang để lại đến nhân dân ta một kho tàng di sản văn hóa truyền thống đồ sộ. Đó là những tác phẩm tiêu biểu, như “Bản án cơ chế thực dân Pháp” (năm 1925), “Đường cách mệnh” (năm 1927), “Tuyên ngôn Độc lập” (năm 1945), “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (năm 1946), “Sửa đổi lối có tác dụng việc” (năm 1947), “Nâng cao đạo đức phương pháp mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969) và phiên bản “Di chúc” thiêng liêng bất hủ (năm 1969) được coi là những kiệt tác, những bảo vật quốc gia khôn xiết quý giá. Che phủ lên toàn bộ là bốn tưởng hồ Chí Minh, kết tinh của trí tuệ và tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam, của lòng tin yêu nước, yêu thương dân, yêu thương Tổ quốc cùng đồng bào, yêu hòa bình dân tộc và chủ nghĩa làng mạc hội, yêu thương Đảng cộng sản, ngọn cờ chiến đấu và thành công của biện pháp mạng Việt Nam.

Gần tư thập kỷ qua, Đảng ta đã liên tục phát cồn nhiều trào lưu học tập, từ bỏ “Học tập bốn tưởng hồ nước Chí Minh” mang lại “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Các cuộc hội thảo, tọa đàm có liên quan đến nhà đề tứ tưởng hồ nước Chí Minh, vào đó có nhiều cuộc ở tầm cỡ giang sơn đã được tổ chức, với sự tham gia của phần đông các đơn vị khoa học.

Mới đây nhất, sau Đại hội XIII của Đảng là cuộc hội thảo chiến lược khoa học bởi vì Bộ chỉnh sửa Tạp chí cộng sản tổ chức triển khai với chủ đề: “Tư tưởng hồ chí minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt non sông phát triển phồn vinh, hạnh phúc” (Nhìn lại 30 năm triển khai Cương lĩnh năm 1991 và hướng tới tầm nhìn năm 2045). Đọc cuốn Kỷ yếu hèn của hội thảo chiến lược (dày 500 trang), tôi thấy tứ tưởng hcm đã được nói một cách sâu sắc và toàn diện: tư tưởng tp hcm về thay đổi và cách tân và phát triển đất nước; về xây đắp Đảng và khối hệ thống chính trị; về cách tân và phát triển kinh tế, văn hóa truyền thống - buôn bản hội, thực tiến bộ đoàn kết toàn dân tộc; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... Tôi đã phát hiện nhiều người sáng tác là công ty khoa học lừng danh như: GS. TS. Phùng Hữu Phú, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, GS. TS. è Ngọc Đường, TS. Bùi Ngọc Thanh, GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, TS. Nhị Lê, PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, GS. TS. Vũ Dương Huân, PGS. TS. è cổ Vi Dân... Mỗi nội dung bài viết của các nhà khoa học ấy đều mang lại và nhân lên trong tôi nguồn xúc cảm và niềm tin.

Về phần mình, tôi hy vọng nhân đây, trình bày một vài chủ kiến cá nhân, với nhấn thức rằng: Tư tưởng hồ Chí Minh là một học thuyết biện pháp mạng vô giá chỉ của Việt Nam.

Thông thường, một đạo giáo (dù là triết học, kinh tế - chính trị học tuyệt xã hội học) được xếp theo hai cấp cho độ: lever 1 được call là chủ nghĩa (chủ nghĩa Mác - Lênin, công ty nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn). Lever 2 được call là tư tưởng (tư tưởng Mao Trạch Đông; tư tưởng đơn vị Kim Nhật Thành...).

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, chủ nghĩa (triết) là đạo giáo hay hệ thống lý luận về chủ yếu trị, triết học, tởm tế, văn hóa... Bởi một người hay như là một tập thể đề xuất. Ví dụ: chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết phương pháp mạng của C.Mác, Ph.Ăng-ghen với V.I.Lênin, là một khối hệ thống hoàn chỉnh, hữu cơ những quan điểm triết học, kinh tế tài chính chính trị học tập và chủ nghĩa thôn hội khoa học... Tư tưởng, mặc dù nói ở cấp độ 2 những vẫn chính là học thuyết tất cả chiều sâu cùng tầm quan sát xa rộng, gồm hàm lượng đầu óc cao, có giá trị trình bày và thực tế không không giống gì chủ nghĩa.

Con người tp hcm và tứ tưởng hồ Chí Minh đang đi đến với bí quyết mạng Việt Nam, với Đảng và dân tộc ta từ cực kỳ sớm, duy nhất là từ bỏ sau khi đất nước giành được hòa bình (năm 1945). Vị trí với vai trò của bốn tưởng hồ nước Chí Minh đã và đang được xác định từ lâu. Từ đổi mới đến nay, rõ nhất là trong hai bản Cương lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa làng hội (Cương lĩnh năm 1991 và cương lĩnh ngã sung, cải tiến và phát triển năm 2011). Với Đảng ta, cương lĩnh là Tuyên ngôn chủ yếu trị của Đảng; là ngọn cờ chiếu đấu của Đảng và dân tộc bản địa ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo đảm đất nước, là nền tảng lý luận, nền tảng gốc rễ tư tưởng và thiết yếu trị, triết lý cho hoạt động của chúng ta hiện tại và tương lai.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa buôn bản hội (năm 1991) của Đảng ghi rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng hồ chí minh làm căn cơ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(1). Lấy tư tưởng sài gòn cùng với công ty nghĩa Mác - Lênin làm gốc rễ tư tưởng của Đảng đã ẩn ý rằng tứ tưởng hồ Chí Minh là một học thuyết phương pháp mạng, chứ không đơn thuần là tập hợp phần đông ý tưởng, những suy nghĩ cụ thể, riêng lẻ.

Cương lĩnh xây dựng nước nhà trong thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa thôn hội (Bổ sung, cải cách và phát triển năm 2011) đã đưa ra một quan niệm rất chính xác, sinh sống tầm cao: “Tư tưởng hồ chí minh là một khối hệ thống quan điểm trọn vẹn và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của biện pháp mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và cải cách và phát triển sáng chế tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và cải cách và phát triển của các giá trị truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, thu nạp tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại; là tài sản lòng tin vô cùng to bự và quý hiếm của Đảng và dân tộc bản địa ta, sống thọ soi đường cho việc nghiệp phương pháp mạng của dân chúng ta giành win lợi”(2). Câu hỏi đặt ra là: nếu tư tưởng hồ Chí Minh là sự việc một học tập thuyết bao gồm trị biện pháp mạng, như giáo lý (hay nhà nghĩa) Mác - Lênin thì vấn đề đưa ra cho lớp người thừa kế là đề nghị “học tập, vận dụng và cải cách và phát triển sáng tạo” chứ sao lại “học tập và làm theo”?

Tôi nghĩ, tại chỗ này có một sự hiểu không thấu đáo so với chủ trương của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhưng mà tôi đang đề cập tại đoạn sau. Xin nói lại lời xác minh của Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng, qua báo cáo Chính trị gọi tại Đại hội XIII của Đảng là phải: “Kiên định và vận dụng, cách tân và phát triển sáng tạo thành chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh; bền chí mục tiêu hòa bình dân tộc và công ty nghĩa thôn hội; kiên cường đường lối đổi mới của Đảng; kiên trì các phương pháp xây dựng Đảng; bảo vệ cao nhất tiện ích quốc gia - dân tộc bản địa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của điều khoản quốc tế, bình đẳng, đúng theo tác, cùng hữu ích để kiến tạo và bảo đảm vững cứng cáp Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính chất nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chính sách ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không có thể chấp nhận được ai được ngả nghiêng, dao động”(3).

Vậy là, trong tư sự bền chí đã nêu, chỉ có kiên định thứ tốt nhất là duy nhất được kèm theo với “vận dụng và cách tân và phát triển sáng tạo”. Bởi sao? do một lẽ rất giản đơn: tư tưởng hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng.

Xem thêm: Người Mẫu Tyhd Là Ai ? Sự Nghiệp Của Chân Dài Tyhd Đầy Thị Phi

Về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Học tập và tuân theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì sẽ rõ. Ví như học tập mà không tuân theo thì chỉ gồm hiểu biết trên giấy tờ tờ. Học hành và làm theo là học đi đôi với hành. Học mà không hành thì chỉ là học suông, nói suông. Việc tăng nhanh “Học tập và làm theo đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” đã được phát rượu cồn và thực hiện trong Đảng, trong dân ta trường đoản cú lâu, không hẳn chỉ mấy nhiệm kỳ Đại hội của Đảng gần đây. Trong trào lưu thi đua xây dựng Đời sinh sống mới, bác Hồ đã nói: “Cần, Kiệm, Liêm, đó là nền tảng của Đời sinh sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.

Trời gồm bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.Đất tất cả bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.Thiếu một mùa, thì không thành trời.Thiếu một phương, thì ko thành đất.Thiếu một đức, thì không thành người”(4).

Lời nói ấy của bác đã nhập trung ương trong cán cỗ và quần chúng ta thời đó.

Nói học hành và làm theo tư tưởng tp hcm là theo nghĩa nào? tứ tưởng hồ chí minh nói ở đây chưa hẳn là tứ tưởng hồ chí minh với tư cách một học thuyết chính trị, biện pháp mạng nhưng mà là những tứ tưởng, rất nhiều lời chỉ dạy rõ ràng của bác bỏ dù nói dưới góc nhìn chính trị, tứ tưởng tốt văn hóa, đạo đức.

Ví dụ, bác bỏ nói: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là tổ quốc do nhân dân có tác dụng chủ. Quần chúng. # có quyền lợi và nghĩa vụ làm chủ, thì buộc phải có nhiệm vụ làm tròn nhiệm vụ công dân, duy trì đúng đạo đức công dân”(5). “Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là toàn bộ các cán bộ, từ trung ương đến khu, mang lại tỉnh, đến huyện, mang đến xã, ngẫu nhiên ở cấp cho nào, ngành nào - đều buộc phải là người nô lệ trung thành của nhân dân”(6). “Cán bộ Đảng cũng tương tự cán bộ chủ yếu quyền, ngay cả Bác là cán bộ tối đa đều là đầy tớ của nhân dân, nên hết lòng, không còn sức giao hàng nhân dân, nên cần, kiệm, liêm, chính. Mong thế phải thân cận nhân dân, khuyến khích nhân dân, chỉ đạo nhân dân”(7).

Bác còn nói: “Quần chúng chỉ quý mến những người dân có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình cần làm mực thước cho tất cả những người ta bắt chước”(8). “Vì mong muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài tín đồ là một công việc to tát, cơ mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự bản thân hủ hóa, xấu xí thì còn giúp nổi câu hỏi gì?”(9).

Bác những lần đề cập nhở: mong thực sự làm người lãnh đạo, người chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, 1-1 vị, phải rất là giữ gìn và nêu gương về phương diện đạo đức, nếu như không thì rồi sẽ hỏng cả… mong thế thì: từ bỏ mình đề nghị chỉnh trước mới giúp được người khác chỉnh. Mình không chỉnh mà muốn người không giống chỉnh là vô lý.

Có lẽ gì cán bộ, đảng viên bọn họ lại không làm theo những lời chỉ dạy dỗ ấy?

Liên hệ với thực trạng hiện nay, vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khi nói đến nhiệm vụ “Tập trung phát hành Đảng về đạo đức”, vẫn nêu rõ: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức phương pháp mạng, tiến hành thường xuyên, sâu rộng, có kết quả việc học tập tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thêm với việc thực hiện các trách nhiệm chính trị. Tiến hành nghiêm các quy định của Đảng về nhiệm vụ nêu gương, chức vụ càng tốt càng cần gương mẫu, trước tiên là Ủy viên Bộ bao gồm trị, Ủy viên Ban túng bấn thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên từ giác nêu gương nhằm khẳng định vị trí lãnh đạo, mục đích tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, can dự các trào lưu cách mạng”(10).

Vì vậy, từ mọi lập luận trên, hoàn toàn có thể khẳng định:

Thứ nhất, bốn tưởng hồ nước Chí Minh là một trong học thuyết bí quyết mạng vô giá chỉ của Việt Nam, là ngọn cờ pk và thành công của quốc gia và dân tộc bản địa ta. Tư tưởng đó đề nghị được học tập, kiên định, vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo, tuyệt vời không giáo điều, dập khuôn tuyệt ngả nghiêng, dao động.

Thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh là một phong trào hành động cách mạng, vì sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng nhỏ người, vạc huy năng lực nội sinh của khu đất nước. Phong trào đó nên được thực hiện một cách bài xích bản, hay xuyên./.

Xem thêm: Các Nguyên Nhân Gây Đau Trên Rốn Là Đau Gì ? Cách Giảm Đau

Hà ĐăngNguyên Ủy viên trung ương ĐảngNguyên trưởng phòng ban Tư tưởng - văn hóa Trung ương

____________________(1) Cương lĩnh xây dựng quốc gia trong thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, H, 1991, tr. 21.(2) Cương lĩnh xây dựng nước nhà trong thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa thôn hội (Bổ sung, trở nên tân tiến năm 2011), Nxb. Thiết yếu trị quốc gia, H, 2011, tr.32.(3) (10) Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần sản phẩm XIII, Nxb. Thiết yếu trị tổ quốc Sự thật, H, 2021, t.I, tr.33, 183-184.(4) (8) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chủ yếu trị tổ quốc Sự thật, H, 2011, t.6, tr.117, 16.(5) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.258.(6) hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.83.(7) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.113.(9) hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.292.