Trước Tính Từ Là Loại Từ Gì

     

Bài học ngày hôm nay sẽ share đến các bạn chức năng, vị trí của Adj (tính từ) với Adv (trạng từ) vào câu, sẽ giúp các bạn nhận biết địa chỉ và phương pháp dùng tính từ cùng trạng từ bỏ nhé!Tính từ cùng Trạng từ bỏ là nhà điểm đặc trưng lúc luyện thi TOEIC. Trong chủ điểm này, TOEIC sẽ tập trung vào một số trong những phần quan trọng đặc biệt như sau: Vị trí tính từ, trạng từ; so sánh hơn kém; hiện tại phân tự (V-ing) với Quá khứ phân từ bỏ (V-ed).Bạn đang xem: Sau tính trường đoản cú là gìĐể vấn đáp được thắc mắc của họ, nhất là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, bạn phải nắm vững chức năng, địa điểm của tính từ tương tự như cách nhận thấy tính từ với trạng từ thông qua đuôi của từ bỏ (phần này tôi vẫn nói trong chia sẻ Kinh nghiệm level 500-750.) Nếu các bạn chưa bao gồm lộ trình học tập TOEIC 500- 750 cô gửi bộ quà tặng kèm theo các em nhé! Mục tiêu của bài viết hôm nay, tôi muốn chúng ta học với nhớ vị trí của tính từ, trạng từ vào một câu. Việc này coi như chúng ta đã cụ được 50 % trả lời đúng đến loại câu hỏi này.

Bạn đang xem: Trước tính từ là loại từ gì

Bạn đã xem: TrướC Tính từ Là Gì


*

II. địa chỉ tính tự (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau hễ từ to lớn be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài động từ thắt chặt và cố định khác (chủ điểm cực kỳ quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

– As the movie went on, it became more và more exciting

– Your friend seems very nice

– She is getting angry

– You look so tired!

– He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

 1.

Xem thêm: Looking Back Trang 24 Unit 8 Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8 Looking Back Unit 8: Films

Đứng sau cồn từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

– She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ bỏ khác

Ex: 

– Maria learns languages terribly quickly

– He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, bửa nghĩa cho cả câu

Ex: Unfortunately, the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm vào cho các bạn sự chuyển đổi nghĩa của một số trạng từ quan trọng đặc biệt khi có và không có đuôi –ly nhé:

1. Free• free (không trả phí) You can come in free.• freely (tự do làm cái gi ) He could speak freely about it.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Xã Hội Phong Kiến Phương Tây Hình Thành Khi Nào ?

3. High• high ( độ cao )Planes fly high.• highly ( những ) a highly paid job

4. Late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (gần đây, signal word cho thì bây giờ hoàn thành, hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn ) What have you been doing lately?.

5. Wide• wide ( không ngừng mở rộng ) mở cửa the door wide.• widely (nhiều nơi) He has traveled widely