TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 11 BÀI 7

     
Bộ câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 bài xích 7: Hình chiếu phối cảnh bao gồm đáp án với lời giải chi tiết với nội dung dính sát kỹ năng trọng tâm của bài, giúp các em hiểu với học tốt môn công nghệ lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 11 bài 7


Mời các em học viên và thầy cô giáo xem thêm Bộ thắc mắc trắc nghiệm technology 11 bài bác 7 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh được đội ngũ chuyên gia sưu tầm với tổng hợp bao gồm chọn lọc, giúp các em nâng cấp tốt kĩ năng làm bài bác tập trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11.

Bộ trắc nghiệm bài bác 7 công nghệ 11: Hình chiếu phối cảnh

Câu 1: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bởi phép chiếu:

A. Tuy nhiên song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Câu 2: Mặt tranh là:

A. Khía cạnh phẳng ở ngang đặt vật thể

B. Mặt phẳng để vật thể

C. Khía cạnh phẳng trực tiếp đứng tưởng tượng

D. Mặt phẳng ở ngang trải qua điểm nhìn

Câu 3: Mặt phẳng tầm đôi mắt là:

A. Khía cạnh phẳng ở ngang đặt vật thể

B. Phương diện phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

C. Phương diện phẳng thẳng đứng tưởng tượng

D. Phương diện phẳng hình chiếu

Câu 4: Đường chân trời là con đường giao giữa:

A. Khía cạnh phẳng trung bình mắt với mặt tranh

B. Mặt phẳng đồ dùng thể cùng mặt tranh

C. Mặt phẳng đồ dùng thể với mặt phẳng khoảng mắt

D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể

Câu 5: Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia thành mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6: Hãy mang lại biết, hình chiếu nào sau đây thuộc hình chiếu phối cảnh?

A. Hình chiếu phối cảnh 1 điều tụ

B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

C. Hình chiếu trục đo

D. Cả A và B

Câu 7: Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ được vẽ phác hoạ theo mấy bước?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8: Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác hoạ theo mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 9: “Vẽ con đường nằm ngang tt dùng làm con đường chân trời” thuộc cách thứ mấy trong cách thức vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh 1 điều tụ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10: Chọn tuyên bố sai?

A. Hình chiếu phối cảnh chế tạo ra ra cho tất cả những người xem tuyệt hảo về khoảng cách xa gần vật dụng thể

B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điều tụ với 2 điểm tụ

C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận thấy khi khía cạnh tranh tuy nhiên song với cùng 1 mặt đồ gia dụng thể

D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận thấy khi khía cạnh tranh tuy vậy song với một mặt thứ thể

Đáp án bộ trắc nghiệm technology Bài 7 lớp 11: Hình chiếu phối cảnh

Câu 1:

Đáp án: C

Câu 2:

Đáp án: C

Câu 3:

Đáp án: B

Câu 4:

Đáp án: A

Câu 5:

Đáp án: A

Câu 6:

Đáp án: D

Câu 7:

Đáp án: C

Câu 8:

Đáp án: D

Câu 9.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Nguồn Âm Là, Tần Số Là Gì

Đáp án: A

Câu 10.

Xem thêm: Tại Sao Đăm Săn Được Thần Linh Giúp Đỡ ? Qua Đó Thể Hiện Điều Gì?

Đáp án: D

Vì hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận thấy khi phương diện tranh không tuy nhiên song với mặt nào của thứ thể

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để thiết lập về Bộ câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 bài 7 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh file PDF trọn vẹn miễn phí.