Tóm Tắt Sinh 9 Filetype Pdf

     

Tổng hợp các bài Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 9 cơ bản, hay nhất. Seri những bài lý thuyết được những thầy cô Top lời giải biên soạn lại nắm lược theo nội dung sách giáo khoa giúp những bạn nắm vững nội dung kiến thức, qua đó học tốt hơn.

Bạn đang xem: Tóm tắt sinh 9 filetype pdf

Chúc các bạn học tốt!

MỤC LỤC LÝ THUYẾT SINH HỌC 9 ĐẦY ĐỦ NHẤT

Lý thuyết Sinh 9 bài 1. Menđen và di truyền học
Lý thuyết Sinh 9 bài 2. Lai một cặp tính trạng
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 4. Lai nhì cặp tính trạng
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 5. Lai nhì cặp tính trạng (tiếp theo)
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 8. Nhiễm sắc thể
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 9. Nguyên phân
Lý thuyết Sinh 9 bài 10. Giảm phân
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 11. Tạo nên giao tử và thụ tinh
Lý thuyết Sinh 9 bài 12. Cơ chế xác định giới tính
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 13. Di truyền liên kết
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 15. ADN
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 16. ADN cùng bản chất của gen
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 18. Prôtêin
Lý thuyết Sinh 9 bài 19. Mối quan tiền hệ giữa gen cùng tính trạng
Lý thuyết Sinh 9 bài 21. Đột biến gen
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Lý thuyết Sinh bài xích 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Tiếp theo)
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 25. Thường biến
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Lý thuyết Sinh 9 bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 30. Di truyền học với con người
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 31. Công nghệ tế bào
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 32. Công nghệ gen
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 33. Khiến đột biến nhân tạo vào chọn giống
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 34. Thoái hóa vì tự thụ phấn và bởi giao phối gần
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 35. Ưu thế lai
Lý thuyết Sinh 9 bài 36. Các phương pháp chọn lọc
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Lý thuyết Sinh 9 bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái
Lý thuyết Sinh 9 bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Lý thuyết Sinh 9 bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ với độ ẩm lên đời sống sinh vật
Lý thuyết Sinh 9 bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 47. Quần thể sinh vật
Lý thuyết Sinh 9 bài 48. Quần thể người
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 49. Quần xóm sinh vật
Lý thuyết Sinh 9 bài 50. Hệ sinh thái
Lý thuyết Sinh 9 bài 53. Tác động của con người đối với môi trường
Lý thuyết Sinh 9 bài 54. Ô nhiễm môi trường
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 55. Ô nhiễm môi trường (Tiếp theo)
Lý thuyết Sinh 9 bài 58. Sử dụng hợp lí khoáng sản thiên nhiên
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
Lý thuyết Sinh 9 bài xích 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Lý thuyết Sinh 9 bài bác 61. Luật bảo vệ môi trường

Lý thuyết Sinh 9 bài 1. Menđen với di truyền học

I. DI TRUYỀN HỌC

- Di truyền: là hiện tượng truyền đạt những tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ bé cháu.

- Biến dị: là hiện tượng bé sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều đưa ra tiết.

Ví dụ:một gia đình có bố tóc xoăn, mắt nâu, mẹ tóc thẳng, mắt đen. Sinh được 3 người con: người bé cả tóc xoăn, mắt đen, người con thứ 2 tóc thẳng, mắt đen, người nhỏ thứ 3 tóc xoăn, mắt nâu → Cả 3 người con đều được di truyền những tính trạng có sẵn ở bố mẹ.

- Mối quan lại hệ giữa di truyền cùng biến dị: di truyền với biến dị là nhị hiện tượng tuy nhiên song, gắn liền với quá trình sinh sản.

- Đối tượng của di truyền học: nghiên cứu bản chất cùng tính quy luật của hiện tượng di truyền với biến dị

- Nội dung:

+ Cơ sở vật chất cùng cơ chế của hiện tượng di truyền.

+ những quy luật di truyền.

+ tại sao và quy luật biến dị.

- Ý nghĩa: là cơ sở lí thuyết của khoa học với chọn giống, y học với công nghệ sinh học hiện đại.

II. MEN ĐEN - NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG mang lại DI TRUYỀN HỌC

-Phương pháp nghiên cứu của Menden là: phương pháp phân tích các thế hệ lai

-Đối tượng: đậu Hà Lan vị chúng có đặc điểm ưu việt: là cây tự thụ phấn nghiêm ngặt, gồm hoa lưỡng tính, thời gian sinh trưởng, phân phát triển ngắn, có nhiều tính trạng tương phản với trội lặn hoàn toàn, số lượng đời bé lớn.

-Nội dung:

+ Lai các cặp bố mẹ không giống nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản (xanh – vàng; trơn – nhăn …).

+ theo dõi và quan sát sự di truyền của từng cặp tính trạng đó trên nhỏ cháu của từng cặp bố mẹ.

+ sử dụng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được→rút ra được quy luật di truyền.

Các cặp tính trạng tương phản khác nhau:

- Từ những kết quả nghiên cứu bên trên cây đậu Hà Lan, năm 1865 ông đã rút ra các quy luật di truyền, đặt nền móng mang lại Di truyền học.

III. MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ KÍ HIỆU CƠ BẢN CỦA DI TRUYỀN HỌC

1. Một số thuật ngữ:

- Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ: cây đậu có những tính trạng: thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt.

- Cặp tính trạng tương phản: là nhị trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Ví dụ: hạt trơn với hạt nhăn, thân cao với thân thấp.

- Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật. Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa với màu sắc hạt đậu.

- Giống thuần chủng (còn gọi thuộc dòng thuần chủng): là giống bao gồm đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. Thực tế, lúc nói giống thuần chủng ở đây chỉ là nói tới sự thuần chủng về một hoặc một vài tính trạng như thế nào đó đang được nghiên cứu.

2. Một số kí hiệu

- p (parentes): cặp bố mẹ xuất phát.

- × là Phép lai.

Xem thêm: Các Khu Khí Áp Thấp Có Nhiều Mưa Là Do, Vì Sao Khí Áp Thấp Mưa Nhiều

- G (gamete): giao tử; ♂ là giao tử đực (hoặc cơ thể đực); ♀ là giao tử cái (hoặc cơ thể cái).

- F (filia): thế hệ con. F1: thế hệ thứ nhất; F2: là thế hệ thứ 2 được hiện ra từ F1 vày tự thụ phấn hoặc giao phối.

Lý thuyết Sinh 9 bài bác 2. Lai một cặp tính trạng

I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

+ Menden chọn những giống đậu Hà Lan không giống nhau về 1 cặp tính trạng.

Các bước thí nghiệm của Menden:

-Bước 1:Ở cây chọn có tác dụng mẹ (cây hoa đỏ) cắt bỏ nhị từ khi chưa chín

-Bước 2:Ở cây chọn có tác dụng bố (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm mẹ (cây hoa đỏ)​→thu được F1

- Bước 3:Cho F1 tự thụ phấn →F2.

+ Kết quả một số thí nghiệm của Menden:

- Menden gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện mới ở F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

-Hoa đỏ, hoa trắng là kiểu hình→​kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

-Kết luận:

“Khi lai bố mẹ không giống nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 bao gồm sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ vừa đủ 3 trội : 1 lặn”.

II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Quy ước:

+ gene A hoa đỏ

+ gen a hoa trắng

+ Cây đậu hoa đỏ thuần chủng kiểu gene AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu ren aa

- Nhận xét:

+ F1 kiểu gen Aa dị hợp tử 100%, kiểu hình 100% hoa đỏ

+ F2: kiểu gene 1AA : 2Aa : 1aa, kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng.

- F2 tất cả tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng vì: kiểu ren Aa biểu hiện kiểu hình giống kiểu gene AA

+ AA có kiểu ren đồng hợp mang đến kiểu bông hoa đỏ→KG chứa cặp gen tương ứng giống nhau là kiểu gen đồng hợp (KG đồng hợp trội AA, kilogam đồng hợp lặn aa)

+ Aa tất cả kiểu gene dị hợp cho kiểu hình bông hoa đỏ→KG chứa cặp gene tương ứng khác biệt gọi là kiểu ren dị hợp.

→Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen vào tế bào của cơ thể.

-Giải say đắm kết quả thí nghiệm:

+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quy trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của bọn chúng trong thụ tinh đó là cơ chế di truyền các tính trạng.

- Nội dung của quy luật phân li:“trong quy trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử cùng giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.”

Lý thuyết Sinh 9 bài xích 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

I. PHÉP LAI PHÂN TÍCH

- Mỗiphép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

- Khái niệm:Phép lai so sánh là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu ren với cơ thể mang tính trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội tất cả kiểu ren đồng hợp (AA).

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội tất cả kiểu gene dị hợp (Aa).

II. Ý NGHĨA CỦA TƯƠNG quan tiền TRỘI – LẶN

-Tương quan tiền trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật cùng người.

-Ví dụ: Ở quả cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, bao gồm lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, lâu năm là lặn.

-Để xác định được tương quan lại trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 gồm tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan trội – lặn:

+ vào chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định các tính trạng mong muốn cùng tập trung nhiều gene quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội – lặn.

Xem thêm: Nêu Nội Dung Chính Của Bài Thơ Cảnh Khuya,Rằm Tháng Giêng, Nội Dung Chính Của Bài Thơ Cảnh Khuya

+ Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.