TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

     

Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình hộp chữ nhật là những kỹ năng và kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là phần nhiều kiến thức đặc biệt quan trọng áp dụng được trong trong thực tế đời sống như tính diện tích chiếc hộp, dòng thùng xốp nhằm đựng đồ,… nội dung bài viết này sẽ ra mắt đầy đủ cho mình các phương pháp tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt số đông là các hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Nhị mặt đối lập nhau được xem như là hai dưới đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt sót lại gọi là khía cạnh bên.


*

2. Bí quyết tính diện tích s hình hộp chữ nhật

– bí quyết tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt bên của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– công thức tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Vịnh Hạ Log Bằng Tiếng Anh Về Danh Lam Thắng Cảnh

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích s toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích đáy với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng lớn 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Cách làm tính đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả độ dài bằng nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo cánh hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: độ cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

Xem thêm: Các Giáp Xác Có Hại Là Giáp Xác Nào Dưới Đây Có Hại Cho Động Vật Và Con Người

*


Hy vọng rằng với những công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa tra cứu kiếm:

diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phầnmuốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích bao quanh hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích toàn phầndiện tích xung quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao quanh hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanhdiện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật