TÌM M ĐỂ PT CÓ 2 NGHIỆM PB

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm m để pt có 2 nghiệm pb

*

*

Lời giải:

Để pt gồm 2 nghiệm sáng tỏ thì:

(left{eginmatrixm-1 eq 0\\Delta"=m^2-(m-1)(m+5)>0endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrixm eq 1\5-4m>0endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrixm eq 1\m

Áp dụng định Vi-et, cùng với $x_1,x_2$ là 2 nghiệm của pt thì:(left{eginmatrixx_1+x_2=frac2mm-1\x_1x_2=fracm+5m-1endmatrix ight.)

Để 2 nghiệm $x_1,x_2$ của pt đều to hơn $2$ thì:

(left{eginmatrixx_1+x_2>4\(x_1-2)(x_2-2)>0endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrixx_1+x_2>4\x_1x_2-2(x_1+x_2)+4>0endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrixfrac2mm-1>4\fracm+1m-1>0endmatrix ight.(**))

Từ ((*); (**)Rightarrow 1


Đúng 3
bình luận (3)
Các thắc mắc tương tự
*

Tìm tổng các giá trị thực của thông số m nhằm phương trình mx2 - 2mx - 2m - 1 = 0 có 2 nghiệm phân minh x1; x2

thỏa mãn

x12 + 2x1x2 + 3x22 = 4x1 + 5x2 - 1

 


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
1
0
*

Cho phương trình x² – 2(m – 1)x + m² – 3m = 0. Tìm giá trị của m để phương trình tất cả 2 nghiệm phân minh x1, x2 thỏa mãn nhu cầu x2 + 3x1 = –2. Giups cùng với mn ơi !!!


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
0
0

Tìm m để phương trình x^3-(3m+3)x^2+2(m^2+4m+1)x-4m^2-4m=0 có 3 nghiệm sáng tỏ x;y;z thế nào cho x^2+y^2+z^2=12


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
0
2

Tìm điều kiện của tham số để pt vừa lòng điều kiện:

1) mx2 - ( 1- 2m)x + m -2 =0 bao gồm 2 nghiệm phân biệt

2) ( m -1 )x2 -2mx +m-2=0 có một nghiệm

3) x2 -4x +1 -2m =0 bao gồm 2 nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
0
0
SBT trang 68
2) phương+trình+có+hai+nghiệm+phân+biệt+âm+b)+Xác+định+m+để+phương+trình+có+hai+nghiệm (x_1,x_2) mà (x_1...">


Xem thêm: Soạn Anh 11 Unit 2 Writing Unit 2: Personal Experiences Trải Nghiệm Cá Nhân

Cho phương trình :

(9x^2+2left(m^2-1 ight)x+1=0)

a) chứng tỏ rằng với (m>2) phương trình bao gồm hai nghiệm rành mạch âm

b) xác định m để phương trình gồm hai nghiệm (x_1,x_2) mà (x_1+x_2=-4)


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
2
0

phương trình mX2 - 2(m-1)x+m-3=0 gồm 2 nghiệm âm minh bạch khi


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
2
0

Tìm m nhằm phương trình : (x^2-2x+m-1=0) có 2 nghiệm phân minh dương P.s : vì sonxe259.vn chưa có phần toán 9 đề xuất mình cần đăng câu hỏi trong này , mong chúng ta giúp đỡ ^^


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
2
0
+x++3m+-5+bằng+0 tìm+m+để+phương+trình+có+1+nghiệm+bằng+3+lần+nghiệm+kia+.+tính+các+nghiệm+trong+trường+hợp+đó">

cho phương trình 3x bình - 2 * x +3m -5 bởi 0 

 tìm m để phương trình có 1 nghiệm bởi 3 lần nghiệm kia . Tính những nghiệm trong trường đúng theo đó


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
1
0

cho phương trình x3-2mx2+2mx-1=0. Tìm kiếm m nhằm a, pt có 3 nghiệm pb

b, pt có 1 nghiệm

c, pt tất cả 3 nghiệm pb nhỏ thêm hơn 2


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
0
0

Tìm m để phương trình x2 - 2(m+1)x + m2 -1= 0 tất cả hai nghiệm x1, x2 thỏa (dfrac1x_1+dfrac1x_2=dfrac16)


Lớp 10 Toán §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc...
1
1

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Kinh Tế Của Eu Phụ Thuộc Nhiều Vào Hoạt Động ? Hàng Không, Tài Chính

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)