Tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 2

     

- Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who"s your English teacher? Ai là cô giáo môn giờ Anh của bạn?


1. Look, listen anh repeat.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 2

Click tại đây để nghe:

*

Nhìn, nghe cùng đọc lại.

a) What are you doing, Nam? chúng ta đang làm gì vậy Nam?I"m studying for my English lesson.Mình sẽ học bài bác tiếng Anh của mình.b) When vày you have English? khi nào bạn có môn giờ Anh?I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays.Mình gồm nó vào những ngày đồ vật Hai, đồ vật Ba, thứ Năm với thứ Sáu.c) What about you? Còn bạn thì sao?I have it on Mondays, Tuesdays, Wednesdays & Fridays.Mình tất cả nó vào những ngày sản phẩm công nghệ Hai, lắp thêm Ba, thứ tứ và thiết bị Sáu.d) Who"s your English teacher? Ai là cô giáo môn giờ Anh của bạn?

It"s Miss Hien. Cô Hiền.

2. Point and say.

Click tại trên đây để nghe:

*

Chỉ với nói.

• When do you have Science, Sam?Khi nào chúng ta có môn công nghệ vậy Sam?I have it on Mondays and Thursdays.Mình tất cả nó vào các ngày vật dụng Hai và thứ Năm.• When do you have Science, Fred?Khi nào chúng ta có môn công nghệ vậy Fred?I have it on Tuesdays và Wednesdays.Mình có nó vào các ngày thứ tía và trang bị Tư.

3. Let"s talk.

What subjects bởi you have? các bạn có môn học gì?When do you have…? lúc nào bạn tất cả môn…?Who"s your... Teacher? Ai là giáo viên... Của bạn?

4. Listen and number.

Click tại trên đây để nghe:

*

Nghe và điền số.

Xem thêm: Tính Chất 2 Đường Thẳng Song Song, Từ Vuông Góc Đến Song Song: Các Dạng Toán Cơ Bản

a 3 b 4 c 1 d 2Bài nghe:1. A: What day is it today?B: It"s Monday.A: We have PE today.B: Yes, we have it on Mondays và Wednesdays.2. A: When do you have PE?B: I have it on Wednesdays and Thursdays.A: Today is Thursday. So we have PE today, right?B: That"s right.3. A: When do you have PE?B: I have it on Tuesdays and Thursdays.A: Today is Thursdays. So we have PE today.B: That"s right.4. A: When vị you have PE?B: I have it on Tuesdays and Fridays. What about you?

A: Me too.

5. Look & write.

*

Nhìn với viết.

Today is Tuesday.I have English today.Tomorrow is Wednesday.I have English on Wednesdays, too.When vì chưng you have English?Hôm nay là máy Ba.Tôi có môn giờ Anh hôm nay.Ngày mai là thiết bị Tư.Tôi cũng đều có môn giờ Anh vào những ngày lắp thêm Tư.Khi nào chúng ta có môn giờ đồng hồ Anh?

6. Let"s play.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Luyện Tập Chung Trang 75 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

*

Chúng ta thuộc chơi.

1. Science

2. Music

3. English

4. Vietnamese

5. Maths


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + sonxe259.vn"Ví dụ: "Lesson 2 Unit 8 trang 54 SGK giờ Anh lớp 4 bắt đầu tập 1 sonxe259.vn"