Unit 4: our past

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 8 Unit 4: Our past chi tiết đầy đủ những phần theo ngôn từ Unit 1 lớp 8 giúp học viên làm bài xích tập giờ Anh 8 thuận tiện hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài bác tập trắc nghiệm tất cả đáp án theo từng unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh 8.

Bạn đang xem: Unit 4: our past


Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

Getting started (trang 38): Look at the picture. Write the names of the things that bởi not...

Xem lời giải

Listen & read (trang 38, 39): Grandma: This is me, Nga. I used to lớn live on a...

Xem lời giải

Speak (trang 40, 41): Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way...

Xem thêm: Trong Xương Dài Vai Trò Phân Tán Lực Tác Động Thuộc Về Thành Phần Nào Dưới

Xem lời giải

Listen (trang 41): Listen to the story. Write the letter of the most suitable...

Xem lời giải

Read (trang 41, 42): Once a poor farmer had a daughter named Little Pea...

Xem lời giải

Write (trang 42, 43): Complete the story. Use the verbs in the box...

Xem thêm: Gen Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi Adn, Tổng Hợp Về

Xem lời giải

Language focus (trang 44): Write the past simple khung of each verb...

Xem lời giải

Unit 5: Study habits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and city life

Unit 9: A first-aid course1 61 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn mẫu lớp 8

biên soạn văn 8 (ngắn nhất)

biên soạn văn 8 (hay nhất)

bắt tắt cống phẩm Ngữ văn 8


chất hóa học 8

những dạng bài bác tập hóa học lớp 8

Đề thi hóa học 8

định hướng Hóa học tập 8

Giải vở bài tập chất hóa học 8

Giải sbt hóa học 8

Giải sgk chất hóa học 8


đồ Lí 8

Đề thi thiết bị Lí 8

định hướng Vật Lí 8

Giải sbt vật Lí 8

Giải sgk trang bị Lí 8


Toán 8

Đề thi Toán 8

kim chỉ nan Toán 8

các dạng bài xích tập Toán lớp 8

bài xích tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


tiếng Anh 8

Giải sbt giờ Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ Anh 8

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8 (thí điểm)

Đề thi giờ đồng hồ Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học 8


lịch sử hào hùng 8

Đề thi lịch sử 8

Giải Tập bản đồ lịch sử vẻ vang 8

Giải vở bài tập lịch sử dân tộc 8

triết lý Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử vẻ vang 8


Sinh học tập 8

kim chỉ nan Sinh học 8

Giải sgk Sinh học tập 8

Giải vở bài tập Sinh học 8


giáo dục đào tạo công dân 8

định hướng Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 8


Địa Lí 8

Đề thi Địa lí 8

Giải Tập phiên bản đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

kim chỉ nan Địa Lí 8


*

reviews
link
cơ chế
kết nối