Tiếng Anh 11 Bài 1 Listening

     

Phần listening phía dẫn cách làm bài xích nghe với chủ thể tình bạn - một khía cạnh đặc biệt trong cuộc sống thường ngày của từng người. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như nhắc nhở giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I.Từ vựng

Rumour: tin đồnSorrows: nỗi buồnPursuit: phương châm theo đuổiPleasures: niềm vuiExist: tồn tại

II. Kết cấu cần lưu ý

III.Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Before you listen

Work in pairs. Ask và answer the followinii questions (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau đây .)

1. Who is your best friend? fan bạn tốt nhất của người tiêu dùng là ai?- My best friend is……2. How did you happen lớn meet him or her? Làm vậy nào bạn chạm chán bạn ấy? — I met him/ her when I ...3. How long have vou known each other? các hạn biết nhau được bao thọ rồi?- We have known each other for... /since...4. What qualities vày you admire in your best friend? các bạn cảm phục phẩm hóa học gì ngơi nghỉ người bạn của mình? - I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, etc.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 bài 1 listening

2. While you listen

You will hear Lan và Lona talk about their best friends. Listen to lớn their talks and then vị the tasks that follow. (Bạn đã nghe Lan với Long nói tới những fan bạn xuất sắc nhất của họ. Hãy nghe cuộc thì thầm của họ cùng làm những bài tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đấy là nội dung bài xích nghe

Lan’s talk

My best triend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started khổng lồ set to lớn know her when I was going on a two-day trip to lớn Doson last year & I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring và she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to lớn visit you.” So she rode on her motorbike khổng lồ Doson & twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to lớn know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing & Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, and that’s one of my favourite things about him. Và over the years. We have been through good times and bad times with each other, & that’s one of the thines I like best about him. & we have a lot of the same interests. We lượt thích to go lớn plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, & he’s a very good listener, & he always helped me through

Task 1. Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe cùng quyết định những câu sau đúng giỏi sai.)

Lan’s Talk

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. (Hà cùng Lan đã từng có lần sống bình thường trong 1 căn hộ thuộc khu người dân Nguyễn Công Trứ sống Hà Nội)

F

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.( Lan cho rằng người tp hải phòng thì ko thân thiện)

F

3. Lan spent two days in vì chưng Son.( Lan đã làm qua nhì ngày làm việc Đồ Sơn)

4. Ha took Lan to bởi Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bằng xe thứ của mình)

T

4. Ha took Lan to vày Son on her motorbike.( Hà chở Lan đi Đồ Sơn bởi xe máy của mình)

F

5. Ha introduced Lan khổng lồ a number of her friends there. (Hà trình làng Lan cho 1 số bạn bè của cô ấy làm việc đó)

T

6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to vị Son. (Hà với Lan đã trở thành bạn của nhau nói từ chuyến hành trình Đồ sơn của Lan)

F

 

Long’s Talk

1. Minh và Long have been friends since school.(Minh cùng Long là anh em kể từ cơ hội còn học phổ thông)

F

2.Long was a guitarist.( Long là 1 trong những tay chơi bầy ghi-ta)

F

3. Long loves Minh’s sense of humour.( Long ưa thích tính vui nhộn của Minh)

T

4. They have a lot of things in common.( Họ có khá nhiều điểm như là nhau)

T

5. Minh always helped Long out of difficulties. (Minh luôn giúp Long lúc khó khăn)

T

Task 2. Listen again and lưu ý down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và đánh dấu các ý tưởng phát minh trong bảng bên dưới đây.)

Gợi ý: 

 

How & where they met

What they like about their friends

Lan

- They used to lớn live in the same residential area in Hanoi.

- Lan went on a holiday to vì Son và Ha went there to lớn visit her.

- Ha"s very friendly and helpful.

- Ha"s sociable. She"s got many friends in vị Son & she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minh played the guitar. Long was a singer.

Xem thêm: Chân Khớp Nào Có Hại Với Đời Sống Con Người A, Chân Khớp Nào Có Hại Với Con Người

- They worked together.

- Minh has a sense of humour.

- Minh likes to no to plass and movies.

- Minh is a good listener.

- Minh is friendly và helpful.

3. After you listen

Work in pairs. Take turns khổng lồ talk about how Ha has been Lan"s best friend và how Minh has been Lan"s best friend.

(Làm câu hỏi theo cặp. Hãy thế phiên hỏi làm thế nào Hà trở thành fan bạn cực tốt của Lan, và Minh trở thành tín đồ bạn cực tốt của Long.)

Ha has been Lan’s best friend because they used to lớn live in the same residential area in Hanoi. Beside, Ha went to vì chưng Son to visit Lan when she is on a holiday there. With Lan, Ha is very friendly và helpful. She is also sociable and has got many friends and she introduced Lan around.

Xem thêm: Việc Khai Thác Khoáng Sản Ở Châu Phi Đã :, Việc Khai Thác Khoáng Sản Ở Châu Phi Đã

Long has been Minh’s best friend because he is a singer and Minh is a guitar player. They worked together và Minh is a guy who has a sense of humour. He is also a good listener, he is friendly & helpful.