THANH TRA NHÂN DÂN LÀ GÌ

     

Thanh tra là một hoạt động có vai trò quan trọng để việc thực hiện đúng quy định pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó có hoạt động thanh tra nhân dân là gì khiến nhiều người còn nhầm lẫn với hoạt động thanh tra nhà nước. Vậy pháp luật quy định về thanh tra nhân dân như thế nào? Hoạt động và tổ chức của ban thanh tra này ra sao? Hãy cùng Công ty luật ACC tìm hiểu nội dung này trong bài viết dưới đây thông qua những văn bản pháp quy mới nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Thanh tra nhân dân là gì


*
*
Thanh tra nhân dân là gì

1. Cơ sở pháp lý

– Luật thanh tra năm 2010

– Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

2. Khái niệm thanh tra nhân dân là gì?

– Định nghĩa về thanh tra nhân dân là gì được quy định tại Khoản 8, Điều 3, Luật thanh tra năm 2010 cụ thể như sau:

“ Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”.

– Theo đó, thanh tra nhân dân là một hình thức thực hiện quyền giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

3. Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Tổ chức và nội dung hoạt động của Ban thanh tra nhân dân là gì được pháp luật quy định cụ thể để thực hiện hoạt động thanh tra nhân dân một cách hiệu quả tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP.

– Vai trò của Ban thanh tra nhân dân

+ Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tổ chức của Ban thanh tra nhân dân

+ Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu.

Căn cứ vào địa bàn và số lượng dân cư, mỗi Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn có từ 05 đến 11 thành viên. Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân cấp xã.Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn là 02 năm.

Xem thêm: Hay " Ngáp Nhiều Là Bệnh Gì? Các Nguyên Nhân Khiến Bạn Ngáp Liên Tục

+ Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân là gì có các quyền hạn và nhiệm vụ dưới đây:

– Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân:

+ Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

+ Khi cần thiết, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.

+ Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát.

– Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân:

+ Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

+ Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích.

Xem thêm: Văn Phòng Chia Sẻ Là Gì - Câu Trả Lời Chi Tiết Nhất

Trên đây là những quy định liên quan đến thanh tra nhân dân là gì do Công ty luật ACC tổng hợp và phân tích gửi đến bạn đọc. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra nhân dân nói riêng. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đọc còn có những vướng mắc về nội dung pháp lý này hoặc trong lĩnh vực pháp lý bất kỳ khác đang cần phải giải quyết kịp thời để được tư vấn và giải đáp, cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, hiệu quả.