Tham Tán Thương Mại Là Gì

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ THƯƠNG MẠI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 627/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 26 mon 5 năm 1999


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀVIỆC ĐÁNH GIÁ THAM TÁN THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Theo kiến nghị của ông Vụtrưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Tham tán thương mại là gì

Nay ban hành kèm theo ra quyết định này bản Quy định về chếđộ nhiệm vụ và việc đánh giá Tham tán yêu mến mại.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký. Cácquy định trước đây trái với ra quyết định này đều kho bãi bỏ.

Điều 3.Các ông Chánh công sở Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ,Vụ trưởng những Vụ chính sách thị trường ngoại trừ nước, Vụ trưởng các vụ hữu quan liêu vàTham tán thương mại dịch vụ tại các nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Trương Đình Tuyển


QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ VIỆC ĐÁNH GIÁ THAM TÁNTHƯƠNG MẠI(Ban hành kèm theo quyết định số 0627/QĐ-BTM ngày 26 tháng 5 năm 1999 của Bộtrưởng bộ Thương mại)

Nhằm nâng cấp vai trò của Cơquan hay vụ với trách nhiệm cá nhân của Tham tán thương mại trong vấn đề mở rộngthị trường xuất nhập khẩu, bức tốc các chuyển động xúc tiến yêu mến mại, bộ quyđịnh cơ chế trách nhiệm của Tham tán mến mại, tiêu chuẩn chỉnh đánh giá, dấn xétTham tán thương mại như bên dưới đây:

I.- Tráchnhiệm của Tham tán yêu đương mại

1. Tham tán dịch vụ thương mại làngười dẫn đầu thường vụ - một bộ phận trong cơ sở Đại diện của nước ta - chịutrách nhiệm trước bộ trưởng Bộ dịch vụ thương mại về những nội dung các bước sau đây:

1.1.- Tổ chức thu thập và xửlý thông tin với yêu cầu cập nhật hàng mon nhằm hỗ trợ kịp thời cho bộ vàcác doanh nghiệp theo những nội dung:

a.- kế hoạch phát triểnkinh tế, cơ chế thương mại với đầu tư, các cam đoan về mở cửa thị trường vềthương mại, dịch vụ, chi tiêu của nước sở tại trong số tổ chức thương mại dịch vụ quốc tếvà khu vực vực.

b.- yêu cầu xuất, nhập khẩuhàng hóa của nước thường trực (bao gồm khối lượng, chất lượng, ngân sách từng mặt hàngđặc biệt là các món đồ ta đang xuất khẩu và có công dụng phát triển để xuất khẩu,dung lượng thị phần và nhu cầu của khách hàng hàng).

c.- các đối thủ đối đầu và cạnh tranh đốivới mặt hàng xuất khẩu của ta trên thị phần sở tại.

d.- cơ chế thuế và phithuế đối với hàng nhập khẩu; cơ chế thuế cùng phi thuế áp dụng so với hàngcó nguồn gốc Việt Nam; hầu như ưu đãi mà nước này giành cho các nước không giống nhưngkhông giành cho Việt Nam.

e.- các tập đoàn giữ lại vai tròchi phối mặt hàng ta xuất khẩu vào nước sở tại, thị phần của tập đoàn đó vàcách tổ chức triển khai kênh giữ thông hàng hóa.

1.2.- trên cơ sở những thôngtin tích lũy được và các nguồn bốn liệu khác, phân tích tình trạng thị trường,chính sách quản lý xuất nhập khẩu cùng các cơ chế kinh tế - dịch vụ thương mại nóichung của nước sở tại, so với rõ các chế độ tác rượu cồn đến hoạt động xuấtnhập khẩu của Việt Nam, tình hình hoạt động xuất nhập vào của nước sở tại, đềxuất các chính sách giải pháp, đối sách ta cần tiến hành để tăng mạnh xuất khẩu,giảm nhập siêu, làm report gửi về cỗ theo định kỳ một quý một lượt hoặc lúc cótình huống hốt nhiên xuất.

1.3.- Mở rộng thị phần vàphát triển chúng ta hàng để tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm hóa nước ta vào thị trường.

Nhiệm vụ của Tham tán là phảiphát triển thị trường và bạn hàng bảo đảm tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa củaViệt Nam. Định hướng phấn đấu của từng tham tán và thương mại dịch vụ là:

a.- Đối với các nước mà ViệtNam nhập siêu lớn: các Tham tán phải thực hiện mọi biện pháp tìm kiếm các bạn hàng,phối hợp với các doanh nghiệp lớn trong nước để tăng xuất khẩu nhằm mục tiêu giảm nhập siêu:Mức giảm tối thiểu là 20%/năm.

b.- Đối với những nước khác:Phải tăng nấc xuất khẩu buổi tối thiểu 10%/năm.

Để thực hiện phương châm này cácTham tán phải:

- cấu hình thiết lập mạng lưới bạnhàng nhập khẩu của Việt Nam, lập làm hồ sơ thương nhân, hàng hóa kim ngạch xuất khẩu,nhập khẩu và chúng ta hàng của họ. Thường xuyên mày mò nhu cầu của yêu thương nhân vềnhập khẩu sản phẩm để giới thiệu với cỗ và các doanh nghiệp vào nước.

- Kịp thời thế chắc những nhucầu nhập khẩu tự dưng xuất của nước trực thuộc để tìm kiếm kiếm thời cơ xuất khẩu của ta.

- liên tục yêu mong doanhnghiệp trong nước gởi hàng mẫu mã sang mang đến Thường vụ để giới thiệu sản phẩm cùng hànghóa vn với các doanh nghiệp nước sở tại; Đề xuất những biện pháp xúc tiếnthương mại cùng với Bộ.

- Thông báo yêu cầu và giớithiệu yêu thương nhân nhập khẩu hàng hóa về bộ và những doanh nghiệp trong nước.

1.4.- Đại diện đến quyền lợithương mại của vn ở nước sở tại.

2.- Để triển khai trách nhiệmtrên được đầy đủ, Tham tán thương mại dịch vụ phải:

2.1.- Lập đề án tăng trưởngxuất khẩu sản phẩm năm, những biệp pháp cụ thể của Tham tán đã thực hiện, khuyến nghị vớiVụ thị trường và vật dụng trưởng phụ trách những biệp pháp hỗ trợ.

2.2.- Tổ chức các bước củathương vụ nước ta trong Cơ quan đại diện Việt nam tại nước ngoài, bảo đảm từngchuyên viên (nếu thương vụ làm ăn có những chuyên viên) trong thương vụ làm ăn chịu trách nhiệmcụ thể từng món đồ và quanh vùng thị trường, mến nhân.

Xem thêm: The Tích Hình Lập Phương Lớp 5 Thể Tích Hình Lập Phương, Toán Lớp 5 Trang 122, 123

2.3.- tạo ra chương trìnhcông tác hàng năm, sáu tháng với quý về Bộ. Tự mình và chỉ huy các cán bộ trongthương vụ lập lịch công tác hàng ngày, mặt hàng tuần, mặt hàng tháng, xác minh các tácnghiệp và sản phẩm rõ ràng nhằm thực hiện chương trình công tác và phương án, đãlập bảo vệ mục tiêu và hiệu quả công việc.

2.4.- tiến hành nghiêm túcchế độ báo cáo về bộ định kỳ quý, 6 tháng, mặt hàng năm), nêu rõ các việc đã làm được,việc đang có tác dụng và đã làm, loài kiến nghị những biệp pháp tăng tốc quan hệ kinh tế -thương mại cùng xin chủ kiến chỉ đạo.

II.- Đánhgiá kết quả hoạt động của Tham tán:

II.1. Những tiêu chuẩn chỉnh để đánhgiá nấc độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Tham tán thương mại là:

1.1.- nút độ tăng trưởng xuấtkhẩu hàng nước ta vào thị phần nước sở tại.

1.2.- Các sản phẩm xuất khẩumới của nước ta vào thị phần và đồ sộ xuất khẩu các sản phẩm đó, trong đócó sứ mệnh trực tiếp hoặc con gián tiếp của yêu thương vụ.

1.3.- Các báo cáo và những giảipháp mà lại Tham tán đề xuất, các thông tin tài chính - dịch vụ thương mại do Tham tán cung cấpcho bộ và những doanh nghiệp, tính cập nhập và chất lượng của các báo cáo vàthông tin đó.

1.4.- ý thức tổ chức kỷ luật,tinh thần kết hợp nội bộ, vấn đề chấp hành các chính sách của Đảng với Nhà nước,pháp luật vn và điều khoản nước sở tại.

Ngoài ra các tiêu chuẩn đểđánh giá bán là:

- tác dụng giới thiệu nhu cầuđầu tứ và mục tiêu đầu tư của việt nam để tăng mức chi tiêu của các nước sở tạivào Việt Nam.

- hiệu quả tìm những dự án đàotạo cán bộ cho Bộ, nâng cấp năng lực của cán cỗ ngành yêu quý mại.

Ban cán sự Đảng với Lãnh đạoBộ căn cứ vào tác dụng thực hiện các tiêu chuẩn chỉnh trên phía trên để tấn công giá hoạt động củaTham tán thường niên và là đại lý để bố trí công tác mang đến Tham tán sau khi hết nhiệmkỳ về nước.

Trường hợp 2 năm tiếp tục màkim ngạch xuất khẩu vào thị phần nước thường trực không tăng trưởng, Ban Cán sự Đảngvà Lãnh đạo cỗ sẽ xem xét các tại sao chủ quan với khách quan nhằm quyết địnhviệc tiếp tục bảo trì hoặc không gia hạn thương vụ, chuyển đổi Tham tán.

II.2.- phương thức đánh giá:

Bản tự dìm xét của Tham tánthương mại phải gồm đánh giá, dìm xét của Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam làm việc nướcsở tại.

2.2.- các Vụ cơ chế thịtrường ko kể nước chịu trách nhiệm giúp Lãnh đạo bộ đánh giá, xác định mức độhoàn thành chức trách, nhiệm vụ: điểm mạnh, nhược điểm của hay vụ nói chung,Tham tán thương mại nói riêng trên đại lý chức năng, trọng trách của thương vụ làm ăn vàcác tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ Tham tán thương mại dịch vụ quy định tại các mục I.1, I.2 vàII.1.

2.3- Vụ tổ chức triển khai cán bộ chịutrách nhiệm đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật, lòng tin thái độ công tác, ý thứcchấp hành chế độ pháp, lòng tin hợp tác, tài năng tập hợp, kết hợp và năng lựctổ chức các bước của Tham tán.

2.4.- bên trên cơ sở những đánhgiá này, Vụ tổ chức cán cỗ cùng Vụ thị phần ngoài nước đề xuất hiệ tượng khenthưởng, kỷ luật, trong số đó có vấn đề triệu hồi những Tham tán thương mại không hoànthành nhiệm vụ.

III.-Quan hệ chỉ huy của bộ Thương mại, Đại sứ (Trưởng ban ngành Đại diện CHXHCN ViệtNam) đối với Tham tán thương mại.

2.- chỉ huy Bộ bao gồm trách nhiệmđịnh phía hoạt động, đặt ra yêu cầu các bước cụ thể (hàng năm và theo yêu thương cầuđột xuất) đến Tham tán, cung cấp tin kịp thời và giải quyết và xử lý các kiến nghịcủa Tham tán trong kích thước của cơ chế chế độ hiện hành.

Để triển khai điều này Lãnh đạoBộ giao cho những Vụ:

- các Vụ thị phần ngoài nướccó trách nhiệm giúp chỉ huy Bộ bức tốc chỉ đạo đối với mọi chuyển động củaTham tán thương mại, thường xuyên xuyên đề ra các yêu cầu chuyên môn cụ thể, cácthông tin cần thiết, đôn đốc những Tham tán thực hiện cơ chế công tác, chính sách báocáo chu trình đúng thời hạn và gồm chất lượng.

- văn phòng công sở Bộ bao gồm trách nhiệmthường xuyên cung cấp cho Tham tán thương mại các thông tin thời sự chính trị -kinh tế - xã hội vào nước, các cơ chế luật pháp bắt đầu trong lĩnh vực kinh tế- dịch vụ thương mại - đầu tư theo yêu cầu một tháng 1 lần vào khoảng thời hạn 10ngày đầu tháng phải gửi đến Tham tán tình hình xuất nhập vào và các văn bảnpháp luật tương quan đến cơ chế xuất nhập khẩu, đầu tư ban hành trong thángtrước (trừ những văn phiên bản mật phải report Lãnh đạo Bộ, nếu lãnh đạo Bộ đồng ý mớiđược gửi) để Tham tán biết, gồm cơ sở lời khuyên các biện pháp tương xứng với nhu cầuđất nước và hỗ trợ cho các công ty đối tác bên ngoài.

- các vụ Tổ chức cán bộ, Tàichính kế toán theo chức năng của mình có trách nhiệm thao tác làm việc và *** sẵn sàng đểLãnh đạo Bộ thao tác làm việc với cỗ Ngoại giao, cỗ Tài chính, Ban tổ chức cán bộ củaChính phủ, Văn phòng chính phủ và các Bộ, Ngành hữu quan xác lập cơ chế, chế tạo ra điềukiện và phương tiện vật chất, tài chính thuận tiện cho hoạt động vui chơi của Thương vụ(các Vụ thị trường có nhiệm vụ phản ánh kịp thời những kiến nghị của Tham tánvới Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Tài chủ yếu kế toán và những Thứ trưởng phụ trách).

3.- Nhằm bảo đảm mục tiêutăng kim ngạch xuất khẩu với mở rộng thị trường hàng hóa vn theo yêu mong củaBộ thương mại và để tiến hành quy định này Tham tán thương mại phải:

- báo cáo với Đại sứ nộidung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ dịch vụ thương mại hoặc các vụ trưởng được Lãnh đạo cỗ uỷquyền với kế hoạch công tác của Tham tán thực hiện yêu cầu đó.

- Xin ý kiến chỉ huy của Đạisứ nhằm mục tiêu hoàn thiện kế hoạch công tác làm việc của Tham tán triển khai yêu mong đó.

Xem thêm: Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ H Ãy Vẽ Hình Chiếu Của Chữ H, Hãy Vẽ Hình Chiếu Của Chữ H

- report Đại sứ về những nguồnlực quan trọng tranh thủ sự hỗ trợ của Đại sứ và ban ngành đại diện.