Speaking Unit 3 Lớp 12 Sách Mới

     

1. Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases.

Bạn đang xem: Speaking unit 3 lớp 12 sách mới

(Nhìn vào đều bức tranh. Nối phần đa hình hình ảnh với những từ hoặc các từ thích hợp hợp.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Diesel vehicle (xe động cơ diesel)

2. Melting of the Arctic (tan tan băng sinh hoạt Bắc Cực)

3. Soot (bồ hóng, những vết bụi than)


2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph. 

(Đọc nội dung bài viết sau về ô nhiễm bụi than. Chọn tiêu đề phù hợp (a-d) cho từng đoạn.) 

a. Soot and global warming

b. The effect of soot on human health

c. The origin of soot

d. Ways to lớn reduce soot emissions 

Nowadays we know a lot about the liên kết between carbon dioxide (C02) emissions and global warming. However, we seem lớn be unaware of one very dangerous pollutant, soot also called đen carbon.

1.________

Soot comes from the incomplete combustion or coal, oil, wood và other fuels. In other words diesel 

engines, vehicle exhaust pipes, farming machines, construction equipment, or simply fires in grills, fireplaces, and stoves are potential sources of soot. It appears in our daily life and can easily affect every one of us.

2._______

Soot like all đen things absorbs sunlight and heats up the atmosphere. According to recent research, it is the second most damaging greenhouse gas after C02, và twice as harmful lớn the climate. Although đen carbon remains in the atmosphere for no more than seven days it is particularly damaging lớn frozen areas. Soot emissions might be responsible for the quick melting of the Arctic. Controlling black carbon can help to slow down global warming.

3._______

Soot does not only have an impact on globs warming and climate change, but is also unhealthy. A soot particle is very tiny - smaller than dust và mould, và about 1/30 the width of a human hair. It can easily go into our bloodstream & lungs via the nose & throat. As a result, breathing in the tiny particles car cause asthma attacks, heart disease, bronchitis & many other respiratory illnesses.

4._______

Large quantities of man-made soot enter the atmosphere every year. The effects are most damaging regionally, especially in South & East Asia, Latin America và parts of Africa. In developing countries, reducing soot emissions can be achieved by replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers & heaters. Installation of filters lớn remove black carbon from diesel vehicles can also reduce soot. Changing to lớn electric or hydrogen vehicles will also reduce the impact on the environment.

In conclusion, reducing đen carbon will have immediate benefits in slowing down global warming & the melting of the Arctic snow and ice. It would also prevent many soot-related deaths and illnesses.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a. Lớp bụi than với sự nóng lên toàn cầu

b. Ảnh hưởng trọn của vết mờ do bụi than đến sức khoẻ bé người

c. Nguồn gốc của bụi than

d. Cách để giảm lượng khí thải bụi than

Ngày nay bọn họ biết nhiều về sự liên quan giữa khí thải Co2 với sự tăng cao lên toàn cầu. Mặc dù nhiên, chúng ta hình như không ý thức được một hóa học gây độc hại rất nguy hiểm, những vết bụi than, còn gọi là carbon đen.

Xem thêm: Bài 3 Trang 102 Công Nghệ 12, Câu 3 Trang 102 Sgk Công Nghệ 12

1. Nguồn gốc của những vết bụi than.

Bụi than lên đường từ quá trình cháy không trọn vẹn của than, dầu, gỗ và các nhiên liệu khác. Trong số những nguồn khác như, động cơ diesel, ống xả khói xe, trang thiết bị nông nghiệp, lắp thêm xây dựng, hoặc lửa vào lò nướng, lò sưởi và bếp lò là số đông nguồn tiềm năng của buijt han. Nó lộ diện trong cuộc sống đời thường hằng ngày của họ và có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

2. Bụi than với sự tăng cao lên toàn cầu

Bụi than y hệt như những thứ black hấp thụ ánh nắng mặt trời và làm bầu khí quyển nóng lên. Theo nghiên cứu và phân tích gần đây, đó là loại khí khiến hại cho nhà kính vật dụng hai sau CO2, cùng gây hại gấp đôi cho khí quyển. Mặc dù carbon đen tồn trên trong không khí không thật 7 ngày, tuy vậy nó đặc biệt gây tác động tới các vùng đóng góp băng. Khí thải bồ hóng rất có thể là vì sao gây ra chảy băng sinh sống Bắc Cực. Kiểm soát điều hành carbon đen rất có thể giúp làm chậm trễ sự tăng cao lên toàn cầu.

3. Ảnh hưởng trọn của vết mờ do bụi than đến sức khỏe con người

Bụi than không chỉ có có tác động đến sự nóng lên thế giới và biến hóa khí hậu, mà lại còn vô ích cho sức khỏe. Một hạt lớp bụi than rất bé dại nhỏ hơn vết mờ do bụi và nấm mèo mốc, cùng chỉ bằng 1/30 chiều rộng lớn của một tua tóc người. Nó có thể dễ dàng đi vào máu và phổi của họ thông qua mũi với họng. Kết quả là , khi hít nên những hạt bé dại có thể gây nên bệnh hen suyễn, dịch tim, viêm phế quản với nhiều bệnh về mặt đường hô hấp khác.

4. Cách để bớt lượng khí thải bụi than

Hằng năm, một trong những lượng to bụi than do bé người tạo nên vào bầu khí quyển. Những tác động này gây tổn hại lớn số 1 đến một số khu vực, đặc biệt là Đông phái mạnh Á, Mỹ Latin và một phần của Châu Phi. Ở các nước đã phát triển, viêc giảm lượng những vết bụi than rất có thể thực hiện nay được bằng phương pháp thay thế các bếp lò truyền thống cuội nguồn bằng phòng bếp nấu vè lò sưởi sạch. Thêm đặt những bộ thanh lọc để thải trừ carbon đen từ hộp động cơ diesel cũng rất có thể làm giảm lượng vết mờ do bụi than. Thay đổi sang xe năng lượng điện hoặc phương tiện hydro sẽ có thể làm giảm tác động đến môi trường.

Tóm lại, bớt carbon đen sẽ có những tiện ích ngay mau lẹ trong câu hỏi làm sút sự lạnh lên trái đất và sự chảy chảy của tuyết và băng nghỉ ngơi Bắc Cực. Nó cũng sẽ ngăn ngừa nhiều cái bị tiêu diệt và bệnh dịch tật tương quan đến bụi than.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C

2. A

3. B

4. D

Giải thích:

- Đoạn 1: "... are potential sources of soot" (là nguồn tiềm năng của bụi than) => xuất phát của lớp bụi than

Đoạn 2: những các từ như "damaging greenhouse", "quick melting of the Arctic", "global warming."... => liên quan đến global warming.

Xem thêm: Cấu Trúc Của Một Chương Trình Gồm Mấy Phần, Phần Nào Quan Trọng Nhất, Không Thể Thiếu

Đoạn 3: những nhiều từ "unhealthy", "...bloodstream và lungs", "asthma attacks, heart disease, bronchitis & many other respiratory illnesses." => số đông bệnh gây ra bởi những vết bụi than tới sức khỏe con người.

Đoạn 4: by ... Replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers and heaters. " => phương pháp giảm lớp bụi than