SOẠN TIẾNG ANH 8 UNIT 5

     

Phần Communication phía dẫn bàn sinh hoạt cách giới thiệu cũng giống như xây dựng bài nói tới chủ đề Festivals in Viet Nam. Hơn nữa đó là phần chuyển ra nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa. Thông qua đó giúp cho bạn học hiểu bài xích và núm rõ kỹ năng hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


2. Now listen khổng lồ an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 8 unit 5


3. Listen to the interview again & complete the table below with the answers lớn the suggested questions.
*

Extra vocabulary

Bamboo archway : mái vòm bởi treGreen rice flakes : cốm xanhCoconut : trái dừaClasped hands : lẹo tayFloating laterns : đèn hoa đăng

1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner và then write the right words under the pictures. ( quan sát vào bức tranh. đàm đạo những thắc mắc sau và viết đều từ vào bên dưới mỗi bức tranh.)

a. What are the things in the pictures? (Những trang bị trong bức tranh là gì?)

bamboo archway (cổng vòm bằng tre)green rice flakes (cốm xanh)potatoes (những củ khoai tây)coconuts (những trái dừa)pia cake (bánh bía)clasped hands (chắp tay)lanterns (lồng đen)dragon boat race (đua thuyền rồng)

b. Bởi you know the festival at which they appear? ( Em gồm biết chúng xuất hiện trong lễ hội nào không?)

Ooc Bom Boc festival. ( lễ hội cúng trăng của dân tộc Khơ me)

2. Now listen lớn an interview between a TV reporter & a man about a festival to check your answers.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bài Chị Em Thúy Kiều (Chi Tiết), Soạn Văn Bài: Chị Em Thúy Kiều

(Bây giờ nghe bài vấn đáp giữa một phóng viên truyền hình với một người bầy ông để kiểm tra đáp án của mình.)

Script:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?B: Yes, of course.A: What is the festival called?B: Ooc Bom Boc. It"s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.A: Who bởi vì you worship at the festival?B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.A: What vì you bởi vì during the festival?B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray lớn the Moon God & the children raise their clasped hands khổng lồ the moon.A: Sounds great! So what are the offerings?B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.A: Do you vày any other activities after that?B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, và the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Dịch:

A: chào buổi sáng. Tôi rất có thể hỏi vài thắc mắc về tiệc tùng này không?B: tất yếu rồi.A: tiệc tùng, lễ hội tên là gì vậy?B: Ooc Bom Boc. Nó được tổ chức triển khai bởi team người dân tộc bản địa thiểu số sinh hoạt Sóc Trăng vào buổi tối 14 và 15 mon 10 âm lịch.A: chúng ta thờ thờ ai ở tiệc tùng, lễ hội này?B: Thần Trăng. Chúng tôi cảm ơn ngài vì chưng đã cho cửa hàng chúng tôi vụ mùa bội thu và nhiều cá bên trên sông.A: các bạn làm gì trong suốt lễ hội?B: Đầu tiên, chúng tôi làm lễ nguyện cầu ở nhà, bên dưới vòm mái bởi tre hoặc sống chùa. Khi mặt trăng xuất hiện, người già nguyện cầu Thần Trăng, còn trẻ nhỏ chắp tay dưới ánh trăng.A: Nghe thiệt tuyệt! phần lớn đồ thờ phụng là gì thế?B: Cốm xanh, dừa, khoai tây với bánh bía.A: sau đó có vận động nào khác không?B: chắc hẳn rằng rồi. Shop chúng tôi thả những chiếc đèn hoa đăng dễ thương trên sông, cùng vào đêm tối tiếp theo, cửa hàng chúng tôi tổ chức cuộc thi đua thuyền rồng đầy kịch tính.

3. Listen to the interview again and complete the table below with the answers to lớn the suggested questions. (Nghe lại bài chất vấn và chấm dứt bảng dưới đây với câu trả lời cho những câu hỏi đã được gợi ý.)

Where? (Ở đâu?)

 

1. In Soc Trang. (ở Sóc Trăng)

When? (Khi nào?)

 

2. On the 14th and 15th evening of the 10th lunar month. (Vào đêm ngày 14, 15 mon 10 âm lịch)

Who is worshipped? (Ai được cúng cúng?)

 

3. Moon God (thần phương diện trăng)

What activities? (Những chuyển động gì?)

 

4. Have a worshipping ceremony (thờ cúng)

5. Float paper lanterns (thờ hoa đăng)

6. Hold long boat races (tổ chức đua thuyền rồng)

4. Role-play in group of three. One of you is a reporter, two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can be a real or an imaginary festival. (Đóng vai trong team 3 bạn. Một chúng ta là phóng viên, đôi bạn còn lại là người dân địa phương. Hãy làm một bài chất vấn về một liên hoan tiệc tùng của địa phương. Đó hoàn toàn có thể là thiệt hoặc tiệc tùng trong tưởng tượng.)

Gợi ý:

A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?B: Yes, of course.A: What is the festival called?B: It"s Huong Pagoda Festival.A: Who do you worship at festival?B: Buddha.A: When does it take place?B: It takes place annually and lasts for three months from the 6th day of Lunar New Year to the 6th day of the third lunar month in the year.A: How about activities?B: We take part in worship ceremonies, hike in the mountains, explore caves and take photos of beautiful scenery.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh, Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh Chi Tiết, Ngắn Gọn

Dịch:

 A: kính chào buổi sáng! Tôi rất có thể hỏi vài câu hỏi về tiệc tùng, lễ hội này không?B: tất nhiên rồi.A: tiệc tùng, lễ hội này tên là gì vậy?B: Đó là liên hoan chùa Hương.A: Mọi fan thờ cúng ai nghỉ ngơi lễ hội?B: Phật.A: khi nào thì nó diễn ra?B: Nó diễn ra hàng năm và kéo dài ba tháng từ ngày 6 âm kế hoạch tới ngày 6 của mon thứ bố của năm.A: Các vận động thì sao?B: shop chúng tôi tham gia vào những nghi lễ thờ cúng, leo núi, khám phá hang rượu cồn và chụp ảnh phong cảnh đẹp.