Soạn Tiếng Anh 7 Unit 2

     

Dưới đây là phần khởi hễ của Unit 2, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng giống như giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan về nhà đề. Nội dung bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập với phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu và làm bài bác tập giỏi hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen & read.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 7 unit 2

Nghe cùng đọc

Nick: Hi, PhongPhong: Oh, hi. You woke me up, Nick.Nick: But it’s ten a’clock already. Let’s go out.Phong: No, count me out. I think I’ll stay at home and play Zooniverse on my computer.Nick: What? It’s such a beautiful day. Come on! You already got enough sleep. Let’s vị something outdoors – it’s healthier.Phong: What like, Nick?Nick: How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy.Phong: No, I don’t feel lượt thích it.Nick: You sound down Phong, are you OK?Phong: I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I’m putting on weight too.Nick : All the more reason to go out.Phong: No, nick. Plus, I think I have flu – I feel week & tired. And, I might get sunburnt outside.Nick: I won’t take no for an answer. I’m coming khổng lồ your house now.

Dịch:

Nick: chào PhongPhong: Ồ, chào. Chúng ta đã thức tỉnh mình đấy NickNick: tuy thế 10 giờ đồng hồ rồi đấy. Họ hãy ra ngoài chơi.Phong: Không, chớ rủ mình. Bản thân nghĩ rằng mình sẽ ở nhà và đùa Zooniverse trên đồ vật tính.Nick: mẫu gì? hôm nay là một ngày đẹp mắt trời. Thôi nào! bạn đã ngủ đủ rồi. Chúng ta hãy ra ngoài làm những gì đi - nó mạnh khỏe hơn. Phong: làm những gì hả Nick?Nick: họ đi bơi đi? Hay đánh đấm xe? bọn chúng đều tốt nhất có thể cho sức khỏe.Phong: Không, mình không muốn.Nick: Cậu trông không khỏe kia Phong, cậu ổn định không?Phong: Mình cảm xúc buồn. Mình ăn thức ăn nhẹ mọi lúc, vì thế mình đang lên cân.Nick: Vậy là càng thêm nguyên nhân để ra đi ngoài.Phong: Không, Nick. Hơn nữa, mình nghĩ mình bị cảm - mình cảm xúc yếu ớt và mệt mỏi. Và, mình có thể bị cháy nắng bên ngoài.Nick: Mình sẽ không chấp nhận câu vấn đáp không. Bây giờ mình sẽ tới nhà cậu!

a. Can you find a word or expression that means:

Em rất có thể tìm một trường đoản cú hoặc nhiều từ mà có nghĩa là

1. The name of a computer game: Zooniverse2. I don’t want to: I don’t feel like it3. Feeling sad: I vị feel lượt thích kind of sad4. Become fatter: put on weight5. Don’t accept it: I won’t take no for an answer

2. Read the conversation again. Who wants to vày the following things?

Đọc bài xích đàm thoại lần nữa. Ai ước ao làm đều điều này.

1. Stay at home. Phong2. Play computer games Phong3. Go outside Nick4. Go swimming Nick5. Avoid getting sunburnt Phong

2a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen và repeat.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Ngôi Nhà Thông Minh Công Nghệ 6, Lý Thuyết Bài 3

Nối số đông vấn đề sức mạnh với hình ảnh tương ứng. Kế tiếp nghe cùng nhắc lại.

a. Spotsb. Sunburnc.(put on) weight e. Sunburnb. (put on) weight c. Flu d. (an) allergy f. Sickness

*

1. (an) allergy2. Sickness3. Flu4. (put on) weight5. Sunburn6.spots

3. Which problems vị you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) khổng lồ the least common (6). Then nội dung with your partner.

Bạn thấy sự việc nào thường chạm chán với anh em trong lớp? xếp hạng các vấn đề từ thông thường (1) cho tới ít độc nhất (6). Sau đó share với bạn.)

1. Allergy2. Sickness3. Flu4. Put on weight5. Sunburn

3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?

Nhìn vào lời khuyên. Những người dân này cho lời khuyên nhủ sau. Chúng ta có thể nối lời răn dạy đúng với mỗi người

*

1-c Wear a hat2- d Wash your hands regularly3 - e Be careful with what you eat & drink4 - b Exercise regularly5 - a Wash your face regularly.

Xem thêm: Hoa Thảo Quả Nảy Ra Ở Đâu - Khi Thảo Quả Chín, Rừng Có Những Nét Gì Đẹp

4. Game

Take a thẻ with a health problem or a piece of advice. Walk around & try lớn find the person with the thẻ that matches you

Lấy một thẻ cùng với một sự việc về sức mạnh hoặc một lời khuyên. Đi loanh xung quanh và nỗ lực tìm người có thẻ khớp với bạn.