Soạn tiếng anh 10 unit 6

     

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 10 unit 6


Equal opportunities in education 

(Cơ hội đồng đẳng trong giáo dục)

1. Listen and read. 

(Lắng nghe và đọc.)

Equal opportunities in education

Lan: Can we start working on the class project ‘Equal Opportunities in Education"?

Quang: OK, let"s see what information we have found on our topic.

Minh: Please go ahead, Quang.

Quang: Well, according to lớn a United Nations report, sub-Saharan Africa had only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school in 2010. I suppose this is an example of gender discrimination in education.

Lan: Yes, I agree. Not all girls can go lớn school. I guess they may be kept home to do housework.

Quang: Sure. In rural areas, girls might be forced to lớn work at home and in the fields.

Minh: Some people say that girls perform worse at school than boys, so they shouldn"t be allowed lớn go to lớn school.

Quang: I"m afraid I disagree. I think girls bởi better at school than boys & more women than men have college degrees.

Lan: Exactly. In Viet Nam, there are slightly more boys than girls in both primary and secondary schools, but more women than men earn college degrees.

Minh: I believe gender discrimination in education starts at trang chủ because parents treat boys và girls differently.

Quang: I couldn"t agree more. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Lan: Chúng ta bao gồm thể bước đầu làm dự “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” chưa?

Quang: Được, bọn họ hãy coi những tin tức mà họ tìm được đến chủ đề của mình.

Minh: Hãy nói đi Quang.

Quang: À, theo một report của liên hiệp Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi chỉ có 82 con gái trong 100 nam học tập ở trường cấp 2 vào khoảng thời gian 2010. Tôi mang đến là đây là ví dụ của câu hỏi phân biệt giới tính trong giáo dục.

Lan: Đúng, bản thân đồng ý. Ko phải toàn bộ nữ đều có thể đến trường. Mình đoán họ chắc rằng bị giữ ở nhà để gia công việc nhà.

Quang: Chắc vậy. Ở những quanh vùng nông thôn, những cô nàng có thể bị bắt làm việc ở nhà cùng ở đồng ruộng.

Minh: Vài tín đồ nói rằng những cô nàng học tệ hơn đàn ông ở trường, vị vậy chúng ta không được phép mang lại trường.

Quang: Mình e là mình ko đồng ý. Mình nghĩ nàng học giỏi hơn nam sinh hoạt trường với càng có nhiều phụ đàn bà có bằng đh hơn nam. 

Lan: Chính xác. Ớ Việt Nam, nam nhiều hơn nữ sinh sống trường cấp cho 1 và cấp 2, tuy thế càng có khá nhiều phụ thiếu nữ hơn lũ ông đạt được bằng đại học.

Xem thêm: Chân Khớp Nào Có Hại Với Đời Sống Con Người A, Chân Khớp Nào Có Hại Với Con Người

Minh: Tôi tin rằng riêng biệt giới tính trong giáo dục ban đầu ở ngay tại gia đình cũng chính vì ba bà mẹ đối xử với đàn ông và phụ nữ khác nhau.

Quang: Tôi đồng ý. Rõ ràng giới tính cần được xóa khỏi đi để mà lại mọi người dân có cùng cơ hội bằng nhau trong giáo dục. 


2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa. đưa ra quyết định nếu đều câu sau là đúng (T), không đúng (F) hoặc quán triệt (NG). Chọn khung đúng.) 

 TFNG

1. Lan, Quang & Minh are working on the class project ‘Equal opportunities in Employment”.

(Lan, Quang với Minh đang làm dự án lớp “Những thời cơ bình đẳng trong công việc”.)

   

2. Quang is talking about the enrolment rate in secondary school in sub-Saharan Africa in 2003.

(Quang đang nói tới tỷ lệ đăng ký học cấp 2 ngơi nghỉ vùng hạ Sahara châu Phi vào thời điểm năm 2013.)

   

3. Lan thinks girls may be kept home to vị housework.

(Lan nghĩ rằng con gái rất có thể bị giữ lại ở nhà để triển khai việc nhà.)

   

4. In general, girls bởi better than boys at all levels ò education.

(Nói chung, con gái làm tốt hơn đàn ông ở tất cả các bậc giáo dục.)

   

5. Minh believes gender discrimination in education starts at home because parents treat boys và girls differently.

(Minh tin rằng phân minh giới tính bước đầu ở nhà bởi vì ba bà bầu đối xử với nam nhi và con gái khác nhau.)

   

Lời giải đưa ra tiết:

1. F

2. F

3. T

4. NG

5. T


3. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại đợt nữa và vấn đáp những thắc mắc sau.) 

1. What was the enrolment rate in sub-Saharan African in 2010?

(Tỷ lệ cho trường sống vùng hạ Sahara châu phi năm 2010 là bao nhiêu?)

2. Why can"t girls go to school according to lớn Quang?

(Theo quang đãng tại sao phụ nữ không thể đến lớp được?)

3. What is the enrolment rate in schools in Viet Nam?

(Tỷ lệ tới trường ở vn là bao nhiêu?)

4. Who earns more college degrees in Viet Nam?

(Ai là người có rất nhiều bằng đh hơn sinh sống Việt Nam?)

5. Why should gender discrimination be eliminated ?

(Tại sao phân biệt giới tính nên bị loại bỏ?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school.

(Chỉ 82 con gái trên 100 nam học ở trường cấp 2.)

2. Because they might be forced to lớn work at home and in the fields.

(Bởi vị họ bị bắt làm việc ở nhà và trên đồng.)

3. There are slightly more boys than girls in both primary and secondary school.

(Có các nam rộng nữ một chút ít đăng kỷ học tập ở trường cấp 1 và cấp cho 2.)

4. Women.

Xem thêm: Star - I Last Saw Him When I Was A Student

(Phụ nữ.)

5. Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education.

(Phân biệt giới tính buộc phải được sa thải để nhưng mọi người dân có những thời cơ bình đẳng vào giáo dục.)