So sánh với cây có hoa rêu có gì khác

     
*
đã trả lời1 tháng 3, 2017bởi Fox The KidThạc sĩ(6.2k điểm)được thai chọn là thắc mắc hay nhất1 tháng 3, 2017bởi phạm thu nhiên


Bạn đang xem: So sánh với cây có hoa rêu có gì khác

Sưu tầm: So sánh tảo với rêu: -Giống nhau: +Đều là thực vật bậc thấp. -Khác nhau: *Tảo:+Có thể có dạng đơn bào hoặc đa bào. +Cơ thể không phân hoá rễ, thân, lá. *Rêu:+Chỉ có dạng nhiều bào. +Cơ thể đã phân hoá thành thân, lá. Cấu tạo vẫn đơn giản và có rễ giả. So sánh cây có hoa, rêu có gì khác?: *Cây có hoa:+Có rễ, thân, lá thật sự. +Có hoa. +Cơ quan lại sinh sản hoa, quả, hạt. +Sống ở nhiều môi trường khác nhau. *Rêu: +Có thân, lá thật sự, nhưng chưa có rễ chính thức. +Chưa có hoa. +Sống ở môi trường ẩm ướt. +Cơ quansinh sản: túi bào tử, có rêu sinh sản là bào tử. 
đã bình luận1 tháng 3, 2017bởi phạm thu nhiênCử nhân(3.1k điểm)
đã trả lời1 mon 3, 2017bởi ☃๖ۣۜTammyTanya☃Cử nhân(3.8k điểm)
Cây tất cả hoaCây rêu
Có hoaChưa gồm hoa
Có thân, lá với mạch dẫnCó thân, rễ, lá giả
Có rễ thậtChưa có mạch dẫn
Sinh sản bằng hoaSinh sản bằng bào tử

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm: Chớ Thấy Sóng Cả Mà Ngã Tay Chèo ”, Chớ Thấy Sóng Cả Mà Ngã Tay Chèo

đã bình luận1 mon 3, 2017bởi phạm thu nhiênCử nhân(3.1k điểm)
*
đã trả lời1 tháng 3, 2017bởi ZamasThần đồng(1.1k điểm)
 So sánh tảo với rêu: -Giống nhau: +Đều là thực vật bậc thấp. -Khác nhau: *Tảo:+Có thể có dạng đối chọi bào hoặc đa bào. +Cơ thể không phân hoá rễ, thân, lá. *Rêu:+Chỉ có dạng đa bào. +Cơ thể đã phân hoá thành thân, lá. Cấu tạo vẫn solo giản và có rễ giả. So sánh cây có hoa, rêu có gì khác?: *Cây có hoa:+Có rễ, thân, lá thật sự. +Có hoa. +Cơ quan sinh sản hoa, quả, hạt. +Sống ở nhiều môi trường khác nhau. *Rêu: +Có thân, lá thật sự, nhưng chưa có rễ chính thức. +Chưa có hoa. +Sống ở môi trường ẩm ướt. +Cơ quansinh sản: túi bào tử, có rêu sinh sản là bào tử. tick
Lập bảng so sánh đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật dụng C3, C4và CAM, rút ra thừa nhận xét


Xem thêm: Trong Các Chuyển Động Do Quán Tính Là :, Lực Quán Tính

Chính sách đối ngoại của Mĩ cuối chũm kỉ XIX đầu nắm kỉ XX. Từ những cơ chế đó, hãy rút ra dìm xét.