Sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

     

Các công ty lớn trong ngành cấp dưỡng giữ vai trò đặc biệt trong việc sản xuất ra các sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm đáp ứng rất tốt nhu cầu của fan tiêu dùng. Trước yếu tố hoàn cảnh hội nhập khiếp tế, cũng như các công ty ngày càng không ngừng mở rộng các chuyển động giao thương quốc tế thì vấn đề phải thường xuyên xuyên tiếp xúc với đối tác nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để hoạt động giao thương nước ngoài diễn ra tác dụng đòi hỏi bạn phải làm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành nghề sản xuất.

Bạn đang xem: Sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

Đang xem: sản phẩm chủ lực tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: thành phầm chủ lực giờ anh là gì

Sau đây, bọn họ hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh thường chạm chán trong ngành chế tạo để chúng ta đang làm việc trong ngành phân phối hoặc là mếm mộ ngành sản xuất bao gồm sự chuẩn bị tốt hơn cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

The company”s new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của doanh nghiệp sẽ được chuyển vào chế tạo vào đầu năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đang sản xuất trở lại sau hai tháng.

Số số lượng hàng hóa do công ty sản xuất ra.

Company”s production has risen steadily over the years.

Sản lượng của bạn tăng đều một trong những năm qua.

Bắt đầu / chấm dứt sản xuất.

This model is scheduled khổng lồ go into / out of production by the end of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ bắt đầu / hoàn thành sản xuất vào thời điểm cuối năm.

*

Các nhiều từ đi cùng với production thường gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / bớt sản lượng

Go into / out of production: bước đầu / kết thúc sản xuất

Production cost: giá cả sản xuất, ngân sách chi tiêu sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: tiêu chí sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: vận động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: thủ tục sản xuất

Production possibility: tài năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất sản xuất

Production equipment: vật dụng sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung tối đa hóa kết quả sử dụng nguyên vật liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

Giá cả hàng hóa chịu tác động bởi chi phí nguyên vật dụng liệu, cũng như ngân sách chi tiêu sản xuất với phân phối.

We”ve got lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải trao đổi về các vật liệu cần để cung ứng ra các sản phẩm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi chi phí nguyên liệu bao gồm nguyên liệu trực tiếp, cũng tương tự nguồn cung cấp và nguyên vật liệu gián tiếp.

Các nhiều từ đi với “raw materials” hay gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: mức chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên liệu chính

3. Factory: bên máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi gồm 20 nhà máy trên toàn rứa giới

I work in nhị Phong factory

Tôi thao tác tại nhà máy sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá chỉ cao các tiêu chuẩn an toàn tại đơn vị máy.

The company plans to shut down 3 factories và cut 5.000 jobs.

Công ty tất cả kế hoạch đóng cửa bốn xí nghiệp và cắt giảm 5.000 câu hỏi làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi bộ vào tuần trước đó vì một cuộc bất đồng quan điểm về lương.

Xem thêm: Những Nhiệm Vụ Chính Của Liên Hợp Quốc Là Gì ? Những Nhiệm Vụ Chính Của Liên Hợp Quốc Là Gì

Bạn có thể đặt sản phẩm trực tiếp tận nhà máy.

Các nhiều từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tận nơi máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: chủ tịch nhà máy

Factory overhead: túi tiền chung ở trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp để trong công ty máy

Aggregate at factory: giá chỉ xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Tôi làm việc cho một công ty chuyên cấp dưỡng đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi sản xuất các linh phụ kiện cho xí nghiệp sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các các từ đi với manufacture hay gặp:

Wholesale manufacture: cung ứng quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do quốc tế sản xuất

Of home manufacture: cấp dưỡng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, chủng loại ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất một loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: nhà phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new sản phẩm can require two years khổng lồ develop.

Một sản phẩm mới có thể cần tới hai năm để phân phát triển.

The manufacturer had to lớn withdraw the product because of a kiến thiết fault.

Nhà cung ứng đã nên thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more unique products over the coming year.

Công ty hy vọng muốn phát triển nhiều sản phẩm unique hơn trong năm tới.

*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network sản phẩm support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): model phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng góp bao, sản phẩm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm quality cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: chiếc sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC lớn ensure good unique of products.

Giữ liên hệ với QA & QC để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials. 

Làm bài toán với những nhà cung ứng trong việc thiết lập cấu hình một hệ thống nhằm đảm bảo việc cung cấp kịp thời các nguyên liệu chất lượng. 

Các cụm từ đi với chất lượng thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm

High quality goods: hàng quality cao

Manufacture”s certificate of quality: giấy chứng quality của nhà sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, thống trị chất lượng

Quality control department: phòng soát sổ chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total unique control / management: cai quản chất lượng toàn diện

*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control và analyze production activities to lớn make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát và phân tích chuyển động sản xuất để đổi mới hiệu quả ngân sách nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees khổng lồ increase company”s productivity.

Tiến hành đào làm cho nhân viên tiếp tế để nâng cao năng suất của công ty.

Các cụm từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự tăng thêm năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: pháp luật tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nấc năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Sở hữu lượng béo hàng tồn kho trong thời hạn dài thường xuyên không tốt cho khách hàng vì ngân sách chi tiêu lưu trữ hàng tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventory as a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc cai quản toàn cỗ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường tiến hành kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào thời điểm cuối tháng.

Các cụm từ đi cùng với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: điều hành và kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên phiên bản kiểm kê mặt hàng tồn kho

Inventory management: cai quản hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho gửi bán

Inventory pricing: cách định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ

*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ 

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment khổng lồ supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch mua sắm máy móc, lắp thêm nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu phân phối của doanh nghiệp. 

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, khối hệ thống thiết bị của nhà máy.

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa hóa

Automatic check out equipment: thiết bị soát sổ tự động

Capital equipment: sản phẩm sản xuất

Equipment và infrastructure: trang lắp thêm và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ mua sắm thiết bị

Stand-by equipment: trang bị dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying khổng lồ reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Tiếng Anh 11 Bài 1 Lớp 11: Reading, Reading Unit 1: Friendship Tình Bạn

Lập chiến lược và chỉ đạo các phần tử kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.