Qua Ninh Và Vân Đình Là Ai

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Qua Ninh với Vân Đình thứu tự là bút danh của không ít ai?

A. Ngôi trường Chinh với Võ Nguyên Giáp.Bạn đang xem: Qua ninh với vân đình là ai

B. Trằn Phú cùng Trường Trinh.Bạn vẫn xem: Qua ninh và vân đình là ai

C. Võ Nguyên liền kề và Lê Hồng Phong.

Bạn đang xem: Qua ninh và vân đình là ai

D. è Phú và Lê Hồng Phong.


*

Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đội quân giải phóng tiến công quân Nhật làm việc thị làng mạc Thái Nguyên theo lệnh của ai?

A. Tổng bộ Việt Minh.

B. Đại hội quốc dân.

C. Ban hay vụ tw Đảng.

D. Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Câu 12: tại Đại hội Đảng lần thứ II, ai được bầu làm Tổng túng thư của Đảng?

A.Chủ tịch hồ nước Chí Minh

B.Đồng chí Phạm Văn Đồng

C.Đồng chí trường Chinh

D.Đồng chí nai lưng Phú.

Báo chí của Đảng và chiến trận Việt Minh cách tân và phát triển rất phong phú, đã đóng góp phần vào bài toán tuyên truyền đường lối cơ chế của Đảng. Đó là những tờ báo:

A. Chi phí phong, Dân chúng, Lao động.

B. Chúng ta dân, tin tức.

C. Thanh niên, Nhành lúa.

D. Cờ giải phóng, Chặt xiềng, cứu giúp quốc, việt nam độc lập.

Đâu không hẳn là giảm bớt trong Luận cương chính trị của trằn Phú?

C. Chưa khẳng định rõ kẻ thù của dân tộc.

Xem thêm: San Hô Có Lợi Hay Có Hại ? Biển Nước Ta Có Giàu San Hô Không?

D. Xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là thống trị công nhân thông qua đội chi phí phong là Đảng cộng sản.

Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy trào lưu cách mạng 1930-1931 cải cách và phát triển đến đỉnh cao ở tỉnh nghệ an và Hà Tĩnh?

A.Do Nghệ- Tĩnh có số lượng công nhân đông, dễ ợt đoàn kết công- nông đấu tranh

B.Do quan tâm chỉ huy của Đảng cùng sản

C.Do đấy là vùng chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng rủi ro 1929-1933

D.Do truyền thống lịch sử đấu tranh của khu vực Nghệ- Tĩnh

Nội dung nào tiếp sau đây không buộc phải là ý nghĩa của biện pháp mạng tháng Tám năm 1945?*

Phá chảy xiềng xích nô lệ của Pháp-Nhật và phong kiến, đưa nhân dân lên nắm thiết yếu quyền

Mở ra một kỷ nguyên mới: tự do dân tộc gắn sát với chủ nghĩa buôn bản hội.

Góp phần vào thắng lợi chống phạt xít của phe Đồng minh.

Buộc Pháp đề xuất công nhận độc lập, chủ quyền, thống duy nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Sau chiến tranh quả đât thứ hai, quân đội đông đảo nước nào dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào nước ta giải cạnh bên quân đội Nhật?

A.Anh, trung hoa Dân Quốc

B.

Xem thêm: Chọn Cách Tốt Nhất Khi Thoát Khỏi Hệ Điều Hành ? Chọn Cách Tốt Nhất Khi Thoát Khỏi Hệ Điều Hành:A

Anh, Pháp

D.Anh, Pháp, trung quốc Dân Quốc

Đâu ko phải là vấn đề giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân công ty 1936-1939?