PHẬT MẪU LÀ AI

     

18 mon 7 hàng năm là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô cực Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim mẫu mã - Phật mẫu mã Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim chủng loại - Phật chủng loại Diêu Trì có ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kim mẫu mã - Phật mẫu mã Diêu Trì như vậy nào? .... Hãy cùng sonxe259.vn tìm kiếm hiểu


*

Phật chủng loại Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là từ nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, tức là Đức Phật chủng loại chưởng quản lí Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung. Kim Bàn hay Kim bể là vị trí Đức Phật mẫu chứa những nguyên chất để tạo ra chơn thần đến vạn linh.

Bạn đang xem: Phật mẫu là ai

Kim: - Vàng, vua chủng loại kim. - color vàng. - Quí báu như vàng. - tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Kim mẫu là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại từ bỏ Mẫu chỗ cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim mẫu mã là Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn vị trí Diêu Trì Cung.

* Phật mẫu Diêu Trì là Đức Phật chủng loại ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, tức là ngọc diêu, một thứ kim cương báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì tức là ao nước, hay là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao giỏi hồ nước, trong đó có khá nhiều ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, làm việc trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), có tác dụng ranh giới giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, hotline tên núi là Côn Lôn. Ai tất cả coi truyện thần tiên thì biết đó là nơi Ngọc Đế ngự và các vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các các loại kim, như bạc, đồng, chì, fe . . .thuộc về Tây phương. Theo chén bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy làm việc ngôi Đoài, mà lại Đoài là Âm kim.Chữ mẫu mã là mẹ, là công ty tể, nằm trong về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức ghê nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", tức thị chừng Đạo tất cả hình, có tên, Nó là bà bầu sanh muôn vật.

Người ta thường gọi chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người bọn bà sinh con, nên gọi Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Bà Tây vương Mẫu.

Theo sách vở và giấy tờ của bạn Trung Hoa, Ngài là 1 trong những vị Thần Tiên tự đời xưa, xa xăm. < . . .>

Tây Vương mẫu cũng là một trong những vị ban dung dịch trường sanh. Ngài thay đổi một vị công ty tể vườn đào,. Ơ cõi trên trời, và thống trị các vị thần tiên cõi đó, gồm khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sống lâu với hưởng khôn cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn cửa Tây Vương mẫu ở trên chót núi Côn Lôn – như tôi sẽ nói sinh hoạt trên. Ngài sống trong lầu các bằng ngọc, bao gồm 9 từng huyền thất và bình thường quanh tất cả vách thành bằng vàng.

Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, bên trái tất cả ao Diêu Trì, bên mặt có sông Huờn Túy. Dưới chơn tất cả 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không có tiên xa ( xe nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì tất yêu nào đi mang đến đó được. < . . . >

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao điện thoại tư vấn Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Vô cực Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn ghi nhớ nghĩa Tam rất đã gồm giải nhiều lần. < . . .>

Tam cực nghĩa là ba ngôi cực cao cả, hotline là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô rất là gì?

Vô rất nghĩa là rất vô, vào đó rất là trống không, chẳng bao gồm gì đặc biệt hơn nó nữa, tạo ra các sự trở ngại mang đến Nó, nên người ta gọi là Khí hồn nhiên. Mặc dù thế mà Nó đủ những đức tính tiềm tàng, còn bí mật đáo, ẩn núp, cũng giống như con gà còn vào trứng gà, chưa có lộ bề ngoài mà ta hoàn toàn có thể thấy được. Cũng giống như trong một hột kiểu như lúa, mặc dù ta chưa thấy cây lúa, mà trong đó có đủ sinh lực nhằm sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức gớm gọi mẫu đó là: "Đạo tự hỏng vô sinh nhứt khí", tức thị từ trong Đạo hỏng vô nhưng sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có bố phương diện tuyệt là bố ngôi, nhưng mà ngôi máy nhứt gọi là Vô cực.

2)- Thái rất là gì?

Thái rất nghĩa là rất thái giỏi là cực đại. Từ vào Vô rất là ngôi thiết bị nhứt lại sở hữu một điểm khí dương phạt sanh. Hễ khí động phát sanh tức là khí dương, thì phần tịnh còn sót lại là khí âm. Do đó Kinh Dịch nói : " Thái cực sanh lưỡng nghi" , nghĩa là Thái rất sanh ra khí âm cùng khí dương. Đạo Đức khiếp gọi là 1 trong những sanh ra hai. Đây là ngôi thứ nhì của Nhứt khí, mà lại ngôi thứ nhì gọi là Thái cực.

3)- Hoàng rất là gì?

Hoàng tức là ông vua. Cực là cực cao như nói trên. Cũng điện thoại tư vấn là Nhơn cực hay là chiếc phần tinh thần, phần trung tâm linh rất cao, chẳng yêu cầu ở trong vua chúa nhưng thôi, như tín đồ xưa phát âm , nhưng ở trong tất cả mỗi bé người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái rất (thèse) sinh ra âm dương, mới tất cả hai bên tương đối (anti thèse), còn Hoàng cực, đây tức là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm dương tương hiệp, thì làm sao sanh hóa được ! nên Kinh Đạo Đức nói: "Hai sanh ba", là âm khí và dương khí hiệp sanh ra Hoàng cực.

Vậy thì bố ngôi chỉ gồm Nhứt khí, mà lại mỗi ngôi đều phải có một vai tuồng riêng rẽ biệt, chẳng tương tự nhau mà luôn luôn xẻ túc đến nhau. Mặc dù phân tía thời kỳ đến dễ hiểu, kỳ thiệt là ba ngôi cùng đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn đang còn một vai tuồng sệt biệt, nằm trong về ngôi Vô cực, yêu cầu lấy hiệu là: Vô rất Từ Tôn. Nghĩa là Ngài đại diện thay mặt cho ngôi lắp thêm nhứt là ngôi Vô cực.

Sao gọi là từ Tôn ?

"Từ" là nhân từ, từ bỏ bi, bao gồm lòng mến xót, độ dẫn tất cả chúng sanh. Như theo vậy gian, mẹ thuơng nhỏ một giải pháp diệu hiền nên gọi là từ mẫu, từ thân. Trái lại, so với cha, thì dùng chữ nghiêm, tức là nghiêm minh, nên được gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực cực kỳ mực tôn nghiêm. Hoặc gọi là Thiên tôn, nghĩa là bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên những từng trời, giỏi là bên trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN kinh ( chú thích )

Hồi new tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất nỗ lực trị đời trước nhất, Ngài mới sắp xếp ngôi thứ, vì chưng lẽ thoải mái và tự nhiên Ngài phong khuyến mãi ngay cho chủng loại đây mang đến bậc buổi tối cao về tối đại.

Âm Dương nhì khí đầy đủ rồi mới kết cấu cùng cả nhà hiệp kết hôn phối. Nhờ bao gồm mưa thuận gió hòa, hiệp tác mới hóa sinh muôn chủng loài vạn vật. Ấy vậy ai mới lao vào đường đạo đức nghề nghiệp thì phải trì tởm Địa mẫu này trước hơn không còn mới nhằm mục tiêu đạo hạnh. Bên trên thì mong xin với Hoàng Thiên mừng rỡ hỉ xả tội ác cho tất cả chúng sinh. Còn bên dưới thì khấn nguyện thuộc Địa Hậu sung sướng bảo hộ muôn dân đến đặng nhàn hạ trường cửu.

Kể trường đoản cú đấy Đất – Trời đã phân minh rồi, chẳng còn mù mịt khuất tất như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương new khắng khít cùng cả nhà chẳng hề tránh rã. Thông đồng khắp cả cùng Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba ánh nắng và bao phủ tất cả Càn Khôn thiên hà chẳng sót phía nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là bốn góc bao gồm trụ. Hiệp cùng với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông nam giới là tám hướng bao vòng xung quanh nơi bên cạnh gọi là Trời đó. Còn mẫu đây, Mẫu ráng thủ tw ( trung trọng tâm ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) call rằng đất. Bởi thế cho nên Mẫu bao con đường cho muôn chủng loài từ hồi đời Tiên Thiên độc nhất vô nhị khí, có cách gọi khác là đời cổ xưa dĩ chí đời hậu thiên điện thoại tư vấn là đời hậu lai ác nỗ lực cầu trọng. Còn phu quân mẫu vốn thật là 1 vì Đồng Tử trường sinh bất lão, diệu kì cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn mẫu đây thì câm đôi ta kết chúng ta cùng nhau rất buộc phải hòa nhã, sách có chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng là Dương, Khí cũng chính là Âm, lúc ban đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp bắt đầu sinh ra Trời Đất.

Đến chừng tạo Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm new hóa xuất hiện loài người nhân từ chân chính. Chân Khí là chủng loại đây. Mẫu new thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến trở về làm bọn chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là độc nhất vô nhị điểm linh quang quẻ ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp call rằng Đấng chế tác Hóa. Sản xuất Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau mới hóa ra đời Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy thế chẳng thấy Âm Dương giao cấu như phàm phu tục tuy vậy mà tất cả thật bởi Thiên Can cùng với Địa đưa ra thường thường vận chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị chén là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – bỏ ra là Âm – Dương đó. Tử với chủng loại chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Bầu nghén nuôi nấng như vậy cho tới 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét new đúng quẻ hào sẽ định, vì trong chén Quái có phân chia 8 hướng, mỗi một hướng chia ra là 8 quẻ, mỗi quẻ ra là 6 hào, cộng phổ biến lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ đống ý trúc cơ, thì vào thân của Mẫu xuất hiện ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân đề cập ra bên dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, hai là Vua Địa Hoàng, cha là Vua Nhân Hoàng, tứ là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua mang đến đời Vua Phục Hy thì Ngài đã hiểu rõ máy thay đổi ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương cùng họa ra một chiếc Bát tai quái Tiên Thiên rõ 8 hướng trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm được được 5 kiểu như lúa với 6 sản phẩm gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài kiếm ra đủ phương pháp để chế tạo nên y phục và những đồ trang bị dụng cho người đời yêu cầu dùng, chẳng sót món nào.

Con fan mà đặng ăn no mang lành kẻ từ bỏ 2 đời vương vãi đó. Rồi lưu lại truyền kiểu mẫu lại mang đến hợp thời tiết và hợp phong thổ.

Phật Địa chủng loại phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng trong thân mẫu mã mà ra. Chư vị ý trung nhân Tát cũng vậy. Chẳng bao gồm vị làm sao lìa xa ngoài thân mẫu mã này được nữa. Nếu như họ thoát khỏi thân chủng loại rồi họ phụ thuộc ở xứ nào mang lại được bao giờ. Vì do khắp thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã tất cả 4 cỗ châu bao chùm toàn bộ các xứ rồi. Cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 huyết trở xoay cũng vày Mẫu tạo thành thành. Như thế nào sông rạch, hồ, biển đâu đâu cũng chẳng rời khỏi thân Mẫu. Thuộc muôn nước 9 Châu cũng bởi nơi chủng loại vun chăm sóc trưởng thành. Trải qua các đời vương vãi Đế đại danh chưa xuất hiện ai thoát ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn nhỏ bé trong Cung Điện cũng vì nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Khắp trong thiên hạ gồm Mẫu Nhạc là 5 danh sơn win cảnh hơn hết. Thuộc là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng bởi vì nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Những sắc dân chúng trăm họ đâu bao gồm ai lìa ra khỏi thân chủng loại được. Thuộc 5 tương tự lúa 6 máy gạo cũng vày nơi mẫu mã vun dưỡng tốt tươi. 72 cảnh thanh lương địa kia chẳng đề nghị ở ngoài thân mẫu này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cỏ cũng vày nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Bé người trần gian mà sống đặng phía trên thì cũng nhờ siêu thị nhà hàng vật thực của Mẫu mới sống. Đến chừng chết rồi cũng phải chôn thây đựng xác trở vào mình Mẫu. Sách có chũ rằng: sinh tại thế, tử hườn trên thổ. Toàn bộ Châu, Quận, Phủ, thị trấn cũng chẳng ra khỏi thân mẫu được. Như thế nào am tĩnh, cửa hàng xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ rước tài liệu với vật hóa học trong thân thể của chủng loại mới làm ra được vững bền xuất sắc đẹp.

Thánh Thần Tiên hiền lành lớn bé dại cũng nhờ mẫu phong thưởng bày để lớp lang. Còn các chư Phật cơ mà đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ vào Mẫu chứng nhận công quả cho mới đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là xoàn ròng của mẫu ban bố hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của những chư Phật kia. Thiệt là trân quý hơn tất cả chân châu bửu ngọc trong bốn phương trời. Thiếu hụt chi người ham mong muốn vọng tưởng đến chừng thành tích rồi tất cả mấy ai được đắc thành nguyện. Còn như thế nào là đều vàng thoi tệ bạc nén, cùng những loại kim khí không giống cũng vị nơi mẫu mã sản xuất new có.Vậy chúng nhỏ xét lại này mà coi bao gồm còn sót món nào ở bên cạnh thân mẫu mã này đặng chăng? những nhà vương vãi hầu đái nhược quốc nhờ mẫu mã phong tặng kèm tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế vương vãi đại cường quốc thì cũng nhờ mẫu mã sùng tôn cho mới được an hưởng thạnh trị lâu dài. Nước nào cơ mà bị giặc giã cưỡng hiếp lấn lướt cũng bởi vì nơi chủng loại vận chuyển phạt hành bắt đầu có cảnh quan đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính mang đến thân danh của Lão chủng loại ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, sợi thô, … thứ nào cũng do mẫu sản xuất. Cùng là bông, hoa, cây, trái, rau củ cải đủ máy cũng vì chưng nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Những loại chua, ngọt, cay, đắng, vì nơi mẫu mã sản xuất. Thuộc thuốc uống, lúa ăn uống trong 4 mùa cũng bởi nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu vị nơi mẫu mã sản xuất. Thuộc là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vày nơi chủng loại vun chăm sóc trưởng thành.

Khắp vào thiên hạ, bọn ông chí những bọn bà, con nít đều hiện ra nhiều hội chứng bệnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo nên sẵn sàng cả muôn vật dụng thuốc đề phòng điều trị. Lại cũng có hiếm hạng tín đồ nam phụ nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy nên Mẫu đã sản xuất sẵn làm sao là dầu, muối, tương, giấm đặng cho cái đó nó sử dụng cho vừa miệng. Món nào món ấy cũng vày nơi mẫu sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng vì nơi mẫu mã vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp tất cả. Phật Địa mẫu mã than rằng: chủng loại đã lao vai trung phong tổn huyết với chúng bé đã tận tốt rồi. Cần lao tiêu trừ ấy biết lấy cây viết mực nào mà tả mang đến hết được. Vị tình bà mẹ thương nhỏ nam nữ, dầu khổ lao rứa mấy mẫu mã cũng chẳng sờn. Sách còn có chữ: Phụ mẫu ái tử bỏ ra tâm, vô sơ bất chí, vậy cơ mà chúng con nỡ lòng làm sao quên ngừng ơn sâu nghĩa cả của mẹ cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức đẹp cân đai gì mẫu cũng chế tác hóa. Hễ Mẫu tạo thành hóa ra món nào, mẫu hết lòng vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc mà thôi. Chủng loại cũng hoàn toàn có thể chế biến ra may mắn tài lộc đủ thứ và đủ kiểu cho cái đó con mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy nhưng chẳng thấy ai nhằm lòng tưởng niệm đến Mẫu một giờ đồng hồ coi thử. Trên đời không còn sót món như thế nào ở ngoại trừ thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn đồ dùng cũng hườn lại một tay Mẫu tạo thành hóa sinh thành tất cả không? Nam mô nhất thật tình kính. Nam mô A Di Đà Phật, thật giống như lời của mẫu mã truyền bảo chẳng sai. Trước lúc Mẫu hóa sinh ra bao gồm một đồ gia dụng thô sản nhưng mà thôi. điện thoại tư vấn rằng quả Địa cầu. Rồi nơi quả địa ước ấy mẫu mã tích trữ chẳng biết từng nào tài liệu với phẩm thực, dành khiến cho sáu ngả luân hồi đề nghị dùng chẳng tốt gì hết được.

Trên đời này chỉ bao gồm mình Trời là to hơn hết nhưng thôi chứ gồm ai nào biết đến Mẫu. Chớ như Địa mẫu này sánh thuộc Hoàng Thiên cơ cũng đồng một bực kia mà. Bao giờ trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra các loại ngũ ly đầy đồng che ruộng. Dù vậy hạt mưa ngọt ngào trong sạch kia rớt xuống khu đất đượm nhuần mát mẻ, vậy cơ mà ai bao gồm biết đặng nơi bắt đầu hạt mưa ấy bởi chỗ nào mà ra chăng? Cũng bởi hút nước ngơi nghỉ trong cốt tủy tinh vị của chủng loại đem lên không trung làm cho mây, rồi mây ấy bèn đông sệt lại thành giá, giá ấy gặp mặt một luồng điển quang chiếu diệu vào, ngay tức khắc tan ra rơi xuống đất, vì thế mưa đó. Rồng, tảo tàng hình ẩn dạng bên dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân chủng loại được. Bởi vậy cho nên bão tố gió mây gì rồi cũng do chỗ Mẫu vận chuyển thực hành tất cả. Nếu mẫu chẳng điều khiển rồng có tác dụng gió làm cho mây, thì khi nào ai có thấy rồng tự chuyên làm mưa xuống xứ làm sao đặng. Xứ nào nhưng mà chẳng có Rồng, tảo tàng hình ẩn dạng nghỉ ngơi dưới, hễ nghe lệnh mẫu mã hô phong hoán vũ đam mê lịch lôi đình khu vực nào, thì Rồng địa điểm đó chỉ ra làm gió có tác dụng mưa liền.

Nhắc tới đề cập lui nhưng mà nghe, chớ việc nào thì cũng do chủng loại vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà bạn đời bao gồm mấy ai để tâm xét đến. Chủng loại rất nhức lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng từng nào thì để chủng loại chịu. Còn mặc xuất sắc ăn ngon thì chúng nhỏ toại hưởng trọn vui cười. Phật mẫu mã phát lạc rằng: từ bỏ xưa tới nay, Mẫu không hề nhắm mắt. Hễ chủng loại nhắm mắt lại rồi, ắt có tai khổng lồ nạn phệ sắp xảy mang lại cho tất cả chúng sinh liền, chẳng ngóng tới giờ đồng hồ nhắm mắt làm cho. Nếu mẫu mã xoay lưng sấp mặt trong chừng một giờ, thì con cá nghêu to mập trở bản thân lăn qua một cái nó đã xủ tiêu không bẩn bách. Trời thì tan Đất thì rã. Trời Đất đâu có thấy nữa. Bên trên đời này sẽ bởi vậy một tràng ko thì trống trót lọt trống lỏng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tiềm tàng ngoài Càn Khôn. Còn chư vị người thương Tát thì đang đào tẩu biệt hình dạng. Như thế nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng sẽ bị diệt xua tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần có khả năng sẽ bị tiêu tan tan rọt, cũng như bị thiêu trong lò bát quái tê vậy. Sẽ không còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận thấy hướng nào mang đến đặng. Đến chừng đó, hàng trăm chủng loài vật sẽ tan nát thay đổi ra như tro vết mờ do bụi kia vậy.

Phật Địa mẫu ngự bên trên cõi thượng tầng tối cao huyền hóa và bảo trì nhân sinh, trải tận tình lành hết sức quảng đại do đó đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền làm cho MẸ Vạn linh:

Đức Phật chủng loại là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh, mà lại Vạn linh thì tất cả đủ chén Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cụ hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn với Phật hồn.

Nhưng nguyên nhân quyền hành của Đức Phật mẫu lại nhỏ dại hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt Đức Di-Lạc vương vãi Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo con đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung hỗn Nguơn Thượng Thiên , là vị trí Đức Di-Lạc đang thâu pháp, đã xác định nơi ấy. Xấu đạo gồm tả mà trong tâm còn mờ hồ, phân vân tại sao, vị lẽ gì, Đức Phật mẫu mã là MẸ mà đề nghị chịu bên dưới quyền con là Đức Di-Lạc, vào bụng coi khá bất mãn.

Liền lúc ấy, xấu đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật chủng loại đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở đằng sau lưng, quì xuống, gửi hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bựa đạo hiểu, dầu cho người con ấy bạo phổi mẽ, quyền hành ráng nào, nhưng mà quyền MẸ vẫn là quyền MẸ, không cầm gì qua được. Ngài chỉ theo đúng mạng lịnh của Đức Phật mẫu mã đặng trị cố mà thôi."

Cũng trong tuyến đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại thời gian Ngài vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu, thấy dòng huyền năng vô hạn của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước vẫn ghé nơi sản xuất Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật chủng loại là Diêu Trì Cung.

Bần đạo bao gồm nói một điều làm cho cho họ nên suy nghĩ nhiều là: bí ẩn vô biên của Phật Mẫu.

Xem thêm: Họ Tên Tiếng Nhật Của Bạn Là Gì, Họ Và Tên Tiếng Nhật Hay Cho Nữ

"Bần đạo nói sơ lược huyền năng nắm nào, mà khi họ vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó xung quanh Ngài, ta thấy mặt chị em ta, sinh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bựa đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh bần đạo, tưởng cả thảy cũng hầu hết ngó thấy người mẹ của mình vậy.

Nếu mang theo cái trí học tưởng tượng lần khần con đôi mắt thiêng liêng gồm chiếu hình người mẹ ta chiếu diệu ra không? tốt là tuyệt diệu vô biên của Phật chủng loại cho bọn họ thấy như vậy.

Bà bà bầu hình hài bọn họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu mặt phái nàng đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam nàng cũng vậy, thế giữ một điều nầy: trông chừng đừng thất hiếu với phụ vương mẹ. Ngày mình ngó thấy hình hình ảnh Đức Phật chủng loại thì thấy người bà mẹ nhơn từ, thánh thiện vô cùng, niềm hạnh phúc mình thừa kế đó, còn trái ngược lụng lại, nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị cùng lãnh đạm, bọn họ sẽ không còn sức gian khổ đó."

Việc cúng phượng Đức Phật Mẫu hiện nay tạm đặt tại Báo Ân Từ vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng bái Đức Phật chủng loại theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật mẫu giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế hay Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua trang bị 5 trong phòng Hớn (Hán) mặt Tàu, tất cả hùng tài đại lược, nhưng cũng tương đối tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế bắt đầu lên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một cảnh miếu thật nghiêm túc gọi là HOA ĐIỆN để sùng bái Trời Phật. Hotline là Hoa Điện, bởi chùa nầy được chạm khắc hình các thứ hoa trên các vật liệu xây dựng, nên mới trông vào thấy như là một Cung Điện toàn bởi hoa.

Ngôi chùa lớn lao cực kì xinh đẹp như thế, cơ mà nhà vua chưa quyết định thờ Đấng nào, chỉ để trống, chủ chổ chính giữa là chờ đón đến chừng nào công ty vua tìm ra sự huyền diệu hiện tượng kỳ lạ ra thì công ty vua mới sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, bên vua tổ chức một Lễ Khánh thọ Đáo tuế long trọng, Ngài gồm sở vọng cầu khẩn nỗ lực nào cho có Đức Phật mẫu giáng xuống chứng lễ, đề xuất nhà vua lập bàn mùi hương án trước sảnh chùa mong khẩn ngày đêm, mà lừng chừng Đức Phật mẫu ngự ở nơi nào và gồm thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ gồm Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà lại trước kia Ông tất cả làm quan lại trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, sẽ ngồi tịnh, bỗng động tâm, lập tức đoán biết làm rõ mọi bài toán của Võ Đế địa điểm triều đình. Ông ngay lập tức xuống núi, đi mang lại kinh đô, vào triều đình yết con kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặp mặt Đông Phương Sóc thì hết sức mừng rỡ, thuật hết mọi vấn đề cho Đông Phương Sóc nghe với nói rõ mong vọng trong phòng vua nhân cuộc Lễ Khánh lâu Đáo tuế là sở cầu Đức Phật chủng loại đến chứng lễ, mà lần khần Đức Phật mẫu mã ở vị trí nào, với nhờ ai đi thỉnh, như mong muốn có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh góp trẫm đi thỉnh Đức Phật mẫu được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- thánh thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc thế nào, hạ thần cũng mang lại Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng hiệu quả được cùng chăng là do lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin thánh thượng ban chiếu mang lại Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông cần sử dụng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đang đi tới được Diêu Trì Cung khu vực cõi tạo thành Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết loài kiến Đức Phật mẫu mã và tâu bày hết những việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật chủng loại cảm đụng và phán:

- Phật mẫu mã sẽ giáng phàm tối ngày Trung Thu hội chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽn mang theo 4 Tiên đồng đàn bà nhạc đờn ngâm bài xích chúc thọ, và tặng 4 trái Đào Tiên . Khi Phật mẫu đến có Thanh loan báo tin trước.

Phương Sóc hết sức vui mừng, cảm tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp cho tốc trở về trần gian, tâu bày những việc cho vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất vui lòng và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là con chim loan color xanh, đó là nhỏ chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để làm chở Đức Phật mẫu mã du hành khắp nơi.

Xin thánh thượng chỉnh trang mang lại long trọng, trang nghiêm, tinh khiết nhằm nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải khởi tạo bàn mùi hương án bên phía trong và bên ngoài, xông hương thơm khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu tiếng Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm mong khẩn.

Xảy thấy một bé chim Thanh loan đáp xuống sân Hoa Điện. Liền lúc đó, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương và tứ Tiên đồng chị em nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật mẫu mã vào ngự chỗ Chánh điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu mã dạy tứ Tiên đồng phái nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 quả Đào Tiên cùng ca ngâm bài chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhị tay nâng cái đĩa lên để rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng bạn nữ nhạc ấy có tên là: hứa hẹn Phi Yến, An phân phát Trinh, Đổng song Thành cùng Vương Tử Phá.

Sau khi hội chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương với 4 Tiên đồng thanh nữ nhạc cỡi chim Thanh loan quay trở lại DTC địa điểm cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình hình ảnh của Đức Phật chủng loại và Chín vị thiếu nữ Tiên, cho thợ khéo, tạc hình Đức Phật mẫu và Chín vị cô gái Tiên vị trí Hoa Điện nhằm ghi ghi nhớ sự tích cùng phụng bái Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được ca tụng đến ngày nay.

Do đó, khu vực thờ Đức Phật mẫu mã được điện thoại tư vấn là ĐIỆN chớ không gọi là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng bái Đức Phật mẫu và Cửu vị Tiên Nương vị trí Báo Ân từ bỏ như sau:

1. đầu tiên là chơn dung Đức Phật mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, tức là con chim loan màu xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 thiếu nữ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một cái dĩa nâng lên khỏi đầu, bên trên dĩa tất cả 4 quả đào Tiên bởi vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì mặt hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức hùng vĩ Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ tự, vẻ bên ngoài xưa hotline là Hoa Điện.

Đáng lẽ chế tác hình Hớn Võ Đế, nhưng bởi đời Hớn Võ Đế đến lúc này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn bình thường Ly trong bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm soái tướng cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức cao thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn bình thường Ly giáng phàm kỳ nầy, buộc phải tạo hình Đức cao thượng Phẩm thế vào vị trí Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu hay ngọc Dao, là một số loại ngọc hết sức quí sinh hoạt cõi thiêng liêng.Trì: chiếc ao.Cung: cung điện.

Diêu trì xuất xắc Dao trì là cái ao làm bởi ngọc diêu nơi cõi thiêng liêng, làm việc từng Trời thứ 9 tạo thành Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện lân cận ao Diêu Trì, là chỗ thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ tối 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị chào mấy em. Đêm ni Chị mang lại đặng chỉ mang lại mấy em rõ Diêu Trì Cung là nơi nào?

Nơi ao Diêu Trì tất cả một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang của ngôi Thái rất rồi lấy Dương quang đãng hiệp cùng với Âm quang quẻ mà tạo nên chơn thần cho vạn linh vào CKVT.

Phật chủng loại là Đấng cố kỉnh Cơ sanh hóa, vắt quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can mang hiệp với Thập nhị Địa chi mà tạo cho vạn vật. Nơi Cung Diêu Trì là nơi tạo cho chơn thần với thể xác đó vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu ở bên Ao Thất bửu, chớ chẳng bỏ ra lạ. Ngọc tượng trưng cho việc quí giá, còn Diêu là chất hơi kết tụ mà lại thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu tất cả Cửu Tiên Nương duyệt y về cơ Giáo hóa mang đến vạn linh, còn bên cạnh đó có hằng hà sa số Phật chăm chú về cơ Phổ độ nhưng Quan Âm người yêu Tát là Đấng vậy đầu.

Quan Âm bồ Tát ngự tại cung phái mạnh Hải, ở thư nhàn động, còn Diêu Trì Cung thì sống tại tạo nên Hóa Thiên.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Phỏng Vấn Và Trả Lời Phỏng Vấn Và Trả Lời Phỏng Vấn

Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm Quang riêng biệt gọi là Phong Đô đặng giáo hóa các chơn hồn đã trở nên lạc nẻo trên tuyến đường trần.