Phân Tử Marn Làm Nhiệm Vụ

     

ARN được kết cấu theo phép tắc đa phân gồm 4 nhiều loại rinucleotit, chỉ có 1 chuỗi poliribonucleotit. Bao gồm 3 nhiều loại ARN (mARN,t ARN, rARN) từng loại thực hiện một tính năng nhất định trong quá trình truyền đạt thông tin từ ADN quý phái protein


I. ARN

1. Cấu trúc hóa học của ARN 

Tương tự như phân tử AND thì ARN là đại phân tử kết cấu theo bề ngoài đa phân, 1-1 phân là các ribonucleotit.

Bạn đang xem: Phân tử marn làm nhiệm vụ

Mỗi đối chọi phân (ribonucleotit) bao gồm 3 yếu tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, U, G, X) không giống ở phân tử ADN là không có T  1 cội đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), làm việc ADN tất cả gốc đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 gốc axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có cấu tạo gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit trong ARN bằng một nửa nucleotit trong phân tử ADN tổng vừa lòng ra nó.

Các ribonucleotit links với nhau bằng link cộng hóa trị giữa gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với cội đường ribolozo của ribonucleotit kia chế tạo ra thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các nhiều loại ARN cùng chức năng 

Có 3 một số loại ARN là mARN, tARN cùng rARN triển khai các tính năng khác nhau.

*

Hình 1: cấu trúc của những phân tử ARN.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có tác dụng truyền đạt tin tức di truyền tử mạch nơi bắt đầu trên ADN đến chuỗi polipepetit. Để thực hiện tác dụng truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein thì ARN có 

Trình từ nucleotit quánh hiệu giúp cho riboxom dấn và link vào ARN Mã mở màn : tín hiệu mở đầu phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã kết thúc , với thông tin chấm dứt quá trình dịch mã 

tARN có kết cấu với 3 thuỳ, trong số ấy có một thuỳ sở hữu bộ ba đối mã có trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có chức năng vận chuyển axit amin cho tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipetit .

rARN có cấu tạo mạch đối chọi nhưng những vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung với nhau tạo những vùng xoắn kép cục bộ. RARN liên kết với các protein làm cho các riboxom. R ARN là một số loại ARN có cấu tạo có nhiếu links hidro vào phân tử nhất cùng chiếm con số lớn độc nhất trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan tiền ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng nhiều loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch nơi bắt đầu → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều nhiều năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số liên kết hoá trị (HT):

+ Giữa những ribonucleotit với nhau : rN - 1 

+ trong ribonucleotit : rN 

=> Tổng số liên kết cộng hóa trị trong gen là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ ba mã hóa bên trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ ba trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ bố mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( bộ ba dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa bao gồm trong chuỗi polipeptit được tổng vừa lòng từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( khi kết thức quy trình dịch mã aa bắt đầu bị cắt bỏ khỏi chuỗi vừa mới được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quá trình dịch mã, để tổng thích hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung ứng 249 axitamin.

1. Xác minh số nuclêôtit bên trên gen.

2. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.

Xem thêm: Soạn Văn Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài, Soạn Bài Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài Trang 184

3. Xác minh số chu kỳ xoắn của gen.

4. Xác minh chiều nhiều năm mARN 

5. Tính số link peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Số nuclêôtit trên ren = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit trên mARN bởi gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ xoắn của ren =1500: đôi mươi = 75.

4. Chiều nhiều năm của ren = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số link peptit trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn hảo có 248 axitamin.

1. Khẳng định bộ tía trên mARN

2. Xác định số nuclêôtit trên mARN vì chưng gen phiên mã.

3. Xác minh chiều nhiều năm gen.

4. Số link peptit được có mặt để tạo ra chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Khẳng định bộ bố trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit bên trên mARN vày gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Top 16 Loại Cây Trồng Chủ Yếu Ở Hy Lạp Hay Nhất 2022, Loại Cây Trồng Chủ Yếu Ở Hy Lạp

4. Số link peptit được sinh ra để tạo nên chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay