Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên

     

nhiệt kế hoạt động dựa trên hình thức nào?hãy nêu những loại sức nóng kế em vẫn học và tính năng của chúng?

Các thắc mắc tương tự


Đáp án ANhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng lạ dãn nở vày nhiệt của những chất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

khi dùng nhiệt kế để đo ánh sáng của chính khung hình mình, fan ta phải triển khai các thao tác làm việc sau (chưa được thu xếp theo đúng trang bị tự):

a. để nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để lưu lại nhiệt kế

b. Mang nhiệt kế thoát ra khỏi nách nhằm đọc nhiệt kế

c. Dùng bông lau sạch mát thân và thai nhiệt kế

d. Bình chọn xem thủy ngân đã tụt không còn xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu không thì vẩy sức nóng kế cho thủy ngân tụt xuống

Hãy thu xếp các thao tác trên theo thiết bị tự hợp lí nhất:

Biểu thức nào sau đấy là đúng khi đổi khác nhiệt độ từ bỏ thang Celsius thanh lịch thang Kenvin:


lựa chọn phát biểu sai. Vào thang ánh sáng Celsius:

lựa chọn phát biểu đúng.Trong thang ánh sáng Fahrenheit:

Hãy đã cho thấy câu sai trong những câu sau:

Bảng sau đây ghi tên những nhiệt kế và thang đo của chúng. Để đo ánh nắng mặt trời của môi trường ta cần sử dụng nhiệt kế nào?


*

tất cả nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không tồn tại nhiệt kế nước bởi vì sao?

lựa chọn phát biểu sai.

Bạn đang xem: Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên

Để đo nhiệt độ, fan ta dùng:

Chọn cách thực hiện đúng nhất. Không sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ độ môi trường thiên nhiên vì:

sức nóng kế y tế có chức năng để có tác dụng gì?

nhiệt độ của người thông thường là:


* nhiệt độ kế chuyển động dựa trên hiện tượng kỳ lạ dãn nở vị nhiệt của các chất.

* các nhiệt kế thường chạm mặt trong đời sống.

+ nhiệt kế rượu: đo ánh sáng không khí.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ (Chi Tiết), Soạn Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ (Chi Tiết)

+ sức nóng kê y tế: đo nhiệt độ của người hay con vật (khi bị sốt).

+ nhiệt độ kế thuỷ ngân: để đo ánh nắng mặt trời sôi của nước hoặc phần lớn vật tất cả nhiệt độ cao hơn nữa 100oC (GHĐ của nhiệt kế thuỷ ngân là: 130oC).

Xem thêm: 5 - Star

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thể tích của những chất biến hóa như vậy nào khi ánh sáng tăng, khi nhiệt độ giảm?

Trong thời hạn nóng chảy, ánh nắng mặt trời của chất rắn có tăng không khi ta tiếp tục đun?

Ở ánh sáng nào thì một hóa học lỏng, mặc dầu có liên tiếp đun vẫn không tăng nhiệt độ? Sự cất cánh hơi của chất lỏng ở ánh sáng này có điểm sáng gì?

chất lỏng bao gồm bay khá ở sức nóng độ xác định không?Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào gần như yếu tố nào?

từng chất tất cả nóng chảy và đông đặc ở thuộc 1 nhiệt độ độ xác minh không? nhiệt độ này điện thoại tư vấn là ánh nắng mặt trời gì?

Điền vào đường chấm chấm vào sơ đồ tên thường gọi của sự gửi thể ứng với các chiều mũi tên.