NGƯỜI TA QUY ƯỚC MỘT ĐƠN VỊ CÁCBON BẰNG

     

- Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bởi gam thì số trị quá bé dại không luôn thể sử dụng. Vì lý do đó khoa học đã cần sử dụng một phương pháp riêng để biểu hiện khối lượng nguyên tử. Bạn ta quy ước lấy 1/12 cân nặng của nguyên tử cacbon làm đối chọi vị trọng lượng cho nguyên tử, điện thoại tư vấn là đơn vị cacbon.

Bạn đang xem: Người ta quy ước một đơn vị cácbon bằng

Đơn vị cacbon viết tắt là đvC, kí hiệu là u.

- Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Ví dụ:

Khối lượng tính bằng đơn vị chức năng cacbon của: Al = 27 đvC, C = 12 đvC, O = 16 đvC.

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu thêm về đơn vị Cacbon và nguyên tử khối nhé!

*

1. Đơn vị Cacbon là gì?

Đơn vị Cacbon được cơ chế là đơn vị dùng để làm đo cân nặng nguyên tử, ký hiệu là đvC. 1 đơn vị chức năng Cacbon bằng 1/12 của cân nặng hạt nhân nguyên tử cacbon đồng vị C12.

Tại Việt Nam, tín đồ ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử Cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, được gọi là Đơn vị Cacbon, viết tắt là đvC.

Trong Hệ Đo lường Quốc tế (SI), nó được ký hiệu bằng văn bản "u". Theo quy ước trong hệ Đo lường Quốc tế:

1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg

(Với NA là hằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg

1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g

có lẽ rằng cũng có rất nhiều bạn thắc mắc, vì sao người ta lại chọn đơn vị chức năng Cacbon làm đơn vị chức năng đo cân nặng nguyên tử chuẩn chỉnh chứ chưa phải các nguyên tử khác?. 

thực tế vào núm kỷ máy XII, các nhà khoa học đã từng sử dụng Hydro tuyệt Oxi làm đơn vị chuẩn. Nhưng sau đó các nhà khoa học đã chứng minh được 2 1-1 vị này có sai số to hơn đơn vị Cacbon. Vì thế vào năm 1961, Viện Đo lường thế giới đã thống tuyệt nhất sử dụng đơn vị chức năng Cacbon vì chưng sự phổ biến của nguyên tử cacbon đồng vị C12 vào tự nhiên cũng giống như chỉ số không nên số là rất thấp.

2. Nguyên tử khối là gì?


Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

tuy nhiên trọng lượng tính bằng đơn vị Cacbon chỉ là trọng lượng tương đối.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

Xem thêm: Tóm Tắt Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Hay, Ngắn Gọn (5 Mẫu)

từ bỏ việc phân tích nguyên tử khối là gì, bạn có thể tra cứu giúp nguyên tử khối của nguyên tử yếu tắc trong bảng nguyên tử khối (Sách giáo khoa chất hóa học lớp 8 – trang 42) hoặc vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

3. Cân nặng nguyên tử

Đơn vị cân nặng nguyên tử là một đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của những nguyên tử cùng phân tử. Nó được quy mong bằng một trong những phần mười hai cân nặng của nguyên tử cacbon 12. Vì đó, đơn vị trọng lượng nguyên tử có cách gọi khác là đơn vị cacbon, ký kết hiệu là đvC.

4. Nguyên tử khối trung bình

phần lớn các nguyên tố chất hóa học là láo hợp của khá nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử khẳng định => nguyên tử khối của các nguyên tố có khá nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp những đồng vị gồm tính cho tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

đưa sử nguyên tố X bao gồm 2 đồng vị A và B. Kí hiệu A,B đôi khi là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử khớp ứng là a với b. Lúc đó: nguyên tử khối trung bình của yếu tắc X là:

Trong phần đông phép toán không bắt buộc độ chính xác cao, rất có thể coi nguyên tử khối ngay số khối.

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử công thức và công việc tính trọng lượng nguyên tử

Bước 1: Cần lưu giữ 1 đvC = 0,166 . 10-23

Bước 2: Tra bảng nguyên tử khối của nguyên tố. Ví dụ điển hình nguyên tố A gồm nguyên tử khối là a, tức A = a. Chuyển sang cách 3.

Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a . 0,166.10-23 = ? (g)

Một số phương pháp tính thường dùng

Tính số mol: + khi cho cân nặng chất: n = (mol); Khi mang lại thể tích chất khí: n = (mol)

Khi mang lại CM, Vlit dung dịch: n =CM.V (mol); lúc cho khối lượng dung dịch, nồng độ phần trăm: n = (mol)

Tính khối lượng: m= n.M( gam); trọng lượng chất tan: mct = (gam)

Tính nồng độ: Nồng độ C%= .100%; tính nồng độ mol của dung dịch: CM= (M) (nhớ đổi V ra lit)

5. Bài tập nguyên tử khối

Bài tập 1 (bài tập 5, trang 20, sgk hóa học lớp 8): Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử Cacbon b) Nguyên tử lưu huỳnh c) Nguyên tử Nhôm

Hướng dẫn giải

Để có tác dụng được bài xích tập này, chúng ta cần xác minh được nguyên tử khối của những nguyên tử Magie (Mg), Cacbon (C), sulfur (S) cùng Nhôm (Al) nhờ vào bảng nguyên tử khối.

a) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của C = 12

=> Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 24/12 = 2 lần.

b) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của S = 32

=> Nguyên tử Mg nhẹ nhàng hơn nguyên tử S 24/32 = 0,75 lần.

c) Nguyên tử khối của Mg = 24, nguyên tử khối của Al = 27

=> Nguyên tử Mg nhẹ nhàng hơn nguyên tử Al 24/27 = 8/9 lần.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 48 Sgk Toán Lớp 4 Trang 48 Luyện Tập Chung ) Sgk Toán 4

Bài tập 2: (bài tập 6, trang 20, sgk hóa học lớp 8) Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử Nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết thêm X nằm trong nguyên tố nào? Viết kí hiệu chất hóa học của thành phần đó.

Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối của nguyên tử Nito = 14 đvC. Nhưng mà nguyên tử X nặng gấp gấp đôi nguyên tử Nito