Ngày 19/4 Là Ngày Gì

     
VideoClip gia nhập Hội thi "Tìm hiểu quy định điều khoản về phòng, chống tham nhũng năm 2021" của điều tra Ban dân tộc bản địa Thành phốGương Thanh niên dân tộc bản địa thiểu số tiêu biểuChủ Tịch Quốc Hội Tuyên Thệ vào Kỳ Họp đầu tiên Quốc Hội Khóa XV | Quốc hội TVPhường 4 q.10 tuyên truyền với mạn đàm tiểu truyện ứng cử viện ĐBQH và HĐND trong đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố 4QUY TRÌNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ (TIẾNG HOA)
*
link website
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*