NGÀY 19/12 LÀ NGÀY GÌ

     

cách mạng mon 8/1945 thành công, nước việt nam Dân công ty cộng hòa - đơn vị nước công nông thứ nhất ở khu vực Đông nam Á ra đời, khắc ghi bước ngoặt bụ bẫm trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tự đây, chính quyền cách mạng về tay Nhân dân, quần chúng. # lao động đã trở thành người làm chủ vận mệnh dân tộc bản địa mình. Nước vn Dân chủ Cộng hòa thành lập và hoạt động đã tác động, cổ vũ mạnh mẽ phong trào chiến đấu giải phóng dân tộc của các thuộc địa, làm cho các thế lực đế quốc và bọn phản động quốc tế hết mức độ lo sợ. Mỹ công khai ủng hộ, giúp sức Pháp trở lại xâm lược nước ta và Đông Dương. Đế quốc Anh khởi nguồn từ quyền lợi thực dân và theo tiến trình của Mỹ cũng ra mức độ ủng hộ ý đồ vật của thực dân Pháp tái chiếm phần Đông Dương. Đất nước ta đứng trước muôn vàn nặng nề khăn.

Bạn đang xem: Ngày 19/12 là ngày gì


*

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta mong hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vày chúng quyết tâm cướp việt nam lần nữa! Không! họ thà quyết tử tất cả, chứ nhất thiết không chịu mất nước, nhất thiết không chịu đựng làm nô lệ".

Đáp lại lời lôi kéo thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh, vào mức 20 giờ thuộc ngày, bằng những loạt đại bác bỏ từ pháo đài Láng phun vào các kim chỉ nam của địch trong thành phố, quân và dân Thủ đô hà thành chính thức mở đầu cuộc binh lửa chống Pháp với lòng tin "Quyết tử đến Tổ Quốc quyết sinh".

Cùng với Hà Nội, quân cùng dân các địa phương mọi Bắc, Trung, Nam, từ Hải Phòng, phái nam Định, Hải Dương… mang lại Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, sài Gòn… đã đồng loạt anh dũng đứng lên phòng thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc muôn fan như một, tầm thường sức đồng lòng, tuyệt nhất tề vực lên cầm vũ khí phòng giặc nước ngoài xâm cùng với ý chí sục sôi, quyết tâm hy sinh và niềm tin tất thắng.

"Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên! ngẫu nhiên đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân tách tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người vn thì phải vực dậy đánh thực dân Pháp để cứu vớt Tổ quốc. Ai bao gồm súng dùng súng, ai gồm gươm sử dụng gươm, không tồn tại gươm thì cần sử dụng cuốc, thuổng, gậy gộc. Người nào cũng phải ra sức kháng thực dân Pháp cứu giúp nước".

Xem thêm: Xenlulozo Trinitrat Được Điều Chế Từ Xenlulozo Và Axit Nitric

Lời lôi kéo toàn quốc đao binh của chủ tịch Hồ chí Minh vẫn hoạch định mặt đường lối mang lại cuộckháng chiến, đó là tao loạn toàn dân, toàn diện, từ bỏ lực và lâu dài nhằm giành độc lâp, thống nhất trọn vẹn đất nước.

Thực hiện mặt đường lối đó cùng với việc lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, quân cùng dân ta sẽ giành thắng lợi vẻ vang sau 9 năm trường kỳ tao loạn chống Pháp bằng Chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn cồn địa cầu". Cùng 30 năm sau, bọn họ đã gặm lá cờ trên nóc dinh độc lập, xong cuộc chiến tranh mười ngàn ngày, mang lại độc lập thống nhất toàn vẹn cho đất nước.

Xem thêm: Những Đặc Điểm Nào Sau Đây Là Của Enzim, Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của Enzim

75 năm sau ngày đất nước hình chữ s kháng chiến, nước nhà ta vẫn trải trải qua không ít sự kiện chính trị phệ và tiến những cách dài, dẫu vậy Lời lôi kéo thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc vẫn tương khắc sâu trong trái tim khảm mỗi người Việt phái mạnh hôm nay. Với chân thành và ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đó, hằng năm, họ lấy ngày 19/12 làm ngày kỷ niệm chưng Hồ ra lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến.