Một Sóng Ngang Truyền Trên Sợi Dây Rất Dài

     

Một sóng ngang truyền trên sợi dây bầy hồi rất dài với tần số $500Hz$. Bạn ta thấy nhị điểm $A, B$ trên gai dây cách nhau $200cm$ xấp xỉ cùng pha và trên đoạn dây $AB$ gồm hai điểm khác xê dịch ngược pha với $A$. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
Bạn đang xem: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài

2 điểm A, B giao động cùng pha cùng trên AB có 2 điểm khác xấp xỉ ngược pha với A.

( o AB = 2lambda = 200cm o lambda = 100cm)

Ta có vận tốc truyền sóng:

(v = lambda f = 100.500 = 50000cm/s = 500m/s)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một fan ngồi ngơi nghỉ bờ biển quan tiếp giáp thấy khoảng cách giữa năm ngọn sóng liên tiếp bằng $20 m$. Bước sóng là:


Một fan ngồi làm việc bờ biển khơi đếm được $20$ ngọn sóng trải qua trước phương diện trong $76s$. Chu kì xê dịch của nước hải dương là:


Mối contact giữa bước sóng $λ$, tốc độ truyền sóng $v$, chu kì $T$và tần số $f$của một sóng là:


Một sóng truyền vào một môi trường xung quanh với gia tốc $110 m/s$ và bao gồm bước sóng $0,25 m$. Tần số của sóng kia là:


Tại một điểm bên trên mặt hóa học lỏng có một nguồn dao động với tần số $120 Hz$, tạo nên sóng bất biến trên mặt hóa học lỏng. Xét $5$ gợn lồi liên tục trên một phương truyền sóng nghỉ ngơi về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn trang bị năm $0,5m$. Tính tốc độ truyền sóng bên trên mặt chất lỏng:


Một sóng ngang truyền theo hướng dương trục $Ox$, gồm phương trình sóng là $u = 6cos(4πt-0,02πx)$; trong các số ấy $u$ cùng $x$ tính bởi $cm$, $t$ tính bằng $s$. Sóng này có bước sóng là:


Một sóng hình sin truyền trên một gai dây dài. Ở thời khắc $t$, hình dạng của một quãng dây như hình vẽ. Những vị trí thăng bằng của các thành phần trên dây thuộc nằm trên trục $Ox$. Bước sóng của sóng này bằng:


*

Một mối cung cấp phát sóng giao động theo phương trình (u = ac mos20pi mt) (cm). Trong khoảng thời gian 2s sóng tương truyền được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?


Một sóng cơ học có bước sóng $λ$ truyền theo một con đường thẳng từ bỏ điểm $M$ đến điểm $N$. Biết khoảng cách $MN = d$. Độ lệch pha $Delta varphi $ của xấp xỉ tại nhị điểm $M$ với $N$ là:
Xem thêm: Top 12 Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Làng Lớp 9, Tóm Tắt Văn Bản Làng Của Kim Lân Ngắn Gọn Nhất

Một nguồn xê dịch điều hoà với chu kỳ luân hồi 0,04s. Tốc độ truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm ở trên cùng một phương truyền sóng và biện pháp nhau 6 cm, thì bao gồm độ lệch pha:


Sóng cơ tất cả tần số $50 Hz$ truyền trong môi trường thiên nhiên với gia tốc $160 m/s$. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có giao động cùng trộn với nhau, giải pháp nhau


Một sóng ngang truyền trên gai dây lũ hồi rất dài với tần số $500Hz$. Tín đồ ta thấy hai điểm $A, B$ trên gai dây biện pháp nhau $200cm$ xê dịch cùng pha và trên đoạn dây $AB$ tất cả hai điểm khác xấp xỉ ngược pha với $A$. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là:


Một sóng bao gồm tần số $500 Hz$ với tốc độ viral $350 m/s$. Hỏi hai điểm sớm nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng tầm bao nhiêu để giữa chúng tất cả độ lệch sóng (dfracpi 4)?


Một sợi dây bầy hồi siêu dài gồm đầu $A$ dao động với tần số $f$ và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ xê dịch là $4 cm$, tốc độ truyền sóng bên trên dây là $4 (m/s)$. Xét một điểm $M$ trên dây và biện pháp $A$ một quãng $28 cm$, fan ta thấy M luôn luôn dao động lệch trộn với $A$ một góc (Delta varphi = (2k + 1)dfracpi 2) cùng với $k = 0, ±1, ±2,....$. Tính bước sóng $λ$? Biết tần số $f$ có giá trị trong khoảng từ $22 Hz$ mang đến $26 Hz$.


Một sóng ngang có chu kì $T = 0,2s$ truyền vào một môi trường đàn hồi có tốc độ $1 m/s$. Xét bên trên phương truyền sóng $Ox$, vào một thời điểm nào đó một điểm $M$ nằm tại đỉnh sóng thì ở trước $M$ theo chiều truyền sóng, cách $M$ một khoảng từ $42cm$ đến $60cm$ có điểm $N$ đã từ vị tri cân bằng đi lên đỉnh sóng . Khoảng cách $MN$ là:


Một dây lũ hồi dài bao gồm đầu $A$ giao động theo phương vuông góc với tua dây. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là $4m/s$. Xét một điểm $M$ bên trên dây và cách $A$ một quãng $40cm$, fan ta thấy $M$ luôn luôn luôn xấp xỉ lệch pha so với $A$ một góc (Delta varphi = (k + 0,5)pi ) cùng với $k$ là số nguyên. Tính tần số, biết tần số $f$ có giá trị trong tầm từ $8 Hz$ mang đến $13 Hz$.


Đầu A của một sợi dây rất dài căng ngang, dao động điều hòa tạo nên một sóng ngang truyền trên tua dây cùng với biên độ không thay đổi (6cm) và chu kỳ (2s). Bên trên dây, nhị điểm giao động ngược pha sát nhau nhất bao gồm vị trí cân bằng cách nhau (30cm). O cùng M là nhì điểm trên tua dây tất cả vị trí cân bằng phương pháp nhau (45cm) (O ngay gần A hơn M). Tại thời điểm (t = 0), điểm O bước đầu đi lên. Thời điểm đầu tiên điểm M lên đến độ cao (3cm) là


Một nguồn phát sóng cơ dao động với phương trình (u = 4cos left( 4pi t - dfracpi 4 ight)left( mcm ight)). Biết xấp xỉ tại hai điểm ngay gần nhau độc nhất trên cùng một phương truyền sóng bí quyết nhau 0,5m gồm độ lệch pha là (dfracpi 3). Vận tốc truyền của sóng kia là


Một mối cung cấp phát sóng nước gồm dạng (u = Acos left( dfracpi 4t ight),,left( cm ight)). Cho tốc độ truyền sóng ko đổi. Tại một điểm cách nguồn một khoảng tầm d, độ lệch sóng của giao động sóng tại đặc điểm đó ở hai thời khắc cách nhau (Delta t = 0,2,s) là


Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phía truyền sóng và bí quyết nhau 1 phần ba bước sóng. Biên độ sóng không thay đổi trong quy trình truyền. Tại 1 thời điểm, khi li dộ dao động của phần tử tại M là 3cm thì li độ xê dịch của phần tử tại N là -3cm. Biên độ giao động sóng bằng


Sóng cơ gồm tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường thiên nhiên với gia tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật hóa học tại nhị điểm bên trên một phương truyền sóng bí quyết nguồn sóng những đoạn theo thứ tự 31 cm và 33,5 cm, lệch sóng nhau góc:
Xem thêm: Phần 1: Getting Started Unit 7 Lớp 10 Sách Mới, Unit 7 Lớp 10: Cultural Diversity

Trong thể nghiệm đo vận tốc truyền sóng trên tua dây bọn hồi dài. Tần số thiết bị phát là (f = 10,0 pm 0,1Hz). Đo khoảng cách giữa 2 nút sóng thường xuyên cho kết quả: (d = 25 pm 1,cm). Tốc độ truyền sóng bên trên dây lũ hồi là:


Một sóng bề mặt ở nơi xẩy ra động đất có thể coi một cách gần chính xác là một sóng ngang hình sin. Trả sử tần số của sóng là f = 0,5 Hz thì biên độ sóng cần thiết bằng từng nào để các vật để trên mặt phẳng đất bước đầu rời ngoài mặt khu đất (lấy gia tốc trọng trường (g = pi ^2 = 10m/s^2))