Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường

     

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường xung quanh (A) với tốc độ (v_A) và khi truyền trong môi trường (B) có vận tốc (v_B = 4v_A). Cách sóng trong môi trường thiên nhiên (B) sẽ:
Bạn đang xem: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường

Vì (f) - không đổi khác qua các môi trường

Ta có: (lambda = vT = fracvf o fraclambda _Alambda _B = fracv_Av_B = frac14 o lambda _B = 4lambda _A)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một âm bao gồm tần số xác minh lần lượt truyền trong nhôm, nước, bầu không khí với tốc độ tương xứng là v1,v2, v3. Nhận định nào tiếp sau đây là đúng
Xem thêm: Bài 5: Lý Luận Nhận Thức Duy Vật Biện Chứng Tt, Lý Luận Nhận Thức Duy Vật Biện Chứng

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường thiên nhiên A có tốc độ vA với khi truyền trong môi trường thiên nhiên B có gia tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường thiên nhiên B sẽ:


Một sóng cơ có bước sóng λ1 truyền từ không gian vào nước. Lúc ở trong nước, bạn ta đo được bước sóng λ2. Biết tách suất của nước bởi 4/3. Cách sóng λ2 bằng:
Xem thêm: A Closer Look 1 Trang 60 Unit 6 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 6 A Closer Look 1

Một nguồn xê dịch đặt tại điểm $O$ trên mặt hóa học lỏng nằm theo chiều ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với phương trình (u_O = Acosomega t). Sóng bởi vì nguồn giao động này tạo nên truyền bên trên mặt hóa học lỏng tất cả bước sóng $λ$ cho tới điểm $M$ phương pháp $O$ một khoảng tầm $x$. Coi biên độ sóng và tốc độ sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm $M$ là:


Một sóng ngang truyền trên mặt phẳng với tân số f = 10Hz. Tại một thời điểm nào đó một phần mặt cắt của nước có dạng hình như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A cho vị trí cân bằng của D là 60cm cùng điểm C đang đi xuống qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng là: