Mẹ Vợ Tiếng Anh Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa tự "mẹ vợ", trong bộ từ điển giờ đồng hồ sonxe259.vnệt - giờ Anh. Chúng ta có thể tham khảo đa số mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ mẹ vợ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bà bầu vợ trong bộ từ điển tiếng sonxe259.vnệt - giờ Anh

1. Bố mẹ vợ anh mang đến rồi đấy.

Bạn đang xem: Mẹ vợ tiếng anh là gì

Your in-laws made it.

2. Phụ vương mẹ vợ/chồng bao gồm tính giỏi nào?

What good qualities do my in-laws possess?

3. Đừng khi nào chơi mạt chược với mẹ vợ

Never play mahjong with mother in law

4. Mẹ vợ bác bỏ làm 40 năm còn bác bỏ thì 20 năm.

My mother- in- law for 40 years and me for trăng tròn years.

5. Các bạn có quan hệ thế như thế nào với cha mẹ vợ/chồng?

Is that true in your case?

6. Vào cuối tuần này ba mẹ vợ tao lại mang đến đây nghịch rồi.

I totally spaced that the in-laws are crashing this weekend.

7. Lúc đó mẹ vợ Si-môn vẫn sốt cao, họ xin ngài góp bà.

Now Simon’s mother-in-law was suffering with a high fever, & they asked him khổng lồ help her.

8. 23 ‘Đáng rủa sả vắt kẻ nào ăn uống nằm cùng với mẹ vợ của mình’.

23 “‘Cursed is the one who lies down with his mother-in-law.’

9. Môt dân tôc, bởi tôn giáo của mình, sẽ phai khóc lóc cho chết choc non của phụ thân mẹ, vợ ck và nhỏ cái.

A people who, for the sake of their religion, have had lớn mourn the premature death of parents, husbands, wives, & children.

Xem thêm: Nhân Viên Thu Mua Là Làm Gì, Mô Tả Công Việc Nhân Viên Thu Mua

10. Mason Sr., hôm nay đã tái hôn và có một cậu con trai, đưa Mason cùng Samantha mang lại thăm cha mẹ vợ của anh.

Mason Sr., who has remarried & has a baby, takes Mason & Samantha khổng lồ sonxe259.vnsit his wife's parents.

11. Ông cũng có thể có nhiệm vụ tạo ra những bé rối bơm hơi lớn thay mặt đại diện cho các nhân đồ dùng trong album gồm "Mẹ", "Vợ cũ" và "Thầy giáo".

He also commissioned the construction of large inflatable puppets representing characters from the storyline including the "Mother", the "Ex-wife" & the "Schoolmaster".

12. Vì chưng quá từ bỏ tin, Đa-ri-út đem theo cả mẹ, bà xã và những người không giống trong gia đình để họ hội chứng kiến chiến thắng vẻ vang của ông.

Overconfident Darius also brought along his mother, his wife, and other members of his family so that they could witness what was lớn have been a spectacular sonxe259.vnctory.

13. Vào ngày 10 mon 9 năm 1945, nông dân Lloyd Olsen làm sonxe259.vnệc Fruita, Colorado, Hoa Kỳ, đang ăn uống súp với mẹ vợ và được bà xã yêu cầu đi làm thịt gà.

On September 10, 1945, farmer Lloyd Olsen of Fruita, Colorado, was planning khổng lồ eat supper with his mother-in-law & was sent out khổng lồ the yard by his wife to lớn bring back a chicken.

14. Tôi cũng hết lòng cảm tạ vì mẹ, em gái, em trai, mẹ vợ cùng Teng Hann, người chúng ta trong trại ghen nạn sinh sống Thái Lan, đã trở thành Nhân triệu chứng Giê-hô-va.

Xem thêm: Hno3 Loãng Thể Hiện Tính Axit Khi Tác Dụng Với Các Chất Thuộc Dãy Nào Dưới Đây?

I am also deeply thankful that my mother, my sister, my brother, my mother-in-law, & Teng Hann, my friend in the bầu camp, also accepted Bible truth.