ME HIM HER US THEM LÀ GÌ

     

Đại trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh là từ sửa chữa cho danh từ, được phân ra những loại chính như sau: Đại từ bỏ nhân xưng, Đại từ bội nghịch thân, Đại từ chỉ định, Đại tự sử hữu. Vậy làm sao để phát âm và sử dụng đại trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh mang đến đúng cách?


*

Cách cần sử dụng đại từ bỏ trong tiếng Anh

1. Đại trường đoản cú trong tiếng Anh: Đại tự nhân xưng (Personal pronouns) Đại trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Đại trường đoản cú nhân xưng bao gồm đại từ nhà ngữ (Subject pronoun) cùng đại từ bỏ tân ngữ (Object pronoun)

 Số ítSố nhiều
Đại từ công ty ngữĐại tự tân ngữĐại từ chủ ngữĐại từ bỏ tân ngữ
Ngôi 1ImeWeUs
Ngôi 2YouYouYouYou
Ngôi 3He

She


*

It

Him

Her

It

TheyThem

Cách cần sử dụng Đại tự nhân xưng: Đại tự trong giờ Anh

Đại tự nhân xưng được dùng để làm thay cụ cho danh từ khi không cần thiết sử dụng hoặc lặp lại chính xác danh từ hoặc các danh trường đoản cú đó.

Bạn đang xem: Me him her us them là gì

Bạn sẽ xem: Me him her us them là gì

E.g. 

John has broken his leg. He’ll be in hospital for a few days.

(John vừa bị gãy chân. Anh ấy sẽ bắt buộc nằm viện vài ngày)

“I, he, she, we, they” hoàn toàn có thể là chủ ngữ của động từ:

E.g.

He has been living here for 3 years.

“Me, him, her, us, them” rất có thể là:

– Tân ngữ trực tiếp của rượu cồn từ.

E.g.

I saw her at the các buổi party last night.

– Tân ngữ loại gián tiếp của đụng từ.

E.g.

Ann gave a book khổng lồ him.

– Hoặc tân ngữ của giới từ.

E.g.

We couldn’t vày it without them.

∠ ĐỌC THÊM Cách dùng các danh xưng Miss, Ms, Mr, Mrs trong tiếng Anh

2. Đại tự trong giờ đồng hồ Anh: Đại từ bội nghịch thân (reflexive pronouns)

Subject pronounReflexive pronoun
IMyself
YouYourself/ Yourselves
HeHimself
SheHerself
ItItself
WeOurselves
TheyThemselves

Cách áp dụng đại từ phản thân:

Cách sử dụngVí dụ
Làm tân ngữ của đụng từ khi chủ ngữ cùng tân ngữ là thuộc 1 đối tượngI cut myself

Tom và Ann blamed themselves for the accident

Dùng như trên sau hễ từ + giới từHe spoke to lớn himself

I’m annoyed with myself.

Dùng nhấn mạnh vấn đề danh từ bỏ hoặc đại từ khác.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ của câu.

Xem thêm: Chùm Sáng Phân Kì Gồm Các Tia Sáng Phân Kì Là Chùm Sáng Gồm Các Tia Sáng Giao Nh

Khi nhấn mạnh vấn đề danh từ, chúng thua cuộc danh trường đoản cú đó.

Ann herself opened the door.

Tom himself went.

I spoke to lớn the President himself.

Dùng như các tân ngữ sau giới từ.I did it by myself

He get them for himself

3. Đại từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh: Đại từ chỉ định và hướng dẫn (Reflexive pronoun)

Đại từ bỏ chỉ định bao gồm các từ “this, that, these với those” chỉ ra ví dụ người hoặc đồ dùng được nói đến.

Ex:

This is an apple pie/ That is a good idea.

These are my friends/ Those are maple trees.

Cách áp dụng đại từ chỉ định:

 Cách dùngVí dụ
Nhóm 1ThisChỉ 1 người/1 đồ dùng ở gần tín đồ nói hoặc viết

Đi với danh từ bỏ số ít

This is my pen.

This pen belongs to me.

ThatChỉ 1 người/1 đồ dùng ở xa fan nói hoặc viết

Đi với danh trường đoản cú số ít

That is my pen.

That pen belongs to lớn me.

Nhóm 2TheseChỉ những người/nhiều thiết bị ở gần tín đồ nói hoặc viết

Đi với danh từ bỏ số nhiều

These are my pens.

These pens belong khổng lồ me.

ThoseChỉ các người/nhiều vật dụng ở xa tín đồ nói hoặc viết

Đi với danh từ số nhiều

Those are my pens.

Xem thêm: Độ Phì Nhiêu Của Đất Có Mấy Loại, Độ Phì Nhiêu Của Đất

4. Đại từ bỏ trong tiếng Anh: Đại từ cài đặt (Possessive pronoun) 

Người ta cần sử dụng đại từ thiết lập để né khỏi cần nhắc lại tính từ mua + danh từ đang đề cập trước đó. Nó gồm nghĩa: mine = cái của tôi; yours = loại của (các) bạn; … vì thế chúng thay thế sửa chữa cho danh từ. Đừng khi nào dùng cả đại từ thiết lập lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của his và its đối với tính từ download và đại từ mua là giống như nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ nhì trường hòa hợp nhé !

E.g.:

This is my book; that is yours. (yours = your book)

Your teacher is the same as his. (his = his teacher)

5. Tổng kết Đại từ trong giờ đồng hồ Anh

Giờ thì chắc chắn chúng mình đã biết cách sử dụng đại từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh sao cho chuẩn rồi, nhưng chúng ta đừng quên thực hành để đạt được công dụng học tập bên trên cả mong mỏi đợi luôn luôn nhé! sonxe259.vn chúc các bạn thành công !

Subject pronounObject pronounReflexive pronounPossessive pronoun
IMeMyselfMine
YouYouYourselfYours
HeHimHimselfHis
SheHerHerselfHers
ItItItselfIts
WeUsOurselvesOurs
YouYouYourself

Yourselves

kimsa88
cf68