LÝ THUYẾT GDQP 10 BÀI 2

     

Bài 2: lịch sử, truyền thống lâu đời của Quân đội với Công an quần chúng Việt Nam

A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

I. Lịch sử dân tộc quân đội nhân dân Việt Nam

1. Thời kỳ hình thành

- trong những văn khiếu nại đầu tiên, Đảng đã đề cập cho việc tổ chức ra quân nhóm công nông.

Bạn đang xem: Lý thuyết gdqp 10 bài 2

- Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội nước ta tuyên truyền giải hòa quân được thành lập, có 34 đồng chí (trong đó gồm 3 nữ), phân thành 3 đái đội, tất cả 34 khẩu súng những loại. Chiến công trước tiên của Đội nước ta tuyên truyền giải phóng là hạ đồn Phay Khắt cùng Nà Ngần,

- tháng 4 năm 1945, Đảng phù hợp nhất những tổ chức thiết bị thành “Việt Nam hóa giải quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và cứng cáp và thắng lợi trong nhì cuộc binh đao chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược

a. Trong binh cách chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

* quy trình phát triển.

+ Sau cách mạng tháng Tám, việt nam giải phóng quân được biến đổi “Vệ quốc đoàn”.

 + Ngày 22 mon 5 năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh cam kết Sắc lệnh thành lập và hoạt động Quân đội non sông Việt Nam

+ Năm 1951, thay tên là Quân nhóm nhân dân vn .

Ngày 7 tháng 4 năm 1949, chủ tịch Hồ Chí Minh cam kết Quyết định thành lập bộ đội địa phương.

* quy trình chiến đấu với chiến thắng.

Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng, cứng cáp và lập nhiều chiến công hiển hách.

b. Trong kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược (1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu hất cẳng Pháp, xâm lược miền nam bộ Việt Nam, áp đặt nhà nghĩa thực dân mới, hòng phân tách cắt dài lâu đất nước ta. Quân team ta một lần nữa lại bước vào trận tuyến đường mới, thuộc toàn dân chống chiến chống đế quốc mỹ xâm lược.

c. Thời kỳ xuất bản và bảo vệ Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.

Xem thêm: Giải Bài 22 Trang 15 Sgk Toán 9 Tập 1 5 16 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 22 Trang 15

Quân đội quần chúng Việt Nam thường xuyên chắc tay sung đảm bảo an toàn tổ quốc việt nam XHCN

II. Truyền thống cuội nguồn Quân đội quần chúng Việt Nam

1. Trung thành vô hạn với việc nghiệp giải pháp mạng của Đảng.

Quân đội luôn chiến đấu do mục tiêu, hài lòng của Đảng là tự do dân tộc cùng CNXH 

2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng

Quân đội luôn quyết trọng tâm đánh giặc giữ lại nước, quyết không sợ hãi hi sinh gian khổ, buôn bản thân vày sự nghiệp giải pháp mạng và luôn biết sử dụng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh.

3. Thêm bó huyết thịt cùng với nhân dân.

Quân đội ta từ bỏ nhân dân nhưng ra do nhân dân mà chiến đấu.

4. Nội cỗ đoàn kết thống nhất, kỷ chế độ tự giác, nghiêm minh

sức mạnh của quân team xây dựng bởi nội cỗ đoàn kết thống nhất và kỉ mức sử dụng tự giác, nghiêm minh.

5. Độc lập, từ chủ, từ cường, đề nghị kiệm xây cất quân đội, xây đắp đất nước, tôn kính và đảm bảo của công

Quân team ta luôn luôn phát huy tinh thân tương khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cả vào chiến đấu, lao động cung ứng và công tác.

6. Nêu cao ý thức quốc tế vô sản vào sáng, đoàn kết, thuỷ chung với bạn bè quốc tế.

B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

*

I. Lịch sử vẻ vang Công an quần chúng Việt Nam

1. Thời kỳ hình thành

- Ngày 19 mon 8 năm 1945, lực lượng Công an được thành lập.

- Ở bắc bộ đã thành lập và hoạt động “Sở Liêm phóng” cùng “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập và hoạt động “Ty Liêm phóng” và “Ty Cảnh sát”.

2. Thời kỳ kiến thiết và cứng cáp trong nhị cuộc đao binh chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ 1945 - 1975

a. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

- Ngày 15 tháng một năm 1950, họp báo hội nghị Công bình an quốc xác định Công an nhân dân việt nam có 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.

- trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an chi phí phương phía bên trong Hội đồng hỗ trợ mặt trận, góp thêm phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ,

b. Thời kỳ chống chiến chống mỹ ( 1954 – 1975)

Thời kì này, Công an góp phần giữ gìn an ninh chính trị, lẻ loi tự an toàn xã hội, tăng tốc xây dựng lực lượng, cùng cả nước dốc sức giải tỏa miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Viết Lại Câu : 1, Một Số Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9

3. Thời kỳ khu đất n­ước thống nhất, toàn nước đi lên công ty nghĩa làng hội từ 1975 cho nay

- Công an đổi mới tổ chức cùng hoạt động, chống chọi làm thất bại số đông âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an toàn chính trị, riêng biệt tự bình an xã hội.

II. Truyền thống cuội nguồn Công an nhân dân

1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng

2. Vày nhân dân phục vụ, phụ thuộc dân làm việc và chiến đấu

3. Độc lập, trường đoản cú chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng trí tuệ sáng tạo những tởm nghiệm bảo vệ an ninh, trơ khấc tự và rất nhiều thành tựu công nghệ – công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu

4. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, ranh mãnh trong chiến đấu