Lợi Nhuận Kinh Tế Là Gì

     
lợi tức đầu tư nói phổ biến là sự khác hoàn toàn giữa giá cả và doanh thu. Lợi nhuận kế toán tài chính (tiếng Anh: Accounting profit) với lợi nhuận tài chính (tiếng Anh: Economic profit) có thể tương tự, nhưng thực tiễn chúng gồm sự biệt lập lớn trong cách đo lường và thống kê sức khoẻ tài chủ yếu của một công ty.
*

Lợi nhuận tài chính (Economic profit) với lợi nhuận kế toán (Accounting profit)

Định nghĩa

Lợi nhuận khiếp tế trong giờ đồng hồ Anh hotline là Economic profit. Đó là phần chênh lệch giữa tổng lợi nhuận và tổng ngân sách chi tiêu kinh tế.

Bạn đang xem: Lợi nhuận kinh tế là gì

Lợi nhuận kế toán trong tiếng Anh điện thoại tư vấn là Accounting profit. Lợi nhuận kế toán là phần chênh lệch giữa tổng lợi nhuận và tổng túi tiền kế toán.

Các thuật ngữ liên quan

Lợi nhuậnlà chênh lệch giữa tổng lệch giá và tổng ngân sách chi tiêu trong một khoảng thời gian xác định.

Chi tầm giá cơ hội(Opportunity Cost) thay mặt cho những tiện ích mà một cá nhân, nhà đầu tư chi tiêu hoặc doanh nghiệp bỏ lỡ khi lựa chọn phương án này thay do lựa chọn giải pháp khác. Mang dù báo cáo tài thiết yếu không hiển thị giá cả cơ hội, nhà doanh nghiệp có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định khi có nhiều sự lựa chọn. (Theo Investopedia, Opportunity Cost)

Công thức tính

Lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kế toán = Tổng doanh thu – Tổng chi phí kế toán

Lợi nhuận kinh tế

Lợi nhuận tài chính = Tổng doanh thu – Tổng ngân sách chi tiêu kinh tế

Trong đó, tổng túi tiền kinh tế rất có thể xác định như sau:

Tổng túi tiền kinh tế = Tổng giá cả kế toán + chi phí cơ hội

Nhận xét: Vì chi tiêu kinh tế thường bự hơn chi tiêu kế toán (chi phí tổn kinh tế bao gồm chi chi phí cơ hội) cho nên lợi nhuận kinh tế tài chính thường nhỏ dại hơn lợi nhuận kế toán.

Ý nghĩa

Lợi nhuận kinh tế tài chính phản ánh đúng mực hơn tác dụng sãn xuất marketing của một doanh nghiệp hay là 1 hãng sản xuất.

Xem thêm: Vùng Ven Biển Bắc Trung Bộ Có Thế Mạnh Về ? Vùng Ven Biển Bắc Trung Bộ Có Thế Mạnh Về

Khi lợi nhuận ghê tế của người tiêu dùng không âm, ta có khẳng định được rằng, vận động đó là hiệu quả. Tổng doanh thu bù đắp được tất cả chi tiêu có liên quan, tất cả những chi phi thời cơ "ẩn" (vốn thể hiện tiện ích của những phương án vậy thế rất tốt bị vứt qua). Điều đó cho thấy doanh nghiệp đã áp dụng nguồn một phương pháp tối ưu.

Ngược lại lợi nhuận kinh tế bé dại hơn 0, lợi nhuận chưa đủ nhằm bù đắp được cục bộ các chi tiêu kinh tế. Khi đó chắc chắn có phương pháp thay thế có thể chấp nhận được doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Ví dụ

Giả sử một hãng sản xuất khi bán hàng hóa của bản thân có tổng doanh thu là 270 triệu đồng. Giá cả kế toán trong kỳ bao gồm:

- ngân sách chi tiêu cho vật liệu và tiền công: 170 triệu đồng

- chi phí thuê công xưởng và khẩu hao thiết bị: 20 triệu đồng

- tiền thuế các loại: trăng tròn triệu đồng

- Tổng: 210 triệu đồng

Giả định nếu công ty hãng sản xuất đi làm việc công cho 1 hãng không giống hoặc trong phòng ban nhà nước sẽ được trao 5 triệu đồng.

Xác định lợi nhuận kế toán với lợi nhuận kinh tế trong trường thích hợp trên.

Xem thêm: Bài 4: Mặt Cắt Rời Có Thể Đặt Ở Đâu, Mặt Cắt Rời Được Vẽ : Trên Hình Chiếu Tương Ứng

Lời giải

Lợi nhuận kế toán tài chính = Tổng lợi nhuận – Tổng ngân sách kế toán

= 270 – 210 = 60 (triệu đồng)

Chi phi thời cơ khi nhà hãng lựa chọn tự sale thay vì đi làm công đến hãng khác, doanh nghiệp khác là 5 triệu đồng.