Life On Earth Is Disappearing Fast And Will Continue To Do So Unless Urgent Action Is Taken

     

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Tiếng Anh giỏi Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ tại Anh, thời nay là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, giữa những bộ tộc German đang di cư cho Anh (chính từ "Angle" lại bắt nguồn từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp cho tiểu học, năm học quan trọng nhất vào đời học sinh trải qua bao năm học tập tập, bao nhiêu kì vọng của người thân trong gia đình xung xung quanh ta. Phần nhiều nỗi lo về thi đại học và kim chỉ nan tương lai thiệt là nặng. Hãy tin vào phiên bản thân là bản thân sẽ có tác dụng được rồi sau này mới chờ đón các em!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã giảm giá