LES BROWN LÀ AI

     

Mỗi khi bạn phải chịu lùi cách hay thất vọng, hãy cúi đầu với đi tiếp về phía trước.

Anytime you suffer a setback or disappointment, put your head down and plow ahead.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Trang công ty | ra mắt | chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | liên hệ | Sơ vật dụng trang | DMCA.com Protection Status