Ngành Kỹ Thuật Y Học

     
*

Cử nhân nghệ thuật y học tập (chuyên ngành nghệ thuật hình hình ảnh y học) có công dụng thực hiện nay được toàn bộ các nghệ thuật X quang thông thường và những kỹ thuật cao, phân tích được chất lượng kỹ thuật unique hình ảnh y học.

Bạn đang xem: Ngành kỹ thuật y học


1. Kim chỉ nam đào tạo Đào chế tạo ra cử nhân nghệ thuật y học tập (chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh học) bao gồm y đức, có kiến thức và kỹ năng khoa học tập cơ bạn dạng và y học cơ sở, có kỹ năng và kiến thức và năng lực ở trình độ chuyên môn đại học để thực hiện giỏi các kỹ thuật chế tạo ra hình ảnh y học, tham gia quản lý, giáo dục sức khỏe và phòng bệnh thuộc nghành kỹ thuật hình ảnh; có chức năng tham gia nghiên cứu khoa học cùng tự học vươn lên. 2. Môn học chuyên ngành một số môn học chuyên ngành: tâm lý học/Y đức; Giải phẫu; mô phôi; Vi sinh vật; ký kết sinh trùng; Sinh lý dịch – Miễn dịch; Dược lý; Dịch tễ; sức mạnh môi trường; Dinh dưỡng, Vệ sinh an ninh thực phẩm; căn bệnh học Nội; dịch học Ngoại; căn bệnh học Tai – Mũi – Họng; Điện Kỹ thuật; duy trì máy; nghệ thuật X quang thông thường; phẫu thuật X quang; nghệ thuật X quang sệt biệt; Y học phân tử nhân và xạ trị; chuyên môn chụp cắt lớp điện toán và cùng hưởng từ hạt nhân; Kỹ thuật cực kỳ âm; Chẩn đoán hình ảnh y học; tổ chức và làm chủ khoa chẩn đoán hình ảnh… 3. Thời cơ nghề nghiệp

Cử nhân chuyên môn y học (chuyên ngành nghệ thuật hình ảnh y học) có công dụng thực hiện được tất cả các kỹ thuật X quang thường thì và các kỹ thuật cao (kỹ thuật giảm lớp vi tính và cùng hưởng từ, nghệ thuật X quang, kỹ thuật số…); so với được chất lượng kỹ thuật quality hình hình ảnh y học với các bộc lộ bất thường xuyên về hình ảnh y học, ý kiến đề nghị hướng chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Tân Giám Đốc Kho Bạc Nhà Nước Trần Quân Là Ai ? Tân Giám Đốc Kho Bạc Nhà Nước Trần Quân Là Ai

Tổ chức thực hiện các biện pháp tổ chức bình yên phóng xạ; tổ chức và cai quản được khoa, chống chẩn đoán hình hình ảnh theo quy định; support và giáo dục sức khỏe về nghành mình phụ trách cho những người bệnh và cùng đồng; Phối phù hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, đảm bảo an toàn và nâng cao sức khỏe cùng đồng; thâm nhập đào tạo phân tích khoa học tập và sử dụng được tối thiểu một nước ngoài ngữ để phục vụ công tác chăm môn.

Xem thêm: Soạn Bài Một Thời Đại Trong Thi Ca (Hoài Thanh), Một Thời Đại Trong Thi Ca


4. địa điểm đào tạo
ngôi trường ĐH Y (ĐH Huế), ngôi trường ĐH Y Dược thành phố hồ chí minh (Kỹ thuật hình ảnh; chuyên môn phục hình răng).
*

Từ khóa:

nghiên cứu vớt khoa học, chăm ngành, kỹ thuật, hóa học lượng, cử nhân, chụp CT, giải phẫu, dịch tễ

xem theo ngày
ngày một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
mon Tháng 1 tháng 2 mon 3 tháng tư Tháng 5 tháng 6 mon 7 tháng 8 mon 9 mon 10 mon 11 mon 12