HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH LÀ GÌ

     
(ĐCSVN) - chúng ta Hoài Thu, địa chỉ tại quận Dương Kinh, TP. Tp hải phòng hỏi: giá trị pháp luật của làm hồ sơ địa chính được quy định như vậy nào? bao gồm văn bạn dạng pháp cơ chế nào hiện tượng về vấn đề này không?


Bạn đang xem: Hồ sơ địa chính là gì

Trả lời:

*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
Hồ sơ địa chính chứa nhiều thông tin quan trọng đặc biệt về thửa đất, phục vụ yêu cầu thống trị Nhà nước về đất đai. (Ảnh HC)
Hồ sơ địa chính được khí cụ tạiKhoản 1, Điều 3, Thông bốn 24 như sau:

1.Hồ sơ địa đó là tập vừa lòng tài liệu trình bày thông tin cụ thể về hiện trạng và tình trạng pháp luật của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản nối liền với khu đất để giao hàng yêu cầu cai quản nhà nước về đất đai và yêu cầu thông tin của những tổ chức, cá thể có liên quan.

Về giá bán trị pháp lý của hồ sơ địa chính được luật pháp rõ trên Điều 7 Thông tư 24 như sau:

1.

Xem thêm: Chân Khớp Nào Có Hại Với Đời Sống Con Người A, Chân Khớp Nào Có Hại Với Con Người


Xem thêm: Cấu Trúc Của Timin Khác Với Uraxin Về


Làm hồ sơ địa chính làm cửa hàng để khẳng định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ cài tài sản nối sát với đất, xác minh quyền và nhiệm vụ của tín đồ được đơn vị nước giao quản lý đất theo hiện tượng của luật pháp đất đai.2. Làm hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau.3. Trường hợp bao gồm sự ko thống nhất tin tức giữa những tài liệu của làm hồ sơ địa thiết yếu thì phải triển khai kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ nước sơ giấy tờ thủ tục đăng cam kết để xác minh thông tin có giá trị pháp luật làm cửa hàng chỉnh lý thống tốt nhất hồ sơ địa chính.4. Trường hòa hợp thành lập bản đồ địa bao gồm mới sửa chữa tài liệu, số liệu đo đạc đã thực hiện để đăng ký trước đây thì xác định giá trị pháp luật của thông tin như sau:a) Trường phù hợp đã cung cấp đổi Giấy ghi nhận theo bạn dạng đồ địa chủ yếu mới thì xác minh giá trị pháp lý thông tin theo kết quả cấp thay đổi Giấy hội chứng nhận;b) Trường hòa hợp chưa cấp cho đổi Giấy ghi nhận theo bạn dạng đồ địa bao gồm mới thì xác minh như sau:- các thông tin về người sử dụng đất, tin tức về quyền sử dụng đất được khẳng định theo Giấy chứng nhận đã cấp; trường thích hợp Giấy ghi nhận đã cấp bắt buộc hiện tin tức thì khẳng định theo sổ địa chủ yếu và hồ sơ giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp thủ tục chứng nhận;- các thông tin về mặt đường ranh giới (hình thể, form size cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích s của thửa khu đất được xác minh theo bản đồ địa chính mới; ngôi trường hợp con đường ranh giới thực tiễn của thửa khu đất trên phiên bản đồ địa bao gồm mới sẽ có biến động so với nhãi ranh giới biểu hiện trên Giấy ghi nhận đã cấp thì thông tin pháp luật về con đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định theo Giấy ghi nhận đã cấp./.