Hiện Tại Phân Từ Là Gì

     

Quá khứ phân trường đoản cú và lúc này phân từ là hai điểm ngữ pháp thường chạm chán trong giờ đồng hồ Anh. Tuy vậy không phải ai ai cũng nắm vững phương pháp sử dụng bởi vì nó thường khiến nhầm lẫn. Nội dung bài viết dưới đây của 4Life English Center (sonxe259.vn) đã tổng hợp không thiếu kiến thức về nhị dạng trường đoản cú này, giúp cho bạn tự tin và làm bài tốt hơn.

Bạn đang xem: Hiện tại phân từ là gì

*
Quá khứ phân trường đoản cú và lúc này phân từ

1. Khái niệm bây giờ phân từ và quá khứ phân từ

Hiện tại phân từ (Present Participle) là động từ thêm đuôi “V-ing”. Hiện trên phân từ còn được call là danh đụng từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau đụng từ.

Ex: The film was disappointing. I expected it khổng lồ be better.

Quá khứ phân từ (Past Participle) là là rượu cồn từ thêm đuôi ”-ed” (đối với những động từ gồm quy tắc và những động từ nằm ở cột thiết bị 3 vào bảng liệt kê các động trường đoản cú bất quy tắc).

Ex: Everyone was surprised that he passed the examination.

2. Biện pháp sử dụng hiện tại phân từ cùng quá khứ phân từ

2.1. Bây giờ phân từ

Hiện tại phân từ dùng trong những thì tiếp diễn miêu tả hành rượu cồn đang xảy ra tại một thời điểm nhất thiết như thì bây giờ tiếp diễn, vượt khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn, thừa khứ ngừng tiếp diễn cùng tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Ex: He has been working in this hospital for 3 years. (Cô ấy đã làm việc trong bệnh viện này được 3 năm.)

Dùng có tác dụng tân ngữ của cồn từ.

Ex: I hate being asked a lot of questions about my private life. (Tôi không thích bị hỏi quá nhiều thắc mắc về cuộc sống riêng tư của tôi.)

Dùng cai quản ngữ vào câu. (vai trò y như một danh từ.)

Ex: Studying English is not difficult (Học giờ đồng hồ Anh ko khó)

Dùng làm cho tân ngữ của các giới từ.

Ex: Jane is so excited about going fishing tomorrow (Jane siêu hào hứng về buổi câu cá ngày mai).

Dùng như bửa ngữ của nhà ngữ.

Ex: My job is teaching Math in a primary school. (Công câu hỏi của tôi là dạy dỗ toán ngơi nghỉ trường tiểu học).

Dùng như tính từ vào câu.

Ex: The walking man is my father. (Người bọn ông đang đi bộ là ba tôi).

Dùng vào mệnh đề tình dục rút gọn.

Ex: The man helping me isn’t my friend. (Người đàn ông góp tôi không phải bạn tôi).

2.2. Thừa khứ phân từ

Quá khứ phân từ dùng trong các thì xong như bây giờ hoàn thành, thừa khứ trả thành, tương lại trả thành.

Ex: I haven’t visited không nên Gon city for 10 years. (Tôi dường như không đến thành phố sài thành trong 10 năm).

Dùng như tính từ vào câu.

Ex: She was surprised with her score (Cô ấy vẫn rất kinh ngạc với số điểm của cô ấy ấy).

Xem thêm: Luyện Tập Trang 87 Lớp 4 Trang 87, Toán Lớp 4 Trang 87 Luyện Tập

Dùng vào mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn.

Ex: I have read the magazine edited by my mother. (Tôi gọi quyển tạp chí được biên soạn bởi bà bầu tôi).

Dùng trong câu bị động.

Ex: She was taught by a professor. (Cô ấy được đào tạo và huấn luyện bởi một giáo sư).

3. đa số cặp tính trường đoản cú đuôi –ing và –ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingDisappointed/disappointingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingTired/tiringFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài tập thực hành

*
Bài tập thực hành quá khứ phân từ bỏ và hiện tại phân từDạng 1. Chọn giải đáp đúngI like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.They used to lớn go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected to play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going to be late for work.(Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.Dạng 2. xong xuôi câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề sử dụng V-ing hoặc V-ed.

1. A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to lớn him

=> I didn’t talk much to lớn the _________________________

2. A xe taxi was taking us to the airport. It broke down

=> The _________________________

3. There’s a path at the end of this street. The path leeds to the river.

At the over of the street there’s a _________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A _________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me _________________________

6. A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate _________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the _________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The _________________________ haven’t been found yet.

9. A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of _________________________ ?

10. A boy was injured in the accident. He was taken to lớn the hospital.

Xem thêm: Để Bảo Vệ Xương Khi Tham Gia Giao Thông, Em Cần Lưu Ý Những Điểm Gì

The boy _________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

Dạng 2:

I didn’t talk much to lớn the man sitting next lớn me on the plane.The taxe taking us lớn the airport.At the over of the street there’s a path leading khổng lồ the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.cáiThe company sent me a brochue containing the information I needed.The gate damaged in the room has now been repaired.Most of the suggestions made museum were not very practical.The paintings stolen from the museum haven’t been found yet.What was the name of the man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken khổng lồ hospital.

Trên đây là những điểm ngữ pháp buộc phải nắm chắc hẳn về bây giờ phân từ và quá khứ phân từ. 4Life English Center (sonxe259.vn) hy vọng nội dung bài viết này đã mang đến cho mình những kỹ năng hữu ích. Chúc bạn làm việc tốt!