Hai Sóng Kết Hợp Là Hai Sóng Có

     

Một nguồn sóng có phương trình u0= 6cos(ωt) centimet tạo ra sóng cơ lan truyền trong ko gian. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là u=6cos2πt0,5-d5cm, cùng với d có đơn vị mét, t có đơn vị giây. Vận tốc truyền sóng có mức giá trị là
Bạn đang xem: Hai sóng kết hợp là hai sóng có

Một hóa học điểm thực hiện đồng thời hai xấp xỉ có biên độ lần lượt là 8 cm và 16 cm, độ lệch sóng giữa chúng là π/3. Biên độ xấp xỉ tổng thích hợp là


Một diện tích S đặt trong từ bỏ trường những có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ cùng vectơ pháp đường của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S được xem theo công thức:


Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm sớm nhất trên phương truyền sóng dao động cùng trộn bằng


Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O đến điểm M nằm trên phương truyền cách O một khoảng là d. Phương trình xấp xỉ của phần tử môi trường tại M khi có sóng truyền qua là uM= Acos(ωt). Hotline λ là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. Phương trình giao động của phần tử tại O là


Một con lắc solo dao động nhỏ, vật nặng là quả cầu kim loại nhỏ tích điện dương. Khi không tồn tại điện trường con lắc giao động điều hòa với chu kỳ T. Khi đặt trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì xấp xỉ điều hòa của con lắc là T1= 3 s; lúc véc tơ cường độ năng lượng điện trường hướng thẳng đứng lên trên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc làT2= 4 s. Chu kỳ T khi không tồn tại điện ngôi trường là:


Một mạch điện kín gồm nguồn điện tất cả suất điện cồn ξ = 12 V, điện trở vào r = 2 Ω mắc với điện trở thuần R. Để hiệu suất tiêu thụ ở mạch kế bên là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó có thể nhận giá trị là
Xem thêm: Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ, Dàn Ý Chung Bài Văn Nghị Luận Xã Hội

Một con lắc đối chọi có chiều dài dây treo l, giao động điều hòa tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g. Khi tăng chiều nhiều năm dây có thêm 21% thì chu kỳ giao động của bé lắc sẽ


Trên một sợi dây khá dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của gai dây có hình dáng như hình bên. Hai phần tử tại M cùng Q dao động lệch trộn nhau

*


Phương trình tốc độ của thiết bị dao động điều hòa dọc trục Ox là v = Aωcos(ωt). Phân phát biểu làm sao sau đấy là đúng?


Một hóa học điểm xê dịch điều hòa có gia tốc được mô tả theo đồ dùng thị bên. Phương trình giao động của đồ dùng là

*


Ở khía cạnh thoáng của một hóa học lỏng tất cả hai nguồn sóng phối kết hợp S1vàS2cách nhau 50 cm, xê dịch theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trìnhUS1= acosωt cm vàUS2= acos(ωt + π) cm. Xét về ở một phía của mặt đường trung trựcS1S2ta thấy vân bậc k đi qua điểm M gồm hiệu sốMS1-MS2= 3 centimet và vân bậc (k + 2) cùng loại với vân bậc k trải qua điểm N bao gồm hiệu sốNS1-NS2= 9 cm. Xét hình vuôngS1PQS2 thuộc khía cạnh thoáng hóa học lỏng. Số điểm giao động với biên độ cực to trên đoạn PQ là


Trong hiện tượng giao trét sóng, nhị nguồn phối hợp đặt tại A cùng B xấp xỉ với cùng tần số với ngược pha, đông đảo điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của nhì sóng từ nhì nguồn kết hợp truyền tới là
Xem thêm: Lý Thuyết Về Các Tập Hợp Số Trong Toán Học Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam