Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất

     

Bài 1 trang 74 Toán 11: Gieo bỗng dưng một con xúc xắc phẳng phiu và đồng hóa học hai lần.

Bạn đang xem: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) xác minh các thay đổi cố sau:

A: “Tổng số chấm mở ra trong nhì lần gieo không nhỏ hơn 10”;

B: “Mặt 5 chấm lộ diện ít nhất một lần”

c) Tính P(A), P(B).

Trả lời

a) Ω = (i,j) │1 ≤ i, j ≤ 6

b) A = (4,6), (6,4), (5,5), (5,6), (6,5);

B = (1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (6,5), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,6)

c) P(A) = 5/36 , P(B) = 11/36


Gieo ngẫu nhien một bé súc sắc phẳng phiu và đồng hóa học hai lần.

a.Hãy mô tả không gian mẫu.

b.Xác định những biến thế sau.

A: "Tổng số chấm xuất hiện thêm trong nhị lần gieo không nhỏ nhiều hơn 10"

B: "Mặt 5 chấm mở ra ít nhất một lần".

Xem thêm: Soạn Bài Cảm Xúc Mùa Thu Lý Thuyết, Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10

c.Tính P(A), P(B).


Các câu hỏi tương tự

Một con súc sắc được gieo bố lần. Quan gần kề số chấm xuất hiện:

a) Xây dựng không khí mẫu.

b) khẳng định các phát triển thành cố sau:

A. "Tổng số chấm trong ba lần gieo là 6";

B. "Số chấm trong đợt gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm của lần gieo trang bị hai cùng thứ ba".

Gieo một bé súc sắc cân đối, đồng hóa học và quan tiếp giáp số chấm xuất hiện

b) xác định biến cố A: ”Xuất hiện mặt bao gồm số chấm không bé dại hơn 2”

A. A=1,2

B. A=2,3

C. A=2,3,4,5,6

D. A=3,4,5,6

Gieo một đồng tiền, tiếp đến gieo một bé súc sắc. Quan giáp sự xuất hiện thêm mặt sấp (S), phương diện ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên nhỏ súc sắc.

a) Xây dựng không gian mẫu.

Xem thêm: Áo Chàm Đưa Buổi Phân Li, Cầm Tay Nhau Biết Nói Gì Hôm Nay (Trích Việt Bắc

b) xác minh các biến đổi cố sau:

A. "Đồng tiền lộ diện mặt sấp và nhỏ súc sắc lộ diện mặt chấm chẵn";

B. "Đồng tiền lộ diện mặt ngửa và nhỏ súc sắc mở ra mặt lẻ chấm";

Một nhỏ súc dung nhan không cân đối, có điểm sáng mặt sáu chấm lộ diện nhiều gấp hai lần những mặt còn lại. Gieo con súc sắc kia hai lần. Tỷ lệ để tổng số chấm bên trên mặt lộ diện trong nhị lần gieo to hơn hoặc bởi 11 bằng

A. 8 49

B. 4 9

C. 1 12

D. 3 49


Gieo một bé súc sắc cân nặng đối, đồng chất và quan giáp số chấm xuất hiện

a) Hãy tế bào tả không khí mẫu

A. Ω=2,4,6

B. Ω=1,3,5

C. Ω=1,2,3,4

D. Ω=1,2,3,4,5,6

Gieo một bé súc sắc sau đó gieo một đồng tiền. Quan gần kề số chấm lộ diện trên bé súc sắc cùng sự mở ra của khía cạnh sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền.

a) Hãy tế bào tả không khí mẫu

A. Ω=1S,2N,3S,4N,5S,6N

B. Ω=1N,2S,3N,4S,5N,6S

C. Ω=1S,2,S,3S,4S,5S,6S,1N,2N,3N,4N,5N,6N

D. Ω=SS,SN,NS

Gieo mặt khác hai con súc sắc bằng vận và đồng chất. Phần trăm tổng số chấm bên trên mặt xuất hiện thêm của hai con súc sắc đó không vượt quá 5 bằng: