GIẤY ỦY NHIỆM CHI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Ủy nhiệm bỏ ra là gì?

Ủy nhiệm chi là phương thức thanh toán giao dịch mà người thanh toán sẽ phải tạo lệnh thanh toán giao dịch theo mẫu do bank quy định vậy thể, giữ hộ cho ngân hàng nơi mà mình mở tài khoản yêu cầu trích một vài tiền nhất định trong tài khoản của bản thân mình để trả cho tất cả những người thụ hưởng.

Bạn đang xem: Giấy ủy nhiệm chi tiếng anh là gì

Hay nói theo cách khác ủy nhiệm đưa ra là phương pháp người trả tiền ủy quyền cho ngân hàng thanh toán số tiền cho đơn vị chức năng thụ hưởng.

Ủy nhiệm chi dùng để làm thanh toán, chuyển khoản trong hai tài khoản cùng hoặc khác hệ thống. Nếu dùng ủy nhiệm bỏ ra để chuyển khoản thì số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán giao dịch của người thụ hưởng. Trường hòa hợp khác tài khoản bank thì sẽ trả cho tất cả những người thụ hưởng trọn qua tài khoản chuyển tiền nên trả.

Ủy nhiệm chi sẽ có được hai liên, liên thứ nhất sẽ được ngân hàng lưu giữ; liên lắp thêm hai sau khi ngân hàng sẽ đóng dấu cùng trả lại mang lại khách hàng dễ dàng cho quá trình hạch toán.

*

Ủy nhiệm đưa ra tiếng Anh là gì?

Ủy nhiệm bỏ ra tiếng Anh là: Accreditative.

Ngoài ra, ủy nhiệm đưa ra được khái niệm theo giờ Anh như sau:

Payment order, also known as payment order, is a payment method by which the payer will have lớn make a payment order according to a khung specified by the ngân hàng and send it lớn the ngân hàng where he / she opens the trương mục to request a deduction of money. Certain in his trương mục to pay khổng lồ the beneficiary.

In other words, the payment order is the way the payer authorizes the bank to pay the beneficiary.

Payment order is used to pay and transfer money in two accounts of the same or different system. If the payment order is used khổng lồ transfer money, the money will be transferred to the beneficiary’s checking account. In other cases, the bank account will be paid lớn the beneficiary via the tài khoản remittance.

The payment order will have two copies, the first one will be kept by the bank; The second copy after the bank will seal & return it to the customer for convenience in the accounting process.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 A Closer Look 1 Trang 50, A Closer Look 1 Unit 11: Our Greener World

Một số các từ tương xứng ủy nhiệm chi tiếng Anh là gì?

Một số các từ tương tự hoặc có liên quan tới ủy nhiệm chi tiếng Anh thường được sử dụng như sau:

– Banker’s order: được dịch thanh lịch tiếng Việt như sau: đơn hàng của ngân hàng.

– Standing orders: được dịch thanh lịch tiếng Việt là: đơn đặt đơn hàng thường trực.

– Money order: được dịch thanh lịch tiếng Việt là: lệnh gửi tiền.

– Banking procedures: được dịch quý phái tiếng Việt là: giấy tờ thủ tục ngân hàng.

– Money transfer procedure: được dịch sang trọng tiếng Việt là: giấy tờ thủ tục chuyển tiền.

– Token: được dịch sang tiếng Việt là: mã thông báo.

– Transaction control code: được dịch lịch sự tiếng Việt là: mã đối kiểm tra giao dịch.

*

Một số lấy một ví dụ về đoạn văn sử dụng từ ủy nhiệm bỏ ra tiếng Anh viết như vậy nào?

Một số ví dụ như về đoạn văn sử dụng từ ủy nhiệm đưa ra tiếng Anh được biểu hiện như sau:

– Ủy nhiệm bỏ ra tiếng Anh là gì? Được dịch sang tiếng Anh là: What is the English expenditure mandate?

– Ủy nhiệm bỏ ra theo nghị định 11; được dịch quý phái tiếng Anh là: Payment authorization according to Decree 11.

Xem thêm: Muỗi Nào Sau Đây Không Phải Là Muối Axit ? Muối Nào Sau Đây Không Phải Là Muối Axit

– Ủy nhiệm chi tiếng china là gì? Được dịch sang tiếng Anh là: What is the Chinese branch mandate?

– Ủy nhiệm đưa ra hợp pháp cần căn cứ theo nguyên lý nào của pháp luật? được dịch sang trọng tiếng Anh là: Legally authorized payment authorization should be based on the provisions of law?

– Ủy nhiệm là dịch vụ của ngân hàng và bao gồm thu phí, vậy giá tiền ủy nhiệm chi có cao không? Được dịch quý phái tiếng Anh là: Delegation is a service of the bank and there is a fee.

Ủy nhiệm chi cần có biện pháp nhiệm vụ chuyên môn như vậy nào? Được dịch sang tiếng Việt là: What should professional payment order be like?