GIA HẠN NỢ VAY LÀ GÌ

     

Hầu hết những chủ nhà hoàn toàn có thể tạm giới hạn hoặc giảm các khoản vay chũm chấp của mình nếu họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Bạn đang xem: Gia hạn nợ vay là gì


Hoãn trả nợ trong thời điểm tạm thời là khi nhà cung cấp dịch vụ thế chấp vay vốn hoặc mặt cho vay được cho phép quý vị tạm dừng hoặc giảm những khoản vay thế chấp trong một khoản thời hạn giới hạn khi đợi quý vị khôi phục lại tài chính của mình.

Hầu hết các khoản vay mượn sẽ không tồn tại phí xẻ sung, tiền phạt hoặc lãi suất bổ sung cập nhật (ngoài số tiền đang lên lịch) cộng thêm vào thông tin tài khoản của quý vị với quý vị không nhất thiết phải nộp thêm tài liệu để kết đủ điều kiện. Quý vị gồm thể chỉ việc nói cùng với nhà cung cấp dịch vụ của chính mình rằng quý khách đang gặp mặt khó khăn về tài chính liên quan đến đại dịch.

Hoãn trả nợ trong thời điểm tạm thời không tức là các khoản vay của quý vị được bỏ qua hoặc được xóa. Quý vị vẫn có nhiệm vụ hoàn trả hầu hết khoản tiền còn nợ, mà lại trong hầu hết các trường hợp, rất có thể được trả dần dần theo thời gian hoặc khi quý vị tái cấp cho vốn hoặc bán nhà của mình. Trước khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc, nhà cung cấp dịch vụ vẫn liên lạc với quý vị về cách hoàn trả những khoản chi phí còn nợ.


Viện trợ khoản vay thế chấp vay vốn do COVID-19: 4 điều quý vị đề xuất biết

Kể từ thời điểm tháng 3 năm 2020, hàng triệu người sở hữu nhà đã xin cùng được hoãn trả nợ tạm thời theo Đạo qui định CARES, có thể chấp nhận được họ trong thời điểm tạm thời ngưng hoặc giảm khoản vay thế chấp của họ.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Tam Giác Lớp 2, Bài Tập Tính Chu Vi Tam Giác Lớp 2


Close


*
00:00
Share & print

Ai đủ điều kiện để được hoãn trả nợ tạm thời thời?

Quý vị rất có thể có quyền được hoãn trả nợ tạm thời do gặp khó khăn từ COVID nếu:

quý vị gặp khó khăn tài gan dạ tiếp hoặc gián tiếp vày đại dịch coronavirus tạo ra, vàquý vị tất cả một khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm, bao gồm các khoản vay HUD/FHA, VA, USDA, Fannie Mae với Freddie Mac.

Đối với những khoản vay thế chấp vay vốn không được liên bang bảo đảm, các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp những lựa lựa chọn hoãn trả nợ trong thời điểm tạm thời tương tự. Trường hợp quý vị đang gặp mặt khó khăn trong câu hỏi trả khoản vay cố gắng chấp, những nhà cung ứng dịch vụ thường xuyên được yêu thương cầu đàm đạo về các lựa chọn cung cấp về khoản vay mượn với quý vị, cho dù khoản vay của quý vị đã có được liên bang bảo vệ hay không.

Hạn chót nộp hồ sơ là lúc nào?

Nếu khoản vay của quý vị do HUD/FHA (bằng giờ Anh) bảo đảm, USDA (xem thông tin ngày 27 mon 9 năm 2021 , (bằng giờ Anh), hoặc VA (bằng tiếng Anh), quý vị hoàn toàn có thể xin tạm bợ hoãn trả khoản vay trước tiên vì trở ngại do COVID cho đến khi Lệnh khẩn cấp đất nước do đại dịch COVID-19 còn hiệu lực.

Nếu khoản vay của quý khách được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac, thì hiện nay tại không có hạn chót nhằm nộp yêu mong được hoãn trả nợ trong thời điểm tạm thời ban đầu.

Xem thêm: Bernie Sanders Là Ai - Bầu Cử 2020: Ứng Cử Viên

Việc hoãn trả nợ trợ thì thời kéo dãn trong bao lâu?

Kế hoạch hoãn trả nợ lâm thời thời ban đầu của quý vị hay sẽ kéo dãn từ 3 đến 6 tháng. Nếu yêu cầu thêm thời hạn để phục sinh tài chính, quý vị rất có thể yêu mong gia hạn. Đối với phần nhiều các khoản vay, planer hoãn trả nợ tạm thời của quý vị hoàn toàn có thể được gia hạn lên đến 12 tháng. Một trong những khoản vay có thể đủ đk được gia hạn hoãn trả nợ tạm thời lên tới mức 18 tháng, tùy nằm trong vào thời điểm bước đầu gia hạn lúc đầu của quý vị. Các giới hạn khác có thể được áp dụng.