ĐẦU CÔNG NGUYÊN VƯƠNG TRIỀU ĐÃ THỐNG NHẤT MIỀN BẮC

     

Câu hỏi :

Đầu Công nguyên, vương triều vẫn thống nhất miền bắc Ấn Độ, xuất hiện thêm một thời kì trở nên tân tiến cao với rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là


*