Dân Tộc Hoa Tiếng Anh Là Gì

     

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

Bạn sẽ xem: dân tộc bản địa hoa giờ anh là gì

Bạn đã xem: dân tộc hoa giờ anh là gì
Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối Là Gì - Định Nghĩa Giá Trị Tuyệt Đối

noun Nation, race dân tộc việt nam the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có tương đối nhiều dân tộc a country with many nationalities chủ nghĩa dân tộc bản địa nationalism dân tộc bản địa thiểu số an ethnic minority nation; people Dân tộc việt nam là một The Vietnamese nation is one tất cả các dân tộc bản địa trên nhân loại đều hiện ra bình đẳng; dân tộc nào cũng đều có quyền hưởng tự do và niềm hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right to lớn freedom and happiness national nationality; ethnic group Một nước có tương đối nhiều dân tộc A country with many nationalities/ethnic groups nhà nghĩa dân tộc bản địa Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference và the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese và the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have their origin in the Mongoloid race, believed lớn be one of the major races of the world & often found in northern and eastern Asia. At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietnam. The kinh people (or Viets) tài khoản for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Thai, Muong, H”Mong, Dao & Khmer.
Xem thêm: Interview - Ioe Lớp 9 Vòng 20

*

Rely on là gìEau de toilette là gìTherapy là gìScrum master là gìđồ án tiếng anh là gìSsr là gìTổng viên hải quan liêu tiếng anh là gìXăng giờ đồng hồ anh là gìAmenity là gìCaveat là gì

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *