Cử Tri Là Ai

     
*Bạn đang xem: Cử tri là ai

Câu hỏi: những người nào được gọi là cử tri?

Trả lời:

Cử tri là người dân có quyền thai cử. Công dân nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta – là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (Ngày 23 mon 5 năm 2021), đầy đủ 18 tuổi trở lên trên và tất cả đủ các điều khiếu nại theo luật của luật pháp về thai cử đều có quyền bầu cử.

Theo cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”


*
sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào?
*
Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?
*
Thế nào là bầu cử bổ sung? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện lúc nào?
*
Việc xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?
*
Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?
*
Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào thời điểm nào?
*
Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm những nội dung gì?
*
Bầu cử lại là gì? Việc bầu cử lại được thực hiện như thế nào?
*
Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì?


Xem thêm: Fa = Dv Giải Thích Kí Hiệu Và Cho Biết Đơn Vị Của Lực Đẩy Ác Si Mét ?

*
Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào?
*
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những nội dung gì?
*
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã gồm những nội dung gì?
*
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung gì?
*
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm những nội dung gì?
*
Biên bản xác định kết quả bầu cử của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?
*
Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?
*

*

*Xem thêm: Học Tập Là Một Trong Những, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân

*

Cơ quan nhà quản

UBND tp Móng Cái