Communication and culture unit 4 lớp 11

     

Phần "Communication và culture" (giao tiếp và văn hóa) giúp đỡ bạn học rèn luyện kỹ năng trao đổi, thao tác làm việc nhóm, và tìm hiểu tiểu sử của các nhân vạt gồm công cùng với quốc gia. Qua đó, bạn làm việc trau dồi được vốn tự vựng với ngữ pháp đã học. Nội dung bài viết sau là gợi ý tham khảo giải bài tập sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Communication & Culture – Unit 4: For a Better Community

Communication

1. Look at the các mục of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.(Nhìn vào danh sách các hoạt động. Hoạt động nào trong những chúng quan trọng cho sự phân phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo sản phẩm tự nấc động quan trọng đặc biệt với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém đặc biệt nhất.)

Giải:

Volunteer activities (Những chuyển động tình nguyện)

Order of importance (mức độ quan lại trọng)

Helping old or sick people (Giúp đỡ bạn già hoặc tín đồ bệnh tật)

3

Helping disadvantaged or handicapped children. (Giúp đỡ trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn hoặc xấu số (khuyết tật))

2

Helping old và childless people (Giúp đỡ người già cùng người không tồn tại con cái)

1

Taking part in directing the traffic (Tham gia điều khiển và tinh chỉnh giao thông)

5

Taking care of war invalids & the families of martyrs (Chăm sóc yêu thương binh và gia đình liệt sĩ)

4

2. Work in groups. Exchange your opinions. (Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng phát minh của những bạn.)

Student A: What is the most important volunteer activity in our area? (Hoạt rượu cồn tình nguyện đặc trưng nhất ở khu vực bạn là gì?)Student B: I think taking part in directing the traffic is the most important. (Mình nghĩ là điều khiển và tinh chỉnh giao thông là đặc trưng nhất)StudentC: Really? I think .... (Vậy ư? mình nghĩ…)

Culture

1. What vị you know about this man? What bởi you think the quote means? (Bạn biết được những gì về người đàn ông này? bạn nghĩ lời nói trên tức là gì?)

Giải:

He is Mahatma Gandhi, Who always fought for the rights of poor people and women in India & became a hero for millions of people. (Ông ấy là Mahatma Gandhi, người luôn đấu tranh mang đến quyền của bạn nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và thay đổi người nhân vật của mặt hàng triệu nhỏ người.)

2. Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions.(Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và vấn đáp các câu hỏi.)

Giải:

Mahatma Gandhi được sinh ra ở chỗ nào và lúc nào?=> He was born in 1869 in India. (Ông sinh năm 1869 trên Ấn Độ.)Ông đã làm cho gì để giúp đỡ đỡ những người dân da màu nghỉ ngơi Nam Phi? tại sao?=> He fought for the rights of coloured people in general ang the Indians in particular. (Ông đã chiến đấu giành quyền cho tất cả những người da màu nói phổ biến và người Ấn Độ nói riêng.)Ông đã góp sức gì cho Ấn Độ?=> He helped to make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people và women in India. (Ông đã khiến cho nước Anh bong khỏi Ấn Độ mang lại độc lập cho nước Ấn vào thời điểm năm 1947. Ông cũng đấu tranh giành quyền cho những người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ.)

Dịch:

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi được sinh ra vào năm 1869 làm việc Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đang đi tới Anh nhằm học điều khoản tại một trường đại học ở London. Rồi ông trở lại Ấn Độ và thao tác làm việc tại kia trong vài năm. Vào thời điểm năm 1893, ông dấn được quá trình làm công cụ sư ngơi nghỉ Nam Phi. Thời gian đó, tín đồ da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng ko được đối xử công bằng, cùng ông đã chống chọi cho quyền của người da màu nói thông thường và người Ấn nói riêng.

Bạn đang xem: Communication and culture unit 4 lớp 11

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống làm việc Ấn Độ. Thời hạn đó, người Anh đang ách thống trị Ấn Độ và người Ấn ko được đối xử công bằng. Gandhi muốn người Anh tránh Ấn Độ để giang sơn này được độc lập. Ông là fan chuộng chủ quyền và chống lại tất cả thể nhiều loại bạo lực. Cuối cùng, ông sẽ thắng, fan Anh rời Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh đến quyền của tín đồ nghèo và thiếu nữ ở Ấn Độ và vươn lên là người nhân vật của mặt hàng triệu nhỏ người.

3. Work in groups. Talk about a person who contributed to lớn the development of your local area / your country. Cốt truyện your ideas with your groups. (Làm việc theo nhóm. Nói tới một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương /đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với team của bạn.)

Giải:

HO chi MINH

Ho đưa ra Minh was born in 1890 in nam Dan district, Nghe An Province. He was a key figure in the foundation of the Democratic Republic of Vietnam in 1945. He is also known to lớn have used at least 50 foreign languages & perhaps as many as 200 pseudonyms. In 1911, Ho bỏ ra Minh left Viet Nam lớn go abroad và find ways saving the country. He came back in 1941 to lớn lead the Viet Minh independence movement. We successfully gained independence in the north and founded the Democratic Republic of Vietnam.

Xem thêm: Trong Ô Tính Xuất Hiện Vì Tính Toán Ra Kết Quả Sai, Câu 10: Trong Ô Tính Xuất Hiện ###### Vì

To all of citizens in Viet Nam, he’s like a father & a grandfather. If it had not been for him, we wouldn’t have lived with freedom. All people in Viet nam giới always feel grateful to lớn him and remember him in our mind forever.

Dịch:

HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh sinh năm 1890 tại huyện Nam Đàn, thức giấc Nghệ An. Người là một trong nhân vật quan trọng đặc biệt trong việc tahfnh lập nước việt nam Dân nhà Cộng hòa năm 1945. Tín đồ cũng biết sử dụng ít nhất 50 ngoại ngữ và hoàn toàn có thể có tới 200 bút danh. Năm 1911, hcm rời việt nam ra quốc tế và tìm bí quyết cứu nước. Người quay trở về vào năm 1941 để lãnh đạo phong trào chủ quyền Việt Minh. Cửa hàng chúng tôi thành công trong việc dành lại hòa bình ở miền bắc bộ và thành lập nước vn Dân nhà Cộng hòa.

Xem thêm: Vấn Đề Lớn Của Đới Lạnh Hiện Nay Là :, Vấn Đề Lớn Của Đới Lạnh Hiện Nay

Đối với tất từ đầu đến chân dân sống Việt Nam, Người y hệt như một người phụ thân và ông. Nếu không tồn tại người, cửa hàng chúng tôi sẽ không sống với trường đoản cú do. Mọi tín đồ ở Việt Nam luôn cảm thấy biết ơn và nhớ mang lại người trong tim trí mãi mãi.