Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

     

Các doanh nghiệp trong ngành chế tạo giữ vai trò quan trọng trong việc chế tạo ra các sản phẩm, mặt hàng hóa nhằm mục tiêu đáp ứng cực tốt nhu ước của người tiêu dùng. Trước yếu tố hoàn cảnh hội nhập tởm tế, cũng tương tự các công ty ngày càng không ngừng mở rộng các hoạt động giao thương nước ngoài thì câu hỏi phải thường xuyên giao tiếp với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để chuyển động giao thương nước ngoài diễn ra hiệu quả đòi hỏi các bạn phải nắm rõ các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong nghành sản xuất.Bạn sẽ xem: cửa hàng sản xuất marketing tiếng anh là gì

Sau đây, họ hãy cùng tò mò các thuật ngữ giờ Anh thường gặp gỡ trong ngành cấp dưỡng để các bạn đang thao tác trong ngành tiếp tế hoặc là mến mộ ngành sản xuất gồm sự sẵn sàng tốt hơn cho nhỏ đường cách tân và phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, sản phẩm hóa.

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của người sử dụng sẽ được đưa vào thêm vào vào đầu xuân năm mới sau.

The company expects khổng lồ resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến vẫn sản xuất trở lại sau nhị tháng.

Số lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / ngừng sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled lớn go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ bắt đầu / ngừng sản xuất vào thời điểm cuối năm.


*

Các cụm từ đi cùng với production thường gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / sút sản lượng

Go into / out of production: bước đầu / xong xuôi sản xuất

Production cost: chi tiêu sản xuất, chi phí sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: chiến lược sản xuất

Production schedule: định kỳ trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: chuyển động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật tư sản xuất

Production mode: thủ tục sản xuất

Production possibility: kĩ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: sản phẩm công nghệ sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung buổi tối đa hóa kết quả sử dụng nguyên vật liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production & distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi tiêu nguyên vật dụng liệu, cũng như giá thành sản xuất với phân phối.

We've got lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải luận bàn về các vật liệu cần để cung cấp ra các sản phẩm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies & indirect materials.

Chi tổn phí nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng tương tự nguồn cung cấp và nguyên vật liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu gửi nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: công ty máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi gồm 20 nhà máy sản xuất trên toàn nạm giới

I work in nhì Phong factory

Tôi làm việc tại nhà máy Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá bán cao những tiêu chuẩn bình yên tại nhà máy.

The company plans to lớn shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty gồm kế hoạch ngừng hoạt động bốn xí nghiệp sản xuất và cắt bớt 5.000 vấn đề làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy đã tổ chức một cuộc quốc bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Xem thêm: Cách Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì? Khái Niệm

Các cụm từ đi với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tận nhà máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá chỉ xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung ở trong nhà máy

Factory layout: sắp xếp sắp để trong bên máy

Aggregate at factory: giá chỉ xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

Tôi thao tác cho một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi tiếp tế các linh kiện cho nhà máy sản xuất sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của chúng tôi.

Các các từ đi cùng với manufacture thường xuyên gặp:

Wholesale manufacture: cung ứng quy tế bào lớn, sản xuất hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: cấp dưỡng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years khổng lồ develop.

Một thành phầm mới hoàn toàn có thể cần tới hai năm để phát triển.

The manufacturer had lớn withdraw the product because of a thiết kế fault.

Nhà chế tạo đã đề nghị thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to lớn develop more quality products over the coming year.

Công ty hy vọng muốn cách tân và phát triển nhiều sản phẩm unique hơn trong những năm tới.


*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network hàng hóa support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal hàng hóa code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng bao, sản phẩm có khối lượng lớn

Flagship / leading product: thành phầm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High quality product: sản phẩm unique cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: mẫu sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC khổng lồ ensure good chất lượng of products.

Giữ tương tác với QA và QC để bảo vệ chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of chất lượng materials.

Làm việc với những nhà cung cấp trong việc tùy chỉnh thiết lập một khối hệ thống nhằm đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các các từ đi với quality thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng quality cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của công ty sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, làm chủ chất lượng

Quality control department: phòng kiểm soát chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total chất lượng control / management: quản lý chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để cải tiến hiệu quả ngân sách nhằm về tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo cho nhân viên chế tạo để cải thiện năng suất của công ty.

Các nhiều từ đi với Productivity thường gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: năng suất sản xuất

Productivity tools: phép tắc tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Sở hữu lượng to hàng tồn kho trong thời hạn dài thường xuyên không tốt cho doanh nghiệp vì ngân sách lưu trữ sản phẩm tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc quản lý toàn cỗ hàng tồn kho là 1 phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các cụm từ đi với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát hàng tồn kho

Inventory records: biên bạn dạng kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: thống trị hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho nhờ cất hộ bán

Inventory pricing: bí quyết định giá chỉ hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch bán buôn máy móc, đồ vật nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu cấp dưỡng của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo trì máy móc, hệ thống thiết bị của phòng máy.

Các cụm từ đi cùng với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị đánh giá tự động

Capital equipment: thiết bị sản xuất

Equipment và infrastructure: trang thiết bị và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ sắm sửa thiết bị

Stand-by equipment: đồ vật dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying lớn reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Tất Cả Các Trường Hợp Nào Sau Đây Đều Là Chất ?A Tất Cả Trường Hợp Nào Sau Đây Đều Là Chất

Lập chiến lược và chỉ huy các phần tử kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.