Chi phí quản lý kinh doanh là gì

     

Chúng ta đã từng tìm hiểu đưa ra phí bán hàng gồm những gì. Khác rộng với bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các bỏ ra phí tương quan đến quá trình quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Chi phí quản lý kinh doanh là gì

*

Mẫu hợp đồng thuê đơn vị kinh doanh bài bản nhất

Các khóa học thực hành kế toán sâu xa tại Kế toán Việt Hưng


1. Các khoản bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp:

– Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả mang lại cán bộ nhân viên cấp dưới làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp.

– Văn phòng phẩm, vật liêu, công cụ dùng đến công tác quản lý phục vụ và sửa chữa dùng bình thường cho toàn doanh nghiệp

– Dụng cụ đo lường, thí nghiệm các loại máy văn phòng (không đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định).

Xem thêm: Walter White Là Ai ? Bật Mí Bí Mật Walter White Chưa Ai Biết

– Chi phí mướn văn phòng, khấu hao nhà làm việc, và Tài sản cố định dùng mang đến bộ phận quản lý trích vào chi phí

– Các dịch vụ sở hữu ngoài dùng cho công tác quản lý như: Tiền điện nước, sữa chữa tài sản cố định

– Các khoản thuế, lệ phí phải nộp nhà nước như: Thuế đất, thuế môn bài, lệ phí giao thông.

– Các khoản chi phí khác bằng tiền: Khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

Xem thêm: Vì Sao Cá Mập Cắn Cáp Là Gì, Tại Sao Cá Mập Thích Cắn Cáp Biển

– Các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó đòi

– chi phí phân bổ công cụ dụng cụ.

– Các khoản chi phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ tiết kiệm và nó là bỏ ra phí được tính là hợp lý khi hạch toán xác định kết quả ghê doanh

*

– Theo khoản 2, điều 6 của thông bốn 78/2014/TT-BTC quy định chi phí trang phục một năm mỗi nhân viên không vượt quá 5.000.000đ/1 người/ 1 năm

+ Nếu chi bằng tiền mặt thì phải có hoá đơn

+ chi bằng hiện vật thì phải có hoá đơn

– Chi bồi dưỡng sinh con cho lao động nữ lúc sinh nhỏ thứ nhất và thứ hai

– Các khoản chi trả bảo hiểm thai sản theo quy định của luật bảo hiểm

– Các khoản chi khám sức khoẻ theo quy chế của doanh nghiệp

– Các khoản chi trợ cấp mất việc làm đến người lao động theo quy định

 2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp

*