Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Là Gì

     

Theo lao lý 57-QĐ/TW năm 2022, đối tượng người tiêu dùng và tiêu chuẩn học thời thượng lý luận bao gồm trị, trung cấp lý luận thiết yếu trị, sơ cấp lý luận thiết yếu trị như sau:


*
Mục lục bài bác viết

Đối tượng được học cao cấp, trung cấp, sơ cấp lý luận chủ yếu trị

1. Đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh học sơ cấp lý luận chính trị

- Đối tượng

+ Đảng viên; đoàn viên, hội viên của những tổ chức chính trị - xã hội ngơi nghỉ cơ sở.

Bạn đang xem: Cao cấp lý luận chính trị là gì

+ Công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ đạo trưởng quân sự chiến lược cấp xã).

+ Người chuyển động không chăm trách cấp xã, sinh hoạt thôn, tổ dân phố cùng một số đối tượng người sử dụng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu ước chung.

- Tiêu chuẩn: xuất sắc nghiệp trung học cửa hàng trở lên.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh học trung cấp lý luận chủ yếu trị

2.1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức

+ cấp cho ủy viên cung cấp xã; công ty tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó chiến trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức thiết yếu trị - xã hội cấp cho xã. (*)

+ Phó trưởng phòng và cung cấp phó các đơn vị tương tự cấp phòng của cấp huyện, cấp cho tỉnh; phó phòng ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn gớm tế, tổng công ty nhà nước. (*)

+ quy hoạch phó trưởng chống (các đơn vị chức năng tương đương cung cấp phòng) ngơi nghỉ Trung ương. Quy hoạch các chức vụ chính sách tại (*).

- Cán bộ quân đội; chỉ huy trưởng ban chỉ đạo quân sự cấp xã, lãnh đạo cấp đái đoàn; phó lãnh đạo trưởng, phó tư vấn trưởng, thiết yếu trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó công ty nhiệm bao gồm trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cung cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ đạo quân sự, bộ chỉ đạo bộ nhóm biên phòng cung cấp tỉnh (tương đương). Cán cỗ quy hoạch phần nhiều chức vụ trên.

- Cán cỗ công an: Đội trưởng, trưởng công an cấp cho xã, tè đoàn trưởng, phó nhóm trưởng, phó trưởng công an cấp xã, phó đái đoàn trưởng với tương đương; phó trưởng phòng, phó trưởng công an cung cấp huyện, phó trung đoàn trưởng và tương đương. Cán cỗ quy hoạch đầy đủ chức vụ trên.

- Cán bộ có đủ 6 năm giữ lại ngạch, bậc nhân viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định bắt buộc có trình độ chuyên môn trung cấp cho lý luận bao gồm trị với trong dự mối cung cấp ngạch trung cấp cho (tương đương).

- giáo viên lý luận chủ yếu trị ở trường, trung tâm gồm nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo lý luận bao gồm trị.

2.2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên dự bị hoặc bao gồm thức.

- tốt nghiệp cđ trở lên (tốt nghiệp trung học rộng rãi trở lên đối với cán cỗ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác làm việc tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng bao gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn).

Xem thêm: Mới Xuất Đầu Lộ Diện, Hi Am Gosu Là Ai, Hi I'M Gosu Là Ai

- Cán bộ học hệ ko tập trung: thiếu phụ từ 33 tuổi, phái nam từ 35 tuổi trở lên.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh học thời thượng lý luận chủ yếu trị

3.1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức

+ Trưởng chống (các đơn vị chức năng tương đương cấp cho phòng) cấp cho huyện, cung cấp tỉnh.

+ cung cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp cho ủy viên cấp cho tỉnh, lãnh đạo cấp cho ban, sở, ngành, trận mạc Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chủ yếu trị - làng mạc hội, đơn vị chức năng sự nghiệp cấp tỉnh. (**)

+ Trưởng phòng (các đơn vị chức năng tương đương cấp cho phòng) trở lên của những ban, bộ, ngành, chiến trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội, đơn vị sự nghiệp, đảng ủy trực nằm trong Trung ương; cấp cho ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng phòng ban (các đơn vị tương đương cung cấp ban) ở những tập đoàn tởm tế, tổng công ty nhà nước. (**)

+ Phó trưởng phòng (các đơn vị chức năng tương đương cấp cho phòng) nghỉ ngơi Trung ương.

+ Phó trưởng chống quy hoạch trưởng phòng cung cấp huyện, cấp cho tỉnh. Quy hoạch các chức vụ vẻ ngoài tại (**).

- Cán cỗ quân đội: chỉ huy trưởng, thiết yếu trị viên ban lãnh đạo quân sự cung cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn với tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ lãnh đạo bộ đội biên phòng cấp tỉnh cùng tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp cho chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc dịch viện, viện nghiên cứu, nhà tịch, ban giám đốc doanh nghiệp (tổng công ty) công ty lớn trực thuộc cỗ Quốc phòng. Cán cỗ quy hoạch các chức vụ trên.

- Cán cỗ công an: Trưởng phòng, trưởng công an cung cấp huyện, trung trưởng đoàn và tương tự trở lên; cán cỗ quy hoạch rất nhiều chức vụ trên. Cấp phó trưởng chống (tương đương) của cục (tương đương) trực thuộc cỗ Công an.

- Cán bộ tất cả đủ 4 năm giữ ngạch, bậc nhân viên chính và tương đương; chức danh, địa điểm việc làm theo quy định phải gồm trình độ thời thượng lý luận thiết yếu trị với trong dự mối cung cấp ngạch thời thượng (tương đương).

- Giảng viên gồm đủ 5 năm trực tiếp huấn luyện và đào tạo lý luận bao gồm trị ở các học viện, trường tất cả nhiệm vụ giảng dạy lý luận bao gồm trị.

3.2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên bao gồm thức.

- tốt nghiệp đại học trở lên.

Xem thêm: Ho Ra Máu Là Biểu Hiện Của Bệnh Gì? ? Ho Ra Máu Là Biểu Hiện Của Bệnh Gì

- Cán bộ học hệ không tập trung: người vợ từ 38 tuổi, phái nam từ 40 tuổi trở lên.

Người có trình độ chuyên môn trung cung cấp lý luận bao gồm trị dành được bổ nhiệm quản lý tịch Ủy ban quần chúng xã không?

Muốn được tham gia đào tạo và huấn luyện lý luận thiết yếu trị trung cấp thì nên phải đáp ứng những điều kiện gì?