Cách Li Trước Hợp Tử Gồm

     

C.trở ngại ngăn cản những sinh vật giao phối với nhau.

Bạn đang xem: Cách li trước hợp tử gồm

D.trở ngại ngăn cản nhỏ lai hữu thụ.

Lời giải:

Đáp án đúng:C -trở ngại ngăn cản những sinh vật giao phối với nhau.

Giải thích:

Cách li trước hợp tử là trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau.

*

Kiến thức mở rộng:

I. Khái niệm chủng loại sinh học

1. Khái niệm

- loại sinh học là một hoặc một nhóm quần thể gồm những cá thể tất cả khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con bao gồm sức sống, bao gồm khả năng sinh sản và bí quyết li sinh sản với các nhóm quần thể khác.

2. Các tiêu chuẩn phân biệt nhì loài

- Tiêu chuẩn biện pháp li sinh sản.

- Tiêu chuẩn hình thái.

- Tiêu chuẩn hóa sinh, phân tử...

II. Những cơ chế phương pháp li sinh sản giữa các loài

1. Khái niệm

-­ Cơ chế phương pháp li là chướng ngại vật làm cho các sinh vật phương pháp li nhau.

-­ bí quyết li sinh sản là các trở ngại (trên cơ thể sinh vật) sinh học ngăn cản những cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra nhỏ lai hữu thụ tức thì cả khi những sinh vật này thuộc sống một chỗ.

2. Những hình thức giải pháp li sinh sản

2.1 giải pháp li địa lí

- những quần thể trong chủng loại bị phân làn nhau bởi những vật cản địa lí (cách li ko gian) như núi, sông, biển yêu cầu không thể giao phối với nhau.

- Những loài ít di động hoặc không có khả năng di động với phát tán dễ chịu ảnh hưởng của giải pháp li này.

2.2 biện pháp li sinh sản

Cách li sinh sản được chia làm 2 loại: biện pháp li trước hợp tử và biện pháp li sau hợp tử.

Xem thêm: Soạn Bài Thạch Sanh Ngắn Nhất, Soạn Bài Thạch Sanh Ngắn Gọn Cánh Diều

a. Cách li trước hợp tử ( phương pháp li trước giao phối)

- Là những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chế giải pháp li trước hợp tử. Đây thực chất là cơ chế ngăn cản thụ tinh tạo ra hợp tử gồm:

+ Cách li nơi ở (sinh cảnh):những cá thể của loài sống ở những sinh cảnh khác nhau phải không giao phối với nhau.

+ giải pháp li tập tính:Các cá thể khác loài gồm những tập tính giao phối riêng phải giữa bọn chúng thường ko giao phối với nhau.

+ bí quyết li thời gian (mùa vụ):Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào những mùa khác biệt nên chúng không tồn tại điều kiện giao phối với nhau.

+ biện pháp li cơ học:Các cá thể thuộc những loài không giống nhau có thể bao gồm cấu tạo cơ quan liêu sinh dục khác biệt nên chúng không thể giao phối với nhau.

b. Phương pháp li sau hợp tử (cách li sau giao phối)

- biện pháp li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc con lai hữu thụ gồm những mức độ:

+ Giao tử bị chết

+ Hợp tử bị chết

+ bé lai chết non

+ con lai bất thụ

- tại sao là do mỗi loài có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc.

Hình thức

Cách li trước hợp tử

Cách li sau hợp tử

Khái niệmNhững trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối với nhau.Những trở ngại ngăn cản việc tạo ra nhỏ lai hoặc ngăn cản tạo ra nhỏ lai hữu thụ.
Đặc điểm

- phương pháp li nơi ở: những cá thể sống thuộc khu vực địa lí nhưng vào sinh cảnh không giống nhau nên không giao phối với nhau.

- phương pháp li tập tính: những cá thể thuộc các loài tất cả những tập tính riêng rẽ biệt ko giao phối với nhau.

- cách li thời gian: những cá thể thuộc các loài không giống nhau, có mùa sinh sản khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau.

- cách li cơ học: những cá thể thuộc những loài không giống nhau, tất cả cấu tạo cơ quan tiền sinh sản khác biệt nên bọn chúng không giao phối được với nhau.

Cá thể của nhị loài thân thuộc tất cả thể giao phối với nhau tạo ra con lai:

+ nhỏ lai không tồn tại sức sống.

Xem thêm: Nhà Nước Đầu Tiên Của Nước Ta Có Tên Là Gì? Có Một Nhà Nước Văn Lang…

+ nhỏ lai có sức sống nhưng bởi khác biệt về cấu trúc di truyền → tạo giao tử mất cân nặng bằng gen bởi giảm phân ko bình thường → giảm khả năng sinh sản hoặc cơ thể bất thụ trả toàn.