Các phần cơ thể của sâu bọ

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Các phần cơ thể của sâu bọ là

A. Đầu và ngực

B. Đầu, ngực và bụng

C. Đầu-ngực và bụng

D. Đầu và bụng


*

*

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là đúng?

A. Cơ thể chia làm 2 phần: đầu - ngực và bụng. Phần đầu - ngực có: giác quan, miệng, với các chân hàm xung quanh và chân bò.

Bạn đang xem: Các phần cơ thể của sâu bọ

B. Cơ thể chia thành ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

C. Cơ thể chia làm 2 phần: đầu - ngực và bụng, thường có 4 đôi chân bò chân.

D. Cơ thể chia thành ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng. Thường có 4 đôi chân bò.


 Cơ thể của nhện được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần đuôi.

D. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.


21.Cơ thể của châu chấu được chia thành

A. 3 phần là phần đầu, phần ngực và phần bụng.

B. 2 phần là phần đầu và phần bụng.

C. 3 phần là phần đầu, phần bụng và phần chân.

D. 2 phần là phần đầu - ngực và phần bụng.

22.Những đại diện nào sau đây thuộc lớp giáp xác sống ở biển?

A. Sun, chân kiếm, ốc sên.

Xem thêm: An-Đéc-Xen Là Nhà Văn Của Nước Nào, An Đéc Xen Là Nhà Văn Của Nước Nào Đan Mạch

B. Tôm, sò, cua đồng.

C. Rận nước, nhện , cua đồng.

D. Sun, chân kiếm, tôm

23.Tôm kiếm ăn vào thời gian nào trong ngày ?

A. Sáng sớm

B. Chập tối

C. Ban trưa.

C. Buổi chiều.

24.Châu chấu di chuyển bằng hình thức nào?

A. Nhảy bằng hai đôi chân sau, bò bằng hai đôi chân và bay gần

B. Nhảy bằng hai đôi chân trước, bò bằng ba đôi chân và bay gần.

C. Nhảy bằng hai đôi chân sau, bò bằng ba đôi chân sau và bay xa.

D. Nhảy bằng hai đôi chân trước, bò bằng hai đôi chân và bay xa.

25.Bộ phận nào sau đây giúp gắn liền hai mảnh vỏ trai ?

A. Cơ khép vỏ.

B. Vạt áo.

C. Bản lề

D. Chân trai

26.Vỏ tôm được cấu tạo bằng gì?

A. Kitin.

B. Cuticun.

C. Đá vôi.

Xem thêm: Vận Tốc Là Gì? Công Thức Tính Vận Tốc Và Đơn Vị Đo Vận Tốc Là Gì

D. Sáp.

27.Loài nào sau đây không thuộc ngành thân mềm?

A. Cua

B. Sò

C. Trai

D. Ngao

28.Thịt của loài giáp xác nào sau đây được coi là có giá trị hàng đầu trong các giáp xác thương phẩm ?